U kunt bij ons ook terecht voor diverse losse arbodiensten. Of u integreert ze in een brede verzuimaanpak van MediWerk.

Verzuimscan

Met de Verzuimscan brengen wij de oorzaken van het verzuim in uw organisatie in kaart. De Verzuimscan kan vervolgens als uitstekende basis dienen voor maatregelen om verzuim terug te dringen. In bijna 70% van de ziekmeldingen is geen sprake van een medische oorzaak. Daarom is het belangrijk om bij een hoog verzuim erachter te komen of er sprake is van een hoge werkdruk, conflicten of andere arbeidsgerelateerde problemen. Of juist van persoonlijke problemen die niets met het werk te maken hebben. Onze arbeids- en organisatieadviseur begeleidt de verzuimscan die bestaat uit: een Beleidsscan, een Dossierscan en Processcan. Daaruit volgen concrete verbeterpunten en adviezen voor het inzetten van instrumenten om het verzuim te lijf te gaan.

Arbeidsdeskundig onderzoek – Wet verbetering poortwachter

De huidige regelgeving en de Wet verbetering poortwachter verplichten u om alles te doen aan de re-integratie van een langdurig zieke medewerker. Als re-integratie in uw organisatie niet mogelijk is, dan moet u een re-integratietraject naar een andere werkgever faciliteren. Voor het faciliteren van re-integratie heeft u een arbeidsdeskundig onderzoek nodig. Met een arbeidsdeskundig onderzoek door een van onze arbeidsdeskundigen krijgt u inzicht in de belastbaarheid en re-integratiemogelijkheden van uw werknemer. Onze ervaren arbeidsdeskundige voert gesprekken met uw werknemer en met de leidinggevende. Het doel is om uw werknemer duurzaam te laten terugkeren in het arbeidsproces, waardoor uw financiële schade beperkt blijft. Zo nodig faciliteren we gesprekken met onder andere uw verzekeraar, een bemiddelaar, de rechtelijke macht of andere werkgevers.

Mediator

Een ziekmelding, of erger: lang verzuim, kan veroorzaakt worden door een arbeidsconflict. Dat is niet prettig voor uw medewerker en anderen die bij het conflict betrokken zijn. Maar thuiszitten lost het probleem niet op. In die gevallen kan een van onze ervaren mediators uitkomst bieden. Het doel van onze mediation is om naar werkbare en passende oplossingen van het arbeidsconflict te zoeken. Vanwege onze veelzijdige ervaring en aanpak levert dat vaak verrassende oplossingen op. Ons slagingspercentage is dan ook hoog. Onze mediators helpen u ook met allerlei randzaken voor een zo groot mogelijke kans van slagen.

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Signaleert u weleens werknemers die niet lekker in hun vel zitten. Maar krijgt u geen vat op de oorzaak? Misschien sluimert er een arbeidsconflict, zit iemand tegen een burn-out aan, of spelen privéomstandigheden een rol. Wat de oorzaak ook is, het heeft gevolgen voor iemands productiviteit en het risico op langdurig verzuim is groot. Een laagdrempelige interventie door een van onze bedrijfsmaatschappelijk werkers biedt u en uw werknemer dan uitkomst. Onze bedrijfsmaatschappelijk werker begeleidt en coacht uw medewerker(s) met psychosociale problemen, traint leidinggevenden en geeft advies en voorlichting. Zo vergroten we de mentale weerbaarheid. Er vertrouwelijk over kunnen praten kan al voldoende zijn. Maar we kunnen uw medewerker(s) en uw organisatie ook helpen met trainingen en gerichte therapieën. Zo voorkomt u langdurig verzuim en hoge verzuimkosten.

Bel hier