Gezondheidsmanagement: wat levert het op?

Geschreven door Carolien Ringma, Algemeen

Gepubliceerd op 11/06/2020

Gezondheidsmanagement is onderdeel van duurzame inzetbaarheid. U past dit toe als u de gezondheid van uw werknemers wilt bevorderen en behouden. Maatregelen en interventies op dit gebied zijn divers en moeten altijd op maat worden samengesteld. Zij werken alleen als de hele organisatie ‘on board’ is, maar leveren dan grote voordelen op voor uw werknemers en voor uw organisatie. Uiteindelijk kunnen de kosten die u bespaart oplopen in de duizenden euro’s en kunnen uw bedrijfsresultaten enorm verbeteren. In dit artikel leest u wat gezondheidsmanagement u kan opleveren. 

Wat is gezondheidsmanagement?

Gezondheidsmanagement is het totaal aan maatregelen waarmee werknemers, ook op lange termijn, in staat worden gesteld goed en gezond hun werk uit te voeren. 

Maatregelen die denkbaar zijn zijn het stimuleren van sport en beweging bij uw medewerkers; gezond eten aanbieden tijdens de lunchpauze; gezonde werktijden en roosters instellen; taakroulatie; afslankprogramma’s aanbieden; uw medewerkers bijscholingstrajecten aanbieden en zorgen voor ontspanning. U kunt ervoor zorgen dat uw medewerkers pauze kunnen nemen wanneer zij het nodig hebben om te herstellen. U kunt zorgen voor werkplek waarin uw medewerkers zich kunnen concentreren. U kunt geluidsdempende maatregelen nemen. U kunt zorgen voor een aangenaam klimaat op de werkplek: de warmte, ventilatie en luchtvochtigheid. Al deze maatregelen en interventies werken preventief en moeten gezondheidsrisico’s voorkomen.

Wat is het effect op uw organisatie?

Effectief gezondheidsmanagement heeft effect op uw gehele bedrijf(svoering). Daarom heeft u hier ook draagvlak voor nodig vanuit elke laag van uw organisatie. Het gezondheidsmanagement is een van de ondernemingsdoelstellingen. Zo moet iedereen een gezonde organisatie willen zijn. De directie staat volledig achter het gezondheidsmanagement en neemt hierin ook de eigen verantwoordelijkheid. Zowel de arbeidsomstandigheden, het verzuimbeleid, de planning, de taakinhoud: alles is ingeregeld op gezondheidsbevordering. 

Waarom gezondheidsmanagement?

Bij gezondheidsmanagement ligt in uw organisatie de primaire focus niet op productie, maar op uw personeel. Gezond en bevlogen personeel zorgt namelijk voor betere productie. In de dienstverlening maakt de inzet van een medewerker het verschil in uw klanttevredenheid.

Mogelijke voordelen voor de werknemer

 • Bewustwording van effect van leefstijl op de gezondheid
 • Vitaler zijn en meer energie hebben
 • Beschikbaar zijn en blijven voor werk
 • Betere werk-privébalans
 • De mogelijkheid hebben mee te doen met bedrijfsfitness en trainingen
 • Het hebben van een ergonomische werkplek
 • Meer mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling
 • Het hebben van meer kennis en competenties
 • Een betere sfeer op de werkvloer
 • Meer onderling contact met collega’s
 • Meer werkplezier en motivatie
 • Beter contact en een betere vertrouwensrelatie met leidinggevende
 • Langer gezond doorwerken ondanks verhoogde pensioenleeftijd
 • Passend werk aangeboden krijgen bij re-integratie
 • Meer afwisseling in de werkzaamheden
 • Meer steun van collega’s
 • Meer autonomie en keuzevrijheid in het organiseren van werkzaamheden
 • Meer voldoening van het werk

Mogelijke voordelen voor u als werkgever

 • Inzicht in gezondheidsrisico’s
 • Een beter imago van de organisatie in krappe arbeidsmarkt 
 • Een betere positie ten opzichte van de concurrent
 • Gezondere werknemers
 • Werknemers die gezonder de pensioenleeftijd halen
 • Meer bevlogen en betrokken werknemers
 • Productievere werknemers
 • Minder productiefouten en schade
 • Minder bedrijfsongevallen
 • Betere prestaties
 • Minder ziekteverzuim en -kosten
 • Beter behouden van personeel
 • Hogere medewerkerstevredenheid
 • Re-integrerende medewerkers passend werk aanbieden
 • Vergrootte continuïteit binnen het bedrijf
 • U behoudt waardevolle werkervaring binnen de organisatie

Waarom is het juist nu van belang?

Om u een gevoel te geven van de gezondheid van werkend Nederland: voor 46% van de werknemers tussen de 25 en 45 jaar zijn psychische aandoeningen de belangrijkste oorzaak van verzuim. Nieuwe gezondheidsrisico’s spelen hierin mee, zoals (excessief) computer- en internetgebruik, werkdruk, flexibel werken, stress, psychosociale arbeidsbelasting, flexibel werken, verstoorde werk-privébalans en uitgebreide communicatiemogelijkheden. In 2018 hadden 1,3 miljoen werknemers burn-outklachten blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. 45% van de ondervraagden vindt dat de werkgever meer maatregelen moet nemen om werkstress tegen te gaan. 

Ook de toenemende vergrijzing in ons land zorgt ervoor dat uw medewerkers zwaarder belast zijn met bijvoorbeeld mantelzorg. Momenteel voelt 25% van de langdurige mantelzorgers zich al ernstig belast. Voor werknemers in zware fysieke beroepen, zoals binnen de bouw is het op dit moment al bijna niet haalbaar de pensioenleeftijd te halen. Vanaf hun 55e levensjaar krijgen zij vaak fysieke problemen, terwijl de pensioenleeftijd blijft stijgen. Langer fit en gezond blijven om te kunnen functioneren op de werkvloer is dus nog nooit zo van belang geweest. 

Wat levert het u op?

U heeft gelezen dat gezondheidsmanagement veel voordelen voor u met zich meebrengt. We gaan dat nu concreet proberen te maken met cijfers.

In totaal zijn in Nederland de kosten voor ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en zorg circa 9 miljard euro per jaar. Ongeveer de helft hiervan is het gevolg van mentale en psychische gezondheidsrisico’s, daarom focussen we nu op psychische klachten van uw werknemers. Hoeveel kost het uw organisatie als u deze klachten niet actief aanpakt?

Welke kosten bespaart u?

Als uw organisatie niets doet gaan de psychische klanten leiden tot ziekteverzuim. De kosten van een gemiddelde werkdag zijn per werknemer circa 250 euro. Deze kosten zijn de directe kosten en bestaan uit het loon doorbetalen, de arbodienstverlening. Gemiddeld is het verzuim als gevolg van psychische klachten 180 dagen en daarmee komen de kosten op zo’n 45.000 euro uit per werknemer. Het TNO heeft een online calculator om grofweg uw verzuimkosten te berekenen. Als we indirecte kosten meenemen zoals productieverlies en vervanging voor de arbeidskracht lopen de kosten nog verder op. 

Wat levert gezondheidsmanagement u op?

U verbetert de leefstijl van uw medewerkers met gezondheidsmanagement. Zo blijkt uit onderzoek dat werknemers die roken vaker verzuimen dan werknemers die dit niet doen of zijn gestopt. 

Het verbeteren van de leefstijl van uw medewerkers verbetert echter ook (in)direct de hun prestaties. Een medewerker die gezond en bevlogen is kan werken zelfs gezondheidsbevorderend werken. Misschien werken uw medewerkers zelfs wel harder en meer. Vaak wordt gedacht dat dit de oorzaak is van burn-out, maar zolang dit niet dwangmatig is, zij erin op gaan en het werk leuk vinden kunnen zij zich zelfs extra vitaal voelen. Zij hebben niet meer gezondheidsklachten of -risico’s.

Een verbeterde leefstijl levert ook geld op: als het aantal medewerkers wat minstens 3 keer per week 20 minuten intensief beweegt met een kwart verhoogt levert dit Nederland 380 miljoen op, volgens het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen.

Wat is uw volgende stap?

Samenvattend: het doel van gezondheidsmanagement is om de mens en gezondheid centraal te zetten en duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Dit heeft namelijk veel voordelen voor zowel uw medewerker als voor uw organisatie. Sterker nog: gezondheidsmanagement laat zien dat voordelen voor uw werknemers voordelen voor uw organisatie zijn. Uiteindelijk zorgen gezonde en gemotiveerde werknemers voor betere bedrijfsresultaten. Wilt u hier vandaag nog mee beginnen? Neem vrijblijvend contact op met MediWerk om te zien hoe wij u kunnen helpen op weg naar duurzaam inzetbare medewerkers!

info Wilt u meer weten over de verzuimscan die MediWerk biedt? Klik dan hier.

Uw ziekteverzuim al onder controle?

De Verzuimscan kan als uitstekende basis dienen voor maatregelen om verzuim terug te dringen. Doe de scan!

Gerelateerde berichten

HR op koers: duurzame inzetbaarheid in de maritieme wereld

Beleid met zeebenen: duurzaam inzetbaarheidsbeleid in de maritieme sector

Koerscorrectie: Duurzame inzetbaarheid verbeteren in de maritieme industrie