Arbowet

De Arbowet is sinds 1 juli 2017 veranderd, wat betekent dat nieuwe contracten met een arbodienst moeten voldoen aan vernieuwde regels. Voor bestaande contracten geldt een overgangsperiode: werkgevers en arbodienstverleners hebben tot 1 juli 2018 de tijd om contracten aan te passen. Heeft u alles al geregeld? De belangrijkste wijzigingen in de Arbowet willen wij graag nog even voor u op een rij zetten.

 

Lees meer

Op 17 april (jl.) publiceerde de inspectie SZW de Staat van arbeidsveiligheid. Dit is de realiteit achter de cijfers over arbeidsongevallen en beroepsziekten. Jaarlijks overlijden er tussen de 50 en 70 werknemers als gevolg van een ongeval op het werk. In 2017 stijgt het aantal ongevalsonderzoeken door de Inspectie SZW met 7 procent naar ruim 2500. In 2016 overlijden meer dan 4000 werknemers als gevolg van een beroepsziekte. Het voorkomen hiervan en leren hoe ze ontstaan, zou dan ook prioriteit moeten hebben. Niet enkel om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, maar vooral om menselijk leed en hoge kosten te voorkomen. Hoe kan er nou het beste voor gezorgd worden dat werknemers zowel op de werkvloer gezond bezig zijn, maar vooral ook weer veilig thuiskomen?

 

Lees meer

De Europese Unie en de Nederlandse overheid willen mensen langer gezond en gemotiveerd aan het werk houden. Om vitaal te kunnen doorwerken is het belangrijk dat werknemers duurzaam inzetbaar blijven. Natuurlijk wilt ook u uw werknemers gezond en gemotiveerd houden. En hen duurzaam kunnen blijven inzetten. U kunt er dan voor kiezen om te investeren in duurzame inzetbaarheidstrajecten, waarvoor de overheid het Europees Sociaal Fonds subsidie heeft opgesteld.

 

Lees meer

Is uw RI&E nog actueel?

Van 11 tot 15 juni zal de vierde editie van de week van de RI&E plaatsvinden. Het thema ‘Voorkom verzuim en verloop, begin bij de RI&E’ staat hierin centraal. Met een actuele RI&E kunnen werkgevers verzuim in de hand houden. Maar wanneer is er een update nodig?

Lees meer

1 juli 2017 is de datum dat de wijziging van de arbeids­omstandigheden­wet (Arbowet) van kracht gaat. Er zijn belangrijke wijzigingen doorgevoerd die zorgen voor verandering op organisatorisch niveau. De werkgever en de arbodienstverlener hebben een overgangs­periode van een jaar om aanpassingen aan te brengen in de organisatiestructuur en gemaakte contracten. 

Lees meer