De rol van preventie en interventie bij de aanpak van werkstress in de offshore industrie

Geschreven door Carolien Ringma, Stresspreventie, Verzuim

Gepubliceerd op 25/05/2023

De rol van preventie en interventie bij de aanpak van werkstress in de offshore industrie wordt steeds belangrijker vanwege de energietransitie. Zowel bedrijven als de overheid zijn bezig over te schakelen naar alternatieve energie. Zo wil de Nederlandse regering in de Noordzee een grote productiefaciliteit bouwen om windenergie om te zetten in waterstof. Met dit project zal Nederland voor het eerst op grote schaal waterstof op zee produceren. Veelbelovende plannen dus van de BV Nederland. Gezonde en veerkrachtige werknemers in de offshore zijn onmisbaar om deze ambities waar te maken. Werkstress is een groot probleem dat een wissel kan trekken op de ontwikkelingen binnen de offshore. Aanpak van werkstress is dus een prioriteit.

Werkstress in de offshore industrie: De waarde van preventieve maatregelen en interventies

Resultaten van regeringsbeleid bewijzen dat preventie en interventie lonen als het gaat om de volksgezondheid. Preventie en interventie kan ook in het geval van werkstress in de offshore industrie leiden tot minder verzuim en gezonde en productieve werknemers. Wel zijn daarvoor de nodige investeringen nodig, zowel in faciliteiten als in uw werknemers, crewleden en bemanning. De effecten van investeringen in de veiligheid en gezondheid van uw werknemers worden pas na langere tijd zichtbaar. Bijvoorbeeld als u maatregelen invoert om alcohol en drugsgebruik te verminderen, zult u pas resultaten zien na langere tijd. U zult dan ook de oorzaken moeten aanpakken zoals:

Taboe op werkstress in de offshore industrie

Werkstress in de offshore industrie krijgt nog steeds niet de aandacht die het verdient en daarmee wordt de waarde van preventieve maatregelen en interventies niet onderkend. Wellicht heeft dit te maken met het taboe dat heerst op werkstress in de offshore industrie.. Zowel bemanningsleden en overige werknemers lijken hier bewust en onbewust in mee te gaan. maar ook crewleden en leidinggevenden doen te weinig om dit taboe te doorbreken. Echter, op basis van de cijfers over werkstress en burn-out mag verwacht worden dat de sector dit niet lang kan blijven ophouden. De krapte op de arbeidsmarkt en de snel veranderende maatschappij, waarin steeds meer mensen leiden aan stress, dwingt zowel werkgevers als werknemers om werkstress serieuzer te nemen.

De cruciale rol van preventie en interventie bij werkstress

In de dynamische wereld van de offshore-industrie spelen preventie en interventie een cruciale rol bij het bevorderen van optimale gezondheid en welzijn van maritieme professionals. Werkstress is een veelvoorkomend probleem dat de prestaties, veiligheid en het algehele welzijn van uw werknemers kan beïnvloeden. Daarom is het implementeren van effectieve strategieën essentieel om de nadelige gevolgen van werkstress te verminderen en een gezonde werkomgeving te creëren. 

Trainingen en workshops ter preventie 

Een concreet voorbeeld van preventie is het aanbieden van trainingen en workshops gericht op stressbeheersing en veerkracht. Voorbeelden van effectieve trainingen zijn:

 • Time-management workshop: In de offshore-industrie zijn werknemers vaak betrokken bij complexe projecten met strakke deadlines. Een time-management workshop kan uw werknemers helpen bij het plannen en organiseren van hun taken. Ze leren efficiënter werken, deadlines halen en een betere balans tussen werk en privé behouden.
 • Communicatietraining: Effectieve communicatie is essentieel voor het verminderen van stress op de werkvloer. Deze training kan werknemers leren hoe ze duidelijk en assertief kunnen communiceren, conflicten kunnen oplossen en constructieve relaties kunnen opbouwen. Het verbeteren van de communicatieve vaardigheden bevordert een positieve werkomgeving omdat werknemers beter eten wat van hen verwacht wordt. Dit vermindert misverstanden en spanningen.
 • Veiligheidstraining: In de offshore-industrie is veiligheid van het grootste belang. Werknemers kunnen worden getraind in het herkennen van en omgaan met potentiële veiligheidsrisico’s. Zij  leren gebruik te maken van persoonlijke beschermingsmiddelen, het begrijpen van noodprocedures en zich houden aan veiligheidsregels. 

Interventie bij werkstress

Interventie is eveneens essentieel bij het ondersteunen van werknemers die al te maken hebben met werkstress. Een praktische maatregel kan zijn:

 • het creëren van een vertrouwelijke en toegankelijke omgeving waar werknemers hun zorgen kunnen delen en hulp kunnen zoeken. 
 • het instellen van een buddy-systeem, waarbij collega’s elkaar ondersteunen en controleren op tekenen van stress. Dit kan van onschatbare waarde zijn.

Preventief Medisch Onderzoek bij de aanpak van werkstress in de offshore industrie

Een ander specifiek voorbeeld van interventie is het houden van regelmatige gezondheidscontroles en screenings. Een Preventief Medisch Onderzoek kan helpen bij de aanpak van werkstress in de offshore industrie. Met een PMO kunt u uw werknemers en crewleden laten testen op:

 • conditie;
 • kracht;
 • lichamelijk problemen;
 • hart- en vaatziekten.

Hierdoor kunnen vroege tekenen van stress en andere gezondheidsproblemen worden opgespoord, waardoor tijdige interventies mogelijk worden. Het aanbieden van gespecialiseerde professionele hulp, zoals counseling of therapie, kan werknemers helpen om te gaan met werkgerelateerde stressoren en hun mentale welzijn te verbeteren.

Conclusie

Preventie en interventie bij werkstress in de offshore-industrie zijn van toenemend belang, vooral gezien de energietransitie en de ambitieuze plannen voor waterstofproductie op zee. Gezonde en veerkrachtige werknemers zijn essentieel om deze ambities waar te maken. Het aanpakken van werkstress vereist investeringen in preventieve maatregelen en interventies, zoals trainingen en workshops gericht op stressmanagement, time-management, communicatie en veiligheid. Het doorbreken van het taboe rond werkstress en het serieus nemen ervan is cruciaal, gezien de gevolgen voor de volksgezondheid en de productiviteit. Het waarborgen van optimale gezondheid en welzijn van werknemers bevordert een veiligere en productievere offshore-industrie.

Take Aways

 • Preventie en interventie spelen een cruciale rol bij het verminderen van werkstress in de offshore-industrie, vooral gezien de energietransitie en ambitieuze plannen voor waterstofproductie op zee.
 • Investeer in preventieve maatregelen, zoals trainingen en workshops gericht op stressmanagement, time-management, communicatie en veiligheid, om werknemers de nodige vaardigheden en tools te bieden om met werkstress om te gaan.
 • Het doorbreken van het taboe rond werkstress is essentieel, zowel onder werknemers als leidinggevenden, om werkstress serieus te nemen en effectieve maatregelen te treffen.
 • Gezonde en veerkrachtige werknemers zijn onmisbaar om de ambities van de offshore-industrie waar te maken. Het waarborgen van hun optimale gezondheid en welzijn draagt bij aan een veiligere en productievere werkomgeving.
 • Investeren in de gezondheid en het welzijn van werknemers is een langetermijnstrategie met positieve gevolgen voor zowel de volksgezondheid als de productiviteit van de offshore-industrie.
 • Werkstress kan worden verminderd door specifieke oorzaken aan te pakken, zoals hoge werkdruk, lange werkdagen, gebrek aan contact met het thuisfront, lawaai en trillingen, en een gebrek aan privacy.
 • Technologische hulpmiddelen, zoals apps die werknemers helpen om op tijd pauzes te nemen, kunnen ook effectieve ondersteuning bieden bij het beheer van werkstress.
 • Werkstress is een urgent probleem dat serieus moet worden genomen, gezien de krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende maatschappelijke druk. Het is van belang voor zowel werkgevers als werknemers om werkstress serieuzer te nemen en preventieve maatregelen te implementeren.

Download de RI&E Checklist

Ontdek waar uw bedrijf aan moet voldoen en download deze gratis checklist.

Bekijk alle downloads

Gerelateerde berichten

HR op koers: duurzame inzetbaarheid in de maritieme wereld

Beleid met zeebenen: duurzaam inzetbaarheidsbeleid in de maritieme sector

Koerscorrectie: Duurzame inzetbaarheid verbeteren in de maritieme industrie