U heeft recht op de ESF subsidie, wist u dat?

De werkdruk neemt steeds meer toe, er moet meer werk worden verricht met minder beschikbare mensen. Het gevolg is dat werknemers langdurig ziek thuis komen te zitten, de grip of safety verzwakt en de kosten flink met betrekking tot verzuim oplopen voor de werkgever. Niet alleen wij maar ook  de overheid is van mening dat organisaties meer moeten investeren in duurzame inzetbaarheidstrajecten. Alle werknemers dienen gezond door te werken tot en met 67 jaar. Met die reden heeft de overheid het Europees Sociaal Fonds subsidie opgesteld.

Lees meer

Nieuwe verplichtingen Arbowet: 01-07-17

1 juli 2017 is de datum dat de wijziging van de arbeids­omstandigheden­wet (Arbowet) van kracht gaat. Er zijn belangrijke wijzigingen doorgevoerd die zorgen voor verandering op organisatorisch niveau. De werkgever en de arbodienstverlener hebben een overgangs­periode van een jaar om aanpassingen aan te brengen in de organisatiestructuur en gemaakte contracten. 

Lees meer