De nieuwe Arbowet. Wat u geregeld dient te hebben.

Geschreven door Carolien Ringma, Algemeen

Gepubliceerd op 19/11/2018

De Arbowet is sinds 1 juli 2017 veranderd, wat betekent dat nieuwe contracten met een arbodienst moeten voldoen aan vernieuwde regels. Voor bestaande contracten geldt een overgangsperiode: werkgevers en arbodienstverleners hebben tot 1 juli 2018 de tijd om contracten aan te passen. Heeft u alles al geregeld? De belangrijkste wijzigingen in de Arbowet willen wij graag nog even voor u op een rij zetten.

Wijzigingen nieuwe Arbowet

Basiscontract

Een van de belangrijkste punten van de nieuwe Arbowet is de invoering van het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, onder andere over de toegang tot de werkvloer en de second opinion.

Arbeidsgezondheidskundig (Anoniem) spreekuur

In de nieuwe Arbowet moet de werkgever ervoor zorgen dat de werknemer de bedrijfsarts kan bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk, ook als de werknemer nog niet verzuimt of klachten heeft. Dit kan bijvoorbeeld via een anoniem spreekuur. Bij de werknemers dient deze mogelijkheid bekend zijn.

Vrije toegang werkvloer

De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken om zo het bedrijf beter te leren kennen. Dit geeft de bedrijfsarts goed inzicht in de arbeidsomstandigheden en de belasting in het werk.

Second opinion

Indien de werknemer twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies, kan de werknemer een second opinion van een andere bedrijfsarts aanvragen. De second opinion wordt door de werkgever betaald. Het protocol van de werkgever moet bekend zijn bij de werknemer.

Klachtenprocedure

Iedere bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben zodat een werknemer een klacht kan indienen. Elke werknemer moet weten hoe en waar hij zijn klacht kan indienen.

Preventiemedewerker

Naast de bedrijfsarts krijgt ook de preventiemedewerker een stevigere rol in de nieuwe Arbowet. Het moet voor elke werknemer duidelijk zijn wie de preventiemedewerker is binnen het bedrijf waar hij/zij voor werkt.

PMO / PAGO

Een Preventief medisch onderzoek (PMO) is een verzameling van methoden die bedrijfsartsen gebruiken om de gezondheid van werknemers in uw organisatie te bewaken en te bevorderen. Iedere werkgever is verplicht zijn werknemers een PMO aan te bieden.

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Heeft u personeel in dienst, dan moet u laten onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd.

Het is raadzaam om bovenstaande wijzigingen op te nemen in uw verzuimreglement of personeelshandboek. Mocht u hier meer informatie over willen ontvangen of heeft u hier nog vragen over, dan kunt u contact opnemen met MediWerk. Wij helpen u graag verder.

info De Arbeidsomstandighedenwet (of kortweg Arbowet) is een Nederlandse wet die regels bevat voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen. Het doel is om ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werk, te voorkomen. De Arbowet is een kaderwet. Dat betekent dat hierin geen concrete regels staan maar algemene bepalingen en richtlijnen over het arbeidsomstandighedenbeleid (arbobeleid) in bedrijven. De Arbowetgeving valt uiteen in vier delen:

Voldoet uw bedrijf aan de nieuwe arbowet?

Download deze checklist en breng snel en eenvoudig in kaart of uw bedrijf aan de nieuwe arbowet voldoet. Download deze checklist

Gerelateerde berichten

  • Carolien Ringma
  • 19/04/2024
  • Verzuim

Effectieve strategieën om ziekteverzuim te minimaliseren in de staalindustrie

HR op koers: duurzame inzetbaarheid in de maritieme wereld

Beleid met zeebenen: duurzaam inzetbaarheidsbeleid in de maritieme sector