Effectieve strategieën om ziekteverzuim te minimaliseren in de staalindustrie

Geschreven door Carolien Ringma, Verzuim

Gepubliceerd op 19/04/2024

Inleiding

Ziekteverzuim blijft een uitdaging voor veel bedrijven en organisaties en in de afgelopen tien jaar groeide het ziekteverzuim naar recordhoogte. Wel is vanaf eind 2023 de trend dat het ziekteverzuim afneemt.  Blijkbaar werpen maatregelen om het ziekteverzuim tegen te gaan hun vruchten af. Effectieve strategieën om ziekteverzuim te minimaliseren in de staalindustrie blijven nodig omdat het een industrie is met gevoelige  productieprocessen. Als een werknemer uitvalt, dan kan een hele productielijn vertragingen oplopen of zelfs stil komen te liggen, wat directe gevolgen heeft voor de productiviteit en winstgevendheid. In deze blog verkennen we enkele effectieve strategieën om ziekteverzuim in de staalindustrie te minimaliseren.

Impact van ziekteverzuim in de staalindustrie

Stel u voor: een multinational in de staalindustrie vertrouwt op een goed geoliede productielijn om aan de vraag naar hoogwaardige staalproducten te voldoen. Deze productielijn is afhankelijk van de constante aanwezigheid van geschoolde werknemers die specifieke taken uitvoeren. Echter, zelfs een korte afwezigheid van een werknemer kan het delicate evenwicht verstoren en de gehele productie vertragen.

In deze context wordt de impact van ziekteverzuim duidelijk. Het gaat verder dan alleen de afwezigheid van een werknemer; het kan leiden tot :

 • vertragingen;
 • verminderde productiviteit;
 • hogere kosten i.v.m. inzet extra arbeid;  
 • aanpassen van de productielijn.

Trend in ziekteverzuim in de staalindustrie 

Het ziekteverzuim in de staalindustrie, door het CBS geclusterd onder “metaal-elektro-industrie”, vertoonde tussen 2020 en 2023 over het algemeen wel enige variatie, met pieken en dalen gedurende de jaren. De sector leek in 2021 een piek te ervaren, vooral in het tweede kwartaal, maar vertoonde stabiliteit in 2022 met een geleidelijke stijging naar het einde van het jaar. 

De Worldwide Steel Association stelt dat sinds 2006 de Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) een krimp kent van wel 82%. Hiermee wordt de suggestie gewekt dat er minder ongevallen plaatsvinden en dat werknemers minder verwondingen oplopen. Een Lost Time Injury (LTI) is een incident dat een verwonding veroorzaakt waardoor een werknemer niet kan terugkeren naar zijn volgende geplande dienst of werkperiode.

Impact van ziekteverzuim in de staalindustrie vergeleken met andere sectoren

Het ziekteverzuimpercentage in de metaal-elektro industrie (gemiddeld rond de 5%) ligt hoger dan het gemiddelde voor alle economische activiteiten (4,7%) maar vertoont vergelijkbare trends met andere sectoren binnen de nijverheid en energie (5,7% gemiddeld).

Variaties in het ziekteverzuimpercentage kunnen impact hebben op de operationele efficiëntie en productiviteit van bedrijven in de metaal-elektro industrie. Hogere ziekteverzuimpercentages kunnen leiden tot verhoogde werkdruk en verminderde productiviteit. Beiden kunnen weer op hun beurt leiden tot meer uitval en ziekteverzuim onder collega’s van zieke werknemers die de verhoogde werkdruk op een gegeven moment niet meer aankunnen.

Effectieve strategieën om ziekteverzuim in de staalindustrie te minimaliseren

Om ziekteverzuim effectief te minimaliseren, zult u  proactieve strategieën moeten implementeren die gericht zijn op het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van uw werknemers. In het algemeen bent u als werkgever gehouden aan de bepalingen en verplichtingen van de arbeidsomstandighedenwet(Arbowet) en elk bedrijf in Nederland dient een deugdelijk arbobeleid te voeren dat gericht is op:

 • het verminderen van ziekteverzuim;
 • het beperken van gezondheidsrisico’s;
 • het bevorderen van de re-integratie van zieke werknemers.

Hierbij verplicht de Arbowet u zich te laten assisteren door kerndeskundigen zoals een bedrijfsarts of arbodienst waarmee u een basiscontract dient te hebben gesloten.

Effectieve strategieën die goed passen in gezond arbobeleid en die kunnen helpen om ziekteverzuim te minimaliseren:

Door deze strategieën te integreren in het dagelijkse beleid en de bedrijfscultuur kunt u als werkgever in de staalindustrie of vergelijkbare industrie de negatieve impact van ziekteverzuim verminderen en een veerkrachtige en productieve werkomgeving bevorderen.

Innovaties die de impact van ziekteverzuim in de staalindustrie verkleinen

Recent onderzoek bij Tata Steel en BMW richtte zich op het optimaliseren van productieprocessen door geavanceerde data-analyse en automatisering. Bij Tata Steel werd elk millimeter staal gecontroleerd met geavanceerde apparatuur, waardoor real-time kwaliteitsbeoordeling mogelijk was. Deze technologie minimaliseert de menselijke afhankelijkheid en kan indirect de impact van ziekteverzuim verminderen.

Algoritmen voorspellen gevolgen ziekteverzuim op productie

Een belangrijk aspect van het onderzoek was het ontwikkelen van nieuwe algoritmen voor het voorspellen van ontbrekende data en het detecteren van afwijkende datapunten. Deze benaderingen kunnen worden toegepast om de gevolgen van ziekteverzuim op de productie te identificeren en proactieve maatregelen te nemen.

In de context van ziekteverzuim biedt deze innovatieve aanpak belangrijke inzichten. Door gegevensanalyse en procesoptimalisatie kunnen bedrijven beter begrijpen hoe ziekteverzuim de productiviteit beïnvloedt en kunnen zij effectieve strategieën ontwikkelen om deze impact te minimaliseren. Met deze benadering kunt u als werkgever in de metaalindustrie beter risico’s en kosten van ziekteverzuim beheersen. Door technologieën te omarmen die afhankelijkheid van individuele werknemers verminderen en processen optimaliseren, kunnen bedrijven veerkrachtiger worden tegen de uitdagingen van ziekteverzuim. Hiermee kan ziekteverzuim in de staalindustrie verder geminimaliseerd worden.

Het is essentieel om te leren van innovatieve benaderingen zoals die bij Tata Steel en BMW zijn toegepast. Door data-gedreven strategieën toe te passen, kunt u de impact van ziekteverzuim verminderen en de operationele efficiëntie verbeteren.

Conclusie

Ziekteverzuim in de staalindustrie kan leiden tot vertragingen, verminderde productiviteit en hogere kosten door extra inzet van arbeid en aanpassingen aan de productielijn. Het ziekteverzuimpercentage in de metaal-elektro industrie ligt hoger dan het gemiddelde voor alle economische activiteiten, wat aangeeft dat gerichte maatregelen nodig zijn om dit te minimaliseren. Effectieve strategieën, zoals investeren in gezondheidsprogramma’s, aanbieden van flexibele werkregelingen en zorgen voor een veilige werkomgeving, kunnen ziekteverzuim verminderen en de algehele gezondheid van werknemers bevorderen. Innovatieve benaderingen, zoals geavanceerde data-analyse en automatisering in productieprocessen, kunnen de afhankelijkheid van individuele werknemers verminderen en indirect de impact van ziekteverzuim minimaliseren.

Take aways

 • Ziekteverzuim heeft directe gevolgen voor de productiviteit en winstgevendheid in de staalindustrie.
 • Zelfs korte afwezigheid van werknemers kan leiden tot vertragingen en hogere kosten voor vervangende arbeid.
 • Het ziekteverzuim in de metaal-elektro industrie vertoont variatie, met opvallende pieken in 2021, vooral in het tweede kwartaal.
 • Investeer in preventieve gezondheidsprogramma’s om het welzijn van werknemers te verbeteren.
 • implementeer flexibele werkregelingen om een betere balans tussen werk en privé te ondersteunen.
 • zorg voor een veilige en ergonomische werkomgeving om werkgerelateerde blessures te voorkomen.
 • Geavanceerde data-analyse en automatisering verminderen de afhankelijkheid van individuele werknemers.
 • Door processen te optimaliseren met technologieën kan de impact van ziekteverzuim worden verminderd.
 • Leer van succesvolle innovaties zoals toegepast bij tata steel en bmw.
 • Gebruik data-analyse om de impact van ziekteverzuim te meten en effectieve maatregelen te nemen.

Download de RI&E Checklist

Ontdek waar uw bedrijf aan moet voldoen en download deze gratis checklist.

Bekijk alle downloads

Gerelateerde berichten

 • Carolien Ringma
 • 19/04/2024
 • Verzuim

Effectieve strategieën om ziekteverzuim te minimaliseren in de staalindustrie

HR op koers: duurzame inzetbaarheid in de maritieme wereld

Beleid met zeebenen: duurzaam inzetbaarheidsbeleid in de maritieme sector