De diensten van MediWerk

Bodemsaneringskeuringen

Bodemsaneringskeuringen Als u werkzaamheden verricht in of met verontreinigde grond is er kans dat u in aanraking komt met mogelijke bodemvervuiling. Daardoor is het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan de gezondheidsaspecten. Hiervoor is een bodemsaneringskeuring. Deze keuring is geschikt voor iedereen die in aanmerking komt met verontreinigde grond en/of verontreinigd grondwater. De medische Lees Meer

lees verder

Rijbewijskeuringen C /D

Rijbewijskeuringen C /D U moet een (medische) rijbewijskeuring ondergaan om te beoordelen of u veilig aan het verkeer kunt deelnemen. Bij beroepschauffeurs moeten we extra letten op een aantal zaken, zoals gehoor en gezichtsvermogen. Een rijbewijskeuring duurt 15 minuten. Voor wie? Iedereen die een nieuw rijbewijs C (vrachtauto), D (autobus) of zijn huidige rijbewijs C, Lees Meer

lees verder

Zeevaartkeuring voor studenten

Zeevaartkeuring voor studenten Wanneer je werkzaam bent in de zeevaart of nog een opleiding volgt dan moet je verplicht periodiek een medische zeevaartkeuring ondergaan. Als bemanningslid onderzoeken wij ofje voldoet aan de keuringseisen van de zeevaart. De zeevaartkeuring is gericht op jouw medische geschiktheid (gezondheid) en op de veiligheid van jouw collega’s, andere opvarenden en Lees Meer

lees verder

Taxipaskeuring

Taxipaskeuring Om te werken als taxichauffeur is het verplicht om een taxipas te hebben. Deze taxipas geeft aan dat u een erkende taxichauffeur. Deze moet goed zichtbaar zijn in de taxi voor de passagiers, zodat zij weten dat ze in een erkende taxichauffeur instappen. Om in aanmerking te komen voor een taxipas dient elke chauffeur Lees Meer

lees verder

All-round arbodienst

Ziekteverzuim kost geld maar is wel een gegeven. Loopt het verzuim in uw organisatie uit de hand of heeft u gewoon behoefte aan goede verzuimbegeleiding? Met MediWerk als uw gecertificeerde arbodienst krijgt en houdt u grip op verzuim. Daarmee bespaart u niet alleen geld, maar verhoogt u tegelijkertijd de productiviteit en het werkplezier.

lees verder

Vaarbewijs keuring

Medische keuring vaarbewijs Wanneer u actief of werkzaam bent in de scheepvaart dan moet u verplicht periodiek een medische keuring ondergaan. U heeft namelijk te maken met gezondheids- en veiligheidsrisico’s . Uw  fysieke en mentale gezondheid is voor de uitoefening van uw functie van groot belang. Bij MediWerk kunt u snel en zonder wachttijden uw Lees Meer

lees verder

Scheepvaartkeuring

Scheepvaartkeuringen Wanneer u actief of werkzaam bent in de scheepvaart dan moet u verplicht periodiek een medische scheepvaartkeuring ondergaan. Als bemanningslid onderzoeken wij of u voldoet aan de wettelijke keuringseisen. De scheepvaartkeuring is gericht op uw medische geschiktheid (gezondheid) en op de veiligheid van uw collega’s, andere opvarenden en andere waterweggebruikers. Bij MediWerk kunt u Lees Meer

lees verder

Zeevaartkeuring

Medische keuring zeevaart Wanneer u actief of werkzaam bent in de zeevaart dan moet u verplicht periodiek een medische zeevaartkeuring ondergaan. Als bemanningslid onderzoeken wij of u voldoet aan de keuringseisen van de zeevaart. De zeevaartkeuring is gericht op uw medische geschiktheid (gezondheid) en op de veiligheid van uw collega’s, andere opvarenden en andere waterweggebruikers. Lees Meer

lees verder

Keuringsarts

In bepaalde beroepsgroepen en branches zijn specifieke medische keuringen verplicht. En niet voor niets. Met een medische keuring voldoet u niet alleen aan wettelijke eisen, u houdt daarmee bovendien uw werknemers gezond en fit voor beroepen met hoge veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Zo waarborgt u de gezondheid en veiligheid op de werkplek. Maar hoe houdt u zicht op Lees Meer

lees verder

Binnenvaartkeuring

Heeft u een binnenvaartkeuring nodig? Waneer u actief of werkzaam bent in de binnenvaart dan moet u verplicht periodiek een binnenvaartkeuring ondergaan. Als binnenvaartschipper en binnenvaartmedewerker heeft u namelijk te maken met gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Uw  fysieke en mentale gezondheid is voor de uitoefening van uw functie van groot belang. Bij MediWerk kunt u snel Lees Meer

lees verder

Overige keuringen

Medische keuringen voor bouw, transport en bodemsanering Onze keuringsartsen voeren daarnaast ook keuringen uit voor overige branches. Heeft u een bedrijf of bent u werkzaam in de bouw, transport of bodemsanering, dan kunnen wij u ook van dienst zijn. Algemene inhoud medische keuring Een medische keuring heeft als doel om uw gezondheidsrisico’s en lichamelijke afwijkingen Lees Meer

lees verder

Offshore keuringen

Medische offshore keuringen NOGEPA en OGUK gecertificeerd Bent u actief in de offshore, zeevaart of binnenvaart? U moet dan verplicht periodiek een medische keuring ondergaan. Omdat offshoremedewerkers en maritiem personeel te maken hebben met hoge gezondheids- en veiligheidsrisico’s is hun fysieke en mentale gezondheid van groot belang. Het gaat dan bijvoorbeeld om medewerkers op een Lees Meer

lees verder

Preventie

Voorkomen is beter dan genezen geldt voor veel aspecten van uw organisatie, zeker voor de inzetbaarheid van uw menselijke kapitaal. Als uw medewerkers uitvallen heeft uw organisatie een probleem. Daarom vinden wij preventie een van de belangrijkste middelen om uitval te voorkomen. In de offshore, maritieme en duurzame energiesectoren vormen de hoge gezondheids- en veiligheidsrisico’s Lees Meer

lees verder

Medische keuringen

In bepaalde beroepsgroepen en branches zijn specifieke medische keuringen verplicht. En niet voor niets. Met een medische keuring voldoet u niet alleen aan wettelijke eisen, u houdt daarmee bovendien uw werknemers gezond en fit voor beroepen met hoge veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Zo waarborgt u de gezondheid en veiligheid op de werkplek. Maar hoe houdt u zicht op Lees Meer

lees verder

Rijbewijskeuringen

Waar? De rijbewijskeuringen kunnen worden ingepland op onze MediWerk locaties: Den Helder, Hoofddorp en Schiedam. Voor wie? Taxipashouders. Om hun taxipas te kunnen verlengen, moeten taxichauffeurs elke vijf jaar een medische keuring ondergaan. Iedereen die een nieuw rijbewijs C (vrachtauto), D (autobus) of (B)E (rijden met aanhanger) aanvraagt of zijn huidige rijbewijs C, D of Lees Meer

lees verder

Preventief medisch onderzoek

Met preventief medisch onderzoek (PMO) van MediWerk brengt u tijdig gezondheidsrisico’s in kaart. U krijgt zo zicht op gezondheidsrisico’s in uw werkprocessen en in persoonlijke gezondheidsrisico’s van uw personeel. Daarmee voorkomt u uitval en krijgt u handvatten om de productiviteit te verhogen. U bent bovendien als werkgever conform de RIE verplicht de PMO aan te Lees Meer

lees verder

Risico inventarisatie en evaluatie

RI&E staat voor het inventariseren en evalueren van de risico’s op uw werkvloer en is verplicht voor alle werkgevers (zzp’ers uitgezonderd). Het is de basis voor preventiemaatregelen. In een organisatie met complexe arbeidsomstandigheden en hoge gezondheids- en veiligheidsrisico’s een nog belangrijkere basis. Advies en preventie voor die omstandigheden zijn onze specialiteit.

lees verder

Verzuimbeheersing

Ziekteverzuim kost geld maar is wel een gegeven. Loopt het verzuim in uw organisatie uit de hand of heeft u gewoon behoefte aan goede verzuimbegeleiding? Met MediWerk als uw gecertificeerde arbodienst krijgt en houdt u grip op verzuim. Daarmee bespaart u niet alleen geld, maar verhoogt u tegelijkertijd de productiviteit en het werkplezier.

lees verder

Verzuimscan

Met de Verzuimscan brengen wij de oorzaken van het verzuim in uw organisatie in kaart. De Verzuimscan kan vervolgens als uitstekende basis dienen voor maatregelen om verzuim terug te dringen. In bijna 70% van de ziekmeldingen is geen sprake van een medische oorzaak. Daarom is het belangrijk om bij een hoog verzuim erachter te komen of er sprake is van een hoge werkdruk, conflicten of andere arbeidsgerelateerde problemen.

lees verder

Verzuimpakketten

Met de verzuimpakketten van MediWerk heeft u voor elke situatie de juiste verzuimbegeleiding In alle verzuimpakketten focussen we samen op aandacht, gedrag en mentaliteit. Bovendien zorgen we ervoor dat u aan alle wettelijke verplichtingen voldoet. MediWerk Basis: Houd zelf de regie Heeft u het verzuim in uw organisatie onder controle? Met het MediWerk Basispakket houdt Lees Meer

lees verder

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Signaleert u weleens werknemers die niet lekker in hun vel zitten. Maar krijgt u geen vat op de oorzaak? Misschien sluimert er een arbeidsconflict, zit iemand tegen een burn-out aan, of spelen privéomstandigheden een rol. Wat de oorzaak ook is, het heeft gevolgen voor iemands productiviteit en het risico op langdurig verzuim is groot. Een laagdrempelige interventie door een van onze bedrijfsmaatschappelijk werkers biedt u en uw werknemer dan uitkomst. Onze bedrijfsmaatschappelijk werker begeleidt en coacht uw medewerker(s) met psychosociale problemen, traint leidinggevenden en geeft advies en voorlichting.

lees verder

Duurzame inzetbaarheid

Investeren in duurzame inzetbaarheid (DI) van uw personeel loont! Duurzame inzetbaarheid bevorderen is de rode draad in onze visie en brede dienstverlening. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies? Waarom zou uw organisatie werken aan duurzame inzetbaarheid? Hoe kan MediWerk helpen? En wat levert het op?

lees verder

Second opinion

Per 1 Juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. Hierin staat onder andere opgenomen dat de werknemer vanaf heden het recht heeft om een andere bedrijfsarts te raadplegen. Dit wordt de second opinion genoemd. Wanneer wordt een dergelijke second opinion nou ingezet? En wat houdt dit precies in?

lees verder

Rechten en plichten

Arbo verantwoordelijkheden, -rechten en -plichten Een gezond, veilig en prettig werkklimaat lijkt in eerste instantie de verantwoordelijkheid van jouw werkgever. Niets is minder waar. Het is een samenspel tussen werkgever en werknemers. Jouw werkgever moet ervoor zorgen dat hij aan wettelijke regels voldoet. Vooral in de offshore en maritieme wereld zijn die complex en veranderlijk. Lees Meer

lees verder