Arbeidsrisico’s uitsluiten en beperken

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

RI&E staat voor het inventariseren en evalueren van de risico’s op uw werkvloer en is verplicht voor alle werkgevers (zzp’ers uitgezonderd). Het is de basis voor preventiemaatregelen. In een organisatie met complexe arbeidsomstandigheden en hoge gezondheids- en veiligheidsrisico’s een nog belangrijkere basis. Advies en preventie voor die omstandigheden zijn onze specialiteit.

Wij beginnen een RI&E met een gedetailleerde evaluatie van de gezondheids- en veiligheidsrisico’s in uw organisatie. Vervolgens categoriseren we samen met u de risico’s in de prioriteiten hoog, middel en laag. Denk bijvoorbeeld aan het identificeren van gevaarlijke werkplekken, processen en situaties en van functies en functionarissen met een hoge werk- en veiligheidsdruk. Op basis van de evaluatie en prioritering schrijven we een oplossingsgericht plan van aanpak, waarin we actiepunten en een tijdpad opnemen. Actiepunten die MediWerk voor u kan oppakken.

Heeft u al enige tijd een RI&E? Overweeg dan eens een frisse blik op uw RI&E. Wij helpen u graag om de arbeidsomstandigheden te revalueren en uw maatregelen tegen het licht te houden.

Safety trainingen

Het borgen van veiligheid en veilige arbeidsomstandigheden is cruciaal in offshore, maritieme en duurzame energie sectoren. Safety first is niet voor niets het credo op een boorplatform, schip of een andere gevaarlijke werkplek. Het is uw verantwoordelijkheid om veiligheidsregels te stellen. Het is de verantwoordelijkheid van uw werknemers om zich daaraan te houden. Periodieke veiligheidstrainingen zijn noodzakelijk om protocollen te testen en uw medewerkers scherp te houden. Wij bieden u diverse veiligheidstrainingen voor allerlei omstandigheden en werksituaties.

Werkplekonderzoek

Beeldschermwerk vanachter een bureau lijkt een laag arbeidsrisico te hebben. De schijn bedriegt echter. Ook in een veilige kantooromgeving liggen gezondheidsrisico’s en verzuim als gevolg daarvan op de loer. Langdurig zittend werken in combinatie met een slechte houding kan leiden tot rsi, nek-, schouder- en rugklachten. Zonder het aanpakken van de oorzaak kunnen deze klachten leiden tot extreme vermoeidheid, chronische pijn en tot langdurig verzuim. Bij een werkplekonderzoek inventariseert en analyseert onze specialist de werkplek en de houding van uw medewerkers. Hij of zij geeft uw medewerkers direct advies en biedt ruimte voor vragen. Hij koppelt de bevindingen en adviezen terug aan uw leidinggevende(n) en directie. In de inventarisatie nemen we ook het binnenklimaat en verlichting mee.

Onze vaak simpele maar gerichte adviezen dragen bij aan de duurzame inzetbaarheid van uw personeel. Zo voorkomt u ziekteverzuim, verhoogt u het werkplezier en -comfort, en bespaart u kosten.

Bel hier