De arbo oplossingen van MediWerk

Preventie

Voorkomen is beter dan genezen geldt voor veel aspecten van uw organisatie, zeker voor de inzetbaarheid van uw menselijke kapitaal. Als uw medewerkers uitvallen heeft uw organisatie een probleem. Daarom vinden wij preventie een van de belangrijkste middelen om uitval te voorkomen. In de offshore, maritieme en duurzame energiesectoren vormen de hoge gezondheids- en veiligheidsrisico’s […]

lees verder

Medische keuringen

In bepaalde beroepsgroepen en branches zijn specifieke medische keuringen verplicht. En niet voor niets. Met een medische keuring voldoet u niet alleen aan wettelijke eisen, u houdt daarmee bovendien uw werknemers gezond en fit voor beroepen met hoge veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Zo waarborgt u de gezondheid en veiligheid op de werkplek. Maar hoe houdt u zicht op […]

lees verder

Rijbewijskeuringen

Voor wie? Ouderen. Heeft u een rijbewijs en bent u ouder dan 75 of heeft u medische aandoening? Taxipashouders. Om hun taxipas te kunnen verlengen, moeten taxichauffeurs elke vijf jaar een medische keuring ondergaan. Iedereen die een nieuw rijbewijs C (vrachtauto) of D (autobus) aanvraagt of zijn huidige rijbewijs C of D wil verlengen. Een […]

lees verder

Preventief medisch onderzoek

Met preventief medisch onderzoek (PMO) van MediWerk brengt u tijdig gezondheidsrisico’s in kaart. U krijgt zo zicht op gezondheidsrisico’s in uw werkprocessen en in persoonlijke gezondheidsrisico’s van uw personeel. Daarmee voorkomt u uitval en krijgt u handvatten om de productiviteit te verhogen. U bent bovendien verplicht een preventief medisch onderzoek te faciliteren als uw personeel […]

lees verder

Risico inventarisatie en evaluatie

RI&E staat voor het inventariseren en evalueren van de risico’s op uw werkvloer en is verplicht voor alle werkgevers (zzp’ers uitgezonderd). Het is de basis voor preventiemaatregelen. In een organisatie met complexe arbeidsomstandigheden en hoge gezondheids- en veiligheidsrisico’s een nog belangrijkere basis. Advies en preventie voor die omstandigheden zijn onze specialiteit.

lees verder

Werkplekonderzoek

Beeldschermwerk vanachter een bureau lijkt een laag arbeidsrisico te hebben. De schijn bedriegt echter. Ook in een veilige kantooromgeving liggen gezondheidsrisico’s en verzuim als gevolg daarvan op de loer. Langdurig zittend werken in combinatie met een slechte houding kan leiden tot rsi, nek-, schouder- en rugklachten. Zonder het aanpakken van de oorzaak kunnen deze klachten leiden tot extreme vermoeidheid, chronische pijn en tot langdurig verzuim.

lees verder

Health promotion

Gezonde en fitte medewerkers bevorderen de duurzame inzetbaarheid van uw personeel. Heeft u zicht op de gezondheid en fitheid van uw personeel? Bent u zich bewust van de voordelen van gezond en fit personeel voor uw organisatie? En zijn uw medewerkers zich van de voordelen bewust? Uw aandacht voor het bevorderen van de fitheid en gezondheid en bewustwording bij uw personeel loont. MediWerk helpt u doelgericht en gestructureerd te werken aan bewustwording en het bevorderen van een gezonde levensstijl bij uw personeel.

lees verder

Lifestyle coaching

Met individuele lifestyle coaching bevordert u een gezonde levensstijl bij uw personeel. Onze lifestyle coaches hebben veel ervaring met zware en gevaarlijke beroepen en met onregelmatige beroepen. Voor deze medewerkers zijn fitheid en gezondheid nog belangrijker om risico’s te beperken.

lees verder

Verzuimbeheersing

Ziekteverzuim kost geld maar is wel een gegeven. Loopt het verzuim in uw organisatie uit de hand of heeft u gewoon behoefte aan goede verzuimbegeleiding? Met MediWerk als uw gecertificeerde arbodienst krijgt en houdt u grip op verzuim. Daarmee bespaart u niet alleen geld, maar verhoogt u tegelijkertijd de productiviteit en het werkplezier.

lees verder

Verzuimscan

Met de Verzuimscan brengen wij de oorzaken van het verzuim in uw organisatie in kaart. De Verzuimscan kan vervolgens als uitstekende basis dienen voor maatregelen om verzuim terug te dringen. In bijna 70% van de ziekmeldingen is geen sprake van een medische oorzaak. Daarom is het belangrijk om bij een hoog verzuim erachter te komen of er sprake is van een hoge werkdruk, conflicten of andere arbeidsgerelateerde problemen.

lees verder

Verzuimpakketten

Met de verzuimpakketten van MediWerk heeft u voor elke situatie de juiste verzuimbegeleiding In alle verzuimpakketten focussen we samen op aandacht, gedrag en mentaliteit. Bovendien zorgen we ervoor dat u aan alle wettelijke verplichtingen voldoet. MediWerk Basis: Hou zelf de regie Heeft u het verzuim in uw organisatie onder controle? Met het MediWerk Basispakket houdt […]

lees verder

Arbeidsdeskundig onderzoek

De huidige regelgeving en de Wet verbetering poortwachter verplichten u om alles te doen aan de re-integratie van een langdurig zieke medewerker. Als re-integratie in uw organisatie niet mogelijk is, dan moet u een re-integratietraject naar een andere werkgever faciliteren. Voor het faciliteren van re-integratie heeft u een arbeidsdeskundig onderzoek nodig. Met een arbeidsdeskundig onderzoek door een van onze arbeidsdeskundigen krijgt u inzicht in de belastbaarheid en re-integratiemogelijkheden van uw werknemer.

lees verder

Mediator

Een ziekmelding, of erger: lang verzuim, kan veroorzaakt worden door een arbeidsconflict. Dat is niet prettig voor uw medewerker en anderen die bij het conflict betrokken zijn. Maar thuiszitten lost het probleem niet op. In die gevallen kan een van onze ervaren mediators uitkomst bieden. Het doel van onze mediation is om naar werkbare en passende oplossingen van het arbeidsconflict te zoeken. Vanwege onze veelzijdige ervaring en aanpak levert dat vaak verrassende oplossingen op. Ons slagingspercentage is dan ook hoog. Onze mediators helpen u ook met allerlei randzaken voor een zo groot mogelijke kans van slagen.

lees verder

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Signaleert u weleens werknemers die niet lekker in hun vel zitten. Maar krijgt u geen vat op de oorzaak? Misschien sluimert er een arbeidsconflict, zit iemand tegen een burn-out aan, of spelen privéomstandigheden een rol. Wat de oorzaak ook is, het heeft gevolgen voor iemands productiviteit en het risico op langdurig verzuim is groot. Een laagdrempelige interventie door een van onze bedrijfsmaatschappelijk werkers biedt u en uw werknemer dan uitkomst. Onze bedrijfsmaatschappelijk werker begeleidt en coacht uw medewerker(s) met psychosociale problemen, traint leidinggevenden en geeft advies en voorlichting.

lees verder

Duurzame inzetbaarheid

Investeren in duurzame inzetbaarheid (DI) van uw personeel loont! Duurzame inzetbaarheid bevorderen is de rode draad in onze visie en brede dienstverlening. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies? Waarom zou uw organisatie werken aan duurzame inzetbaarheid? Hoe kan MediWerk helpen? En wat levert het op?

lees verder

Second opinion

Per 1 Juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. Hierin staat onder andere opgenomen dat de werknemer vanaf heden het recht heeft om een andere bedrijfsarts te raadplegen. Dit wordt de second opinion genoemd. Wanneer wordt een dergelijke second opinion nou ingezet? En wat houdt dit precies in?

lees verder

Rechten en plichten

Rbo verantwoordelijkheden, -rechten en -plichten Een gezond, veilig en prettig werkklimaat lijkt in eerste instantie de verantwoordelijkheid van jouw werkgever. Niets is minder waar. Het is een samenspel tussen werkgever en werknemers. Jouw werkgever moet ervoor zorgen dat hij aan wettelijke regels voldoet. Vooral in de offshore en maritieme wereld zijn die complex en veranderlijk. […]

lees verder