Verzuimpakketten – voor elke situatie de juiste verzuimbegeleiding

In alle verzuimpakketten focussen we samen op aandacht, gedrag en mentaliteit. Bovendien zorgen we ervoor dat u aan alle wettelijke verplichtingen voldoet.

MediWerk Basis: hou zelf de regie

Heeft u het verzuim in uw organisatie onder controle? Met het MediWerk Basispakket houdt u de regie in handen. U profiteert van onze basis arbodiensten met (NOGEPA-)gecertificeerde bedrijfsartsen. Wij geven u een signaal zodra het verzuim boven bepaalde normen uitkomt, waarna u zelf bepaalt of en zo ja, welke verzuimbegeleiding u wilt inzetten.

Direct afsluiten

MediWerk Intensief: Extra aandacht voor kort en frequent verzuim

Heeft u te maken met veel kort verzuim of kunt u meer verzuimondersteuning gebruiken? Dan biedt MediWerk intensief u het meeste rendement. Onze casemanager vult het verzuimpakket samen met u in, gericht op het terugdringen van het verzuim in uw organisatie.

Direct afsluiten

MediWerk Optimaal

Worstelt u met een hoog verzuimpercentage, en wilt u intensieve verzuimbegeleiding en totale ontzorging? Dan raden wij u het MediWerk Optimaal pakket aan. In dit pakket combineren we alle mogelijke verzuimbegeleiding inclusief de volledige verzuimadministratie. We focussen dan op structurele oplossingen om het verzuim terug te dringen.

Direct afsluiten

 • Basis
 • Meest gekozen
 • Verzuimvolgsysteem account
 • Ziek- en herstelmeldingen via verzuimvolgsysteem
 • Verplichte verzuimmelding aan UWV in 42e verzuimweek
 • 24/7 Inzicht in verzuimdossiers en rapportages
 • 24/7 Verzuimstatistieken en managementinformatie
 • Signalering frequent verzuim
 • Poortwachtersignaleringen
 • Signalering van vangnet en zwangerschap
 • Signalering verhalen loon/letselschade door schuld van een derde
 • Medische Poortwachterverrichtingen
 • Opstellen probleemanalyse en advies
 • (Telefonisch) Spreekuur bedrijfsarts per 30 minuten
 • Lijst Arbeidsmogelijkheden en beperkingen(FML + spreekuur)
 • Re-integratieverslag (ziek uit dienst) verkort
 • Re-integratieverslag (Ziek uit dienst) volledig
 • Re-integratieverslag t.b.v. WIA-aanvraag
 • Casemanagementverrichtingen reïntegratieadviseur
 • Overleg werkgever met re-integratieadviseur per 15 min
 • (Telefonisch) Spreekuur re-integratieadviseur per 30 minuten
 • Opstellen plan van aanpak
 • Bijstellen plan van aanpak
 • Opstellen eerstejaarsevaluatie
 • Opstellen plan van aanpak eindevaluatie WIA, exclusief overleg
 • Basis
 • Meest gekozen
 • Medische Poortwachterverrichtingen
 • Opstellen probleemanalyse en advies
 • (Telefonisch) Spreekuur bedrijfsarts per 30 minuten
 • Lijst Arbeidsmogelijkheden en beperkingen(FML + spreekuur)
 • Re-integratieverslag (ziek uit dienst) verkort
 • Re-integratieverslag (Ziek uit dienst) volledig
 • Re-integratieverslag t.b.v. WIA-aanvraag
 • Casemanagementverrichtingen reïntegratieadviseur
 • Overleg werkgever met re-integratieadviseur per 15 min
 • (Telefonisch) Spreekuur re-integratieadviseur per 30 minuten
 • Opstellen plan van aanpak
 • Bijstellen plan van aanpak
 • Opstellen eerstejaarsevaluatie
 • Opstellen plan van aanpak eindevaluatie WIA, exclusief overleg
 • Intensief
 • Meest gekozen
 • Medische Poortwachterverrichtingen
 • Opstellen probleemanalyse en advies
 • (Telefonisch) Spreekuur bedrijfsarts per 30 minuten
 • Lijst Arbeidsmogelijkheden en beperkingen(FML + spreekuur)
 • Re-integratieverslag (ziek uit dienst) verkort
 • Re-integratieverslag (Ziek uit dienst) volledig
 • Re-integratieverslag t.b.v. WIA-aanvraag
 • Casemanagementverrichtingen reïntegratieadviseur
 • Optimaal
 • Meest gekozen
 • Medische Poortwachterverrichtingen
 • Casemanagementverrichtingen reïntegratieadviseur
Basis

MediWerk Basis

 • Verzuimvolgsysteem account
 • Ziek- en herstelmeldingen via verzuimvolgsysteem
 • Verplichte verzuimmelding aan UWV in 42e verzuimweek
 • 24/7 Verzuimstatistieken en managementinformatie
 • 24/7 Inzicht in verzuimdossiers en rapportages
 • Signalering frequent verzuim
 • Poortwachtersignaleringen
 • Signalering van vangnet en zwangerschap
 • Signalering verhalen loon- en letselschade bij verzuim door schuld van een derde
Intensief

MediWerk Intensief

 • Verzuimvolgsysteem account
 • Ziek- en herstelmeldingen via verzuimvolgsysteem
 • Verplichte verzuimmelding aan UWV in 42e verzuimweek
 • 24/7 Verzuimstatistieken en managementinformatie
 • 24/7 Inzicht in verzuimdossiers en rapportages
 • Signalering frequent verzuim
 • Poortwachtersignaleringen
 • Signalering van vangnet en zwangerschap
 • Signalering verhalen loon- en letselschade bij verzuim door schuld van een derde

Casemanagementverrichtingen reïntegratieadviseur

 • Overleg werkgever met re-integratieadviseur per 15 min
 • (Telefonisch) Spreekuur re-integratieadviseur per 30 minuten
 • Opstellen plan van aanpak
 • Bijstellen plan van aanpak
 • Opstellen eerstejaarsevaluatie
 • Opstellen plan van aanpak eindevaluatie WIA, exclusief overleg
Optimaal

MediWerk Optimaal

 • Verzuimvolgsysteem account
 • Ziek- en herstelmeldingen via verzuimvolgsysteem
 • Verplichte verzuimmelding aan UWV in 42e verzuimweek
 • 24/7 Verzuimstatistieken en managementinformatie
 • 24/7 Inzicht in verzuimdossiers en rapportages
 • Signalering frequent verzuim
 • Poortwachtersignaleringen
 • Signalering van vangnet en zwangerschap
 • Signalering verhalen loon- en letselschade bij verzuim door schuld van een derde

Medische Poortwachterverrichtingen

 • Opstellen probleemanalyse en advies
 • (Telefonisch) Spreekuur bedrijfsarts per 30 minuten
 • Lijst Arbeidsmogelijkheden en beperkingen(FML + spreekuur)
 • Re-integratieverslag (ziek uit dienst) verkort
 • Re-integratieverslag (Ziek uit dienst) volledig
 • Re-integratieverslag t.b.v. WIA-aanvraag

Casemanagementverrichtingen reïntegratieadviseur

 • Overleg werkgever met re-integratieadviseur per 15 min
 • (Telefonisch) Spreekuur re-integratieadviseur per 30 minuten
 • Opstellen plan van aanpak
 • Bijstellen plan van aanpak
 • Opstellen eerstejaarsevaluatie
 • Opstellen plan van aanpak eindevaluatie WIA, exclusief overleg

Bel hier