Fit for life!

Investeren in duurzame inzetbaarheid (DI) van uw personeel loont! Duurzame inzetbaarheid bevorderen is de rode draad in onze visie en brede dienstverlening. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies? Waarom zou uw organisatie werken aan duurzame inzetbaarheid? Hoe kan MediWerk helpen? En wat levert het op?

Waarom investeren in duurzame inzetbaarheid?

Nieuwe en strengere arboregelgeving en andere wetten hebben tot gevolg dat u als werkgever meer verantwoordelijkheid opgelegd krijgt en dat medewerkers langer moeten doorwerken. Er zijn echter nog meer redenen waarom uw investering in duurzame inzetbaarheid loont.

 • Bevordert betere werkprestaties en hogere productiviteit in uw organisatie.
 • Draagt bij aan de ontwikkeling en kwaliteiten van uw medewerkers.
 • Vergroot de kans dat u ervaren personeel behoudt.
 • Draagt bij aan de participatie en betrokkenheid van uw medewerkers.
 • U staat bekend als aantrekkelijke werkgever om voor te werken.
 • U toont maatschappelijke verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid van werknemers in Nederland.

Wanneer u het HR-beleid van uw organisatie baseert op duurzame inzetbaarheid schept u de mogelijkheden en randvoorwaarden voor uw mensen om langdurig in goede gezondheid, veilig en met plezier te functioneren. Op lange termijn is duurzaam inzetbaarheidsbeleid ook goed voor de portemonnee van uw organisatie.

Wat is duurzame inzetbaarheid?

TNO definieert het begrip duurzame inzetbaarheid als volgt: “Duurzame Inzetbaarheid is een continu proces waarin werkgever en werknemer actief zorgdragen voor het behoud van werkvermogen, het creëren van arbeidskansen en het leveren van optimale prestaties. Met een rol voor het hoger management, leidinggevenden en HRM om hierin te faciliteren en voor medewerkers om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun inzetbaarheid.

Wist u dat de overheid duurzame inzetbaarheids- projecten subsidieert tot 10.000 euro? Lees hier meer over in onze blog. 

Waarom MediWerk voor duurzame inzetbaarheid?

MediWerk is een veelzijdige arbodienst voor onder andere offshore, maritieme en duurzame energie sectoren. Sectoren die gekenmerkt worden door complexe arbeidsomstandigheden en gevaarlijk werk. Die omstandigheden zorgen voor een extra uitdaging op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Wij kunnen uw organisatie als geen ander helpen om door middel van beleid, preventie en maatregelen de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te bevorderen en structureel te onderhouden. Ook als u niet actief bent in deze sectoren. Onze specialistische ervaring en doelgerichtheid bieden u een verfrissende kijk op uw organisatie en een unieke bron van verrassende oplossingen.

Wat kunt u van MediWerk verwachten?

Als u met ons in zee gaat om de duurzame inzetbaarheid van uw personeel te bevorderen, doorlopen we samen met vertegenwoordigers van uw organisatie vier stappen. We hanteren een veelzijdige en flexibele aanpak waarbij uw organisatie, uw wensen en behoeften centraal staan. Flexibiliteit en oplossingsgerichtheid staan bij ons voorop omdat iedere organisatie uniek is, met een eigen cultuur en identiteit. Ons doel is om u werkbare hulpmiddelen te geven om duurzame inzetbaarheid te bevorderen en te verankeren in uw HR-beleid.

 • Stap 1: MediWerk Bedrijfsscan

  Met de door ons ontwikkelde bedrijfsscan brengen we gedetailleerd in kaart hoe uw organisatie scoort op alle elementen van duurzame inzetbaarheid. Met behulp van de scan analyseren we uw beleid, visie, management, medewerkers en middelen. Daaruit volgt een helder beeld van de sterke en zwakke punten in uw organisatie.

 • Stap 2: Strategie en Business Case

  De MediWerk Bedrijfsscan is de basis voor een strategie die we samen met u ontwikkelen om duurzame inzetbaarheid te bevorderen en uw bedrijfsdoelstellingen te bereiken. Samen formuleren we meetbare doelen en prestatie-indicatoren. Vervolgens ontwikkelen we op basis hiervan een businesscase en balanced scorecard. Met deze documenten kunnen we de ontwikkeling volgen en het rendement van de strategie, maatregelen en instrumenten periodiek meten. Ankerpunten die u tot in lengte van dagen zelf kunt gebruiken en toepassen.

 • Stap 3: Interventieplan

  In deze fase ontwikkelen en plannen we samen interventieprogramma’s. U bepaalt zelf welke interventies u wilt doen en in welke volgorde. MediWerk ondersteunt u bij het uitwerken van de meest tactische communicatiestrategie om duurzame inzetbaarheid in uw organisatie te laten werken.

 • Stap 4: Rendement meten

  Tot slot helpen wij u om de effecten en het rendement van de strategie, interventiemaatregelen en –instrumenten te kunnen meten en te kunnen beoordelen. Samen met u evalueren we de voortgang en het rendement, uiteraard pas nadat de strategie en maatregelen een behoorlijke tijd hebben kunnen beklijven. U heeft na afloop van dit traject een pakket aan maatregelen en een dashboard waarmee u zelf periodiek de duurzame inzetbaarheid van uw personeel kunt meten, beoordelen en eventueel kunt bijsturen.

MediWerk verzekert u dat investeren in duurzame inzetbaarheid loont!

Bel hier