Fit for the future!

Met preventief medisch onderzoek (PMO) van MediWerk brengt u tijdig gezondheidsrisico’s in kaart. U krijgt zo zicht op gezondheidsrisico’s in uw werkprocessen en in persoonlijke gezondheidsrisico’s van uw personeel. Daarmee voorkomt u uitval en krijgt u handvatten om de productiviteit te verhogen. U bent bovendien verplicht een preventief medisch onderzoek te faciliteren als uw personeel daarom vraagt. Wij bieden u verschillende PMO’s afhankelijk van uw behoefte en die van uw medewerker(s). Kent uw organisatie vooral zware arbeidsomstandigheden en fysieke uitdagingen voor uw personeel? Dan is een fysieke PMO uitermate geschikt. In geval van mentaal belastende functies biedt een mentale PMO uitkomst. Combinaties zijn ook mogelijk. Met ons pakket PMO’s kunnen wij medisch onderzoek altijd op maat afstemmen op de behoeften en arbeidsomstandigheden van uw organisatie.

Voordelen MediWerk

 • Korte lijnen, geen callcenter
 • Altijd uw eigen vaste re-integratieadviseur
 • 24/7 bereikbaar
 • Ongekend brede expertise
 • Specialistische ervaring met complexe en zware arbeidsomstandigheden
 • Specialistische ervaring met hoge veiligheidsrisico’s
 • NOGEPA- & OGUK-gecertificeerde specialisten

   PMO voor iedere arbeidssituatie

 • PMO Basis
 • Onderzoeksmethode: maatwerk vragenlijstonderzoek.
 • Uw personeel krijgt een lijst met gezondheidsvragen, die wij op maat voor uw organisatie opstellen. Dit zijn persoonlijke vragen over de levensstijl en vragen over de arbeidsomstandigheden gerelateerd aan het welzijn en gezondheidsgevoel.

  U gebruikt dit preventief medisch basisonderzoek voor minder risicovolle werkomstandigheden of als eerste meetinstrument. Na het onderzoek krijgen uw medewerkers een persoonlijk onderzoeksrapport.
  U ontvangt als werkgever een geanonimiseerde terugkoppeling van de resultaten op organisatieniveau. Dit geeft u inzicht in eventuele gezondheidsrisico’s. Als uit dit onderzoek gezondheidsrisico’s in uw organisatie naar voren komen, kunt u later een gerichter medisch onderzoek laten uitvoeren bij medewerkers met een verhoogd gezondheidsrisico.

 • PMO Mentaal
 • Onderzoeksmethoden: maatwerk vragenlijstonderzoek, lichamelijk onderzoek & persoonlijk adviesgesprek.
 • Dit PMO is bedoeld voor uw medewerkers met mentaal belastende functies, zoals managers, bestuurders, kantoorpersoneel, zorgpersoneel, politiemedewerkers, ambulancepersoneel, piloten, machinisten, en andere medewerkers met mentaal belastende arbeidsomstandigheden.
  Na een maatwerk vragenlijstonderzoek volgen een gericht lichamelijk onderzoek en een persoonlijk adviesgesprek met een arts. Uw personeel krijgt inzicht in specifieke gezondheidsrisico’s en krijgt handvatten om die risico’s de baas te kunnen of te beperken. U krijgt als werkgever geanonimiseerd inzicht in de specifieke gezondheidsrisico’s en krijgt suggesties voor het verminderen van gezondheidsrisico’s.
 • PMO Fysiek
 • Onderzoeksmethoden: vragenlijstonderzoek, lichamelijk onderzoek & persoonlijk adviesgesprek.
 • U past dit PMO toe voor uw werknemers in uitvoerende en fysiek belastende functies in zware en risicovolle arbeidsomstandigheden. Denk aan offshore personeel, maritiem personeel, vliegend personeel, machinisten, productiemedewerkers in de industrie, monteurs, installateurs, on- en offshore wind personeel, etc.
  Na een maatwerk vragenlijstonderzoek volgen een lichamelijk onderzoek en een persoonlijke adviesgesprek met een arts. Uw personeel krijgt inzicht in specifieke gezondheid- en arbeidsrisico’s. Ook krijgt het adviezen over mogelijkheden hoe met risico’s om te gaan en ze te beperken. Als werkgever krijgt u een geanonimiseerd onderzoeksrapport dat u gedetailleerd inzicht geeft in de specifieke arbeids- en gezondheidsrisico’s in uw organisatie. Bovendien adviseren wij u over maatregelen om de gezondheidsrisico’s te beheersen en te verminderen.
 • PMO Comfort
 • Onderzoeksmethoden: diverse vragenlijsten, medische onderzoeken en persoonlijk adviesgesprek.
 • Een maatwerk PMO Comfort van MediWerk combineert alle preventieve medische onderzoeksmogelijkheden. Het biedt u een totale check-up van uw personeel op fysiek en mentaal vlak, aangevuld met een uitgebreid bloedonderzoek en lichamelijk onderzoek. Zo krijgt u als werkgever een gedetailleerd beeld van de fysieke en mentale status van uw menselijk kapitaal.
  Een sterke basis voor preventieve maatregelen om arbeids- en gezondheidsrisico’s te beperken en te beheersen. Ook uw medewerkers krijgen een persoonlijke onderzoeksanalyse waarmee ze hun eigen verantwoordelijkheid voor gezondheid en fitheid kunnen nemen.