Het bevorderen van werknemersmotivatie voor een gezonde en winstgevende organisatie

Geschreven door Carolien Ringma, Algemeen

Gepubliceerd op 11/11/2019

In de offshore, maritieme en duurzame energiesector wordt er voornamelijk gefocust op veiligheid als manier om ziekteverzuim te verlagen. Gezien de verhoogde gezondheids- en veiligheidsrisico’s op zee en bijbehorende wetgeving, is compliant werken essentieel. Toch zijn er meer factoren die meespelen in oplopend ziekteverzuim. Zo zijn in Nederland niet de gevaarlijk arbeidsomstandigheden, maar is stress de grootste veroorzaker van ziekmeldingen. Dit is jammer, omdat werkstress met de juiste maatregelen en inzet te reduceren is. Dit is mogelijk door het verhogen van werkplezier en werknemersmotivatie. Dit verlaagt niet alleen het ziekteverzuim, maar geeft u tevens een gezonde, veilige en winstgevende organisatie.

Waarom is gebrek aan motivatie een probleem?

Uit onderzoek uit 2013 blijkt dat Nederland qua werknemersmotivatie in de Europese Unie het slechtst uit de bus te komt. Zo’n 80% van de werkende Nederlanders doet op het werk wat hem of haar gevraagd wordt, maar geen stapje extra. Deze werknemers investeren minder in het aangaan van sociale relaties op het werk. Ook hebben zij eerder last van werkstress en zullen sneller verzuimen. Daarnaast presteren zij minder en stappen sneller over op een andere baan. Ook de sfeer op de werkvloer wordt erdoor beïnvloed en dit benadeelt de motivatie van andere personeelsleden. Uiteindelijk hangt het succes van uw organisatie af van het selecteren en behouden van goed personeel. Gebrek aan werknemersmotivatie kost u dus al met al kost geld en brengt de continuïteit van uw bedrijf in gevaar.

Wat is werknemersmotivatie?

Motivatie bestaat in twee vormen: extrinsieke en intrinsieke motivatie. Extrinsieke motivatie houdt in dat uw medewerker wordt gemotiveerd door beloningen in het vooruitzicht, zoals geld of status. Bij intrinsiek gemotiveerde werknemers zijn het niet externe prikkels die van belang zijn. De werknemers komen echter in beweging door persoonlijke drijfveren, behoeften of ambitie. 

Het is dus inmiddels achterhaald om te denken dat uw personeel beter presteert bij het bieden van meer salaris. Een goed salaris is belangrijk, maar geeft niet het soort motivatie waar uw organisatie daadwerkelijk mee vooruit gaat. Met intrinsieke motivatie is uw organisatie wel gebaat, bijvoorbeeld door het bieden van een werkplek waaruit uw medewerker voldoening haalt en waarin hij of zij goed kan presteren. Hierbij gaat het om het voelen van autonomie, het competent voelen en het gevoel van verbondheid met anderen. 

In ieder geval worden werknemers zelden gemotiveerd door zaken op bedrijfsniveau, maar enkel door individueel of maatschappelijk belang wat nagestreefd wordt door het verrichten van werkzaamheden. Als werkgever of HR-manager kunt u hierop inspelen om het beste uit uw medewerkers te halen.

Gemotiveerde werknemers goed voor uw organisatie

Intrinsiek gemotiveerde werknemers zijn minder gevoelig voor stress en zullen minder snel uitvallen door een burn-out. Ook presteren zij op de lange termijn beter. Zij zijn meer gericht op die facetten van het werk die betere kwaliteit creëren. Gemotiveerd personeel trekt bovendien ook weer ander talent aan. Uiteindelijk resulteren al deze factoren in meer omzet en winst.

Hoe bevordert u werknemersmotivatie?

Het motiveren van uw werknemers is een grote uitdaging. U heeft hier inzicht voor nodig, maar ook flexibiliteit en goede communicatieve vaardigheden. 

De manier van leidinggeven

Een van de factoren om uw personeel te motiveren is effectief leidinggeven. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de werknemers opstapt door ontevredenheid over de leidinggevende. U zult er dus voor moeten zorgen dat het management en de sturing in uw organisatie verbetert. Participerend leidinggeven is het meest effectief, waarbij u zich richt op de belangen van uw medewerkers in plaats van op hun taken. Zij krijgen de kans hun mening te geven en zullen daardoor beslissingen van het management eerder accepteren. Het is hierbij van belang dat de leidinggevende de ideeën van de werknemer serieus neemt en iets met de informatie doet.

Ontplooiing

Een ander belangrijk aspect van werknemersmotivatie is uw medewerkers mogelijkheden bieden tot zelfontplooiing, door te groeien, competenties te verbeteren en door het volgen van trainingen. Het volgen van trainingen vergroot de loyaliteit van de werknemer, omdat hieruit blijkt dat de werkgever ook afhankelijk is van de werknemer. Het is belangrijk dat u luistert naar de ambities van uw werknemer, u hem of haar kent en wat de competenties zijn. Daarnaast zal de werknemer meer kwaliteit leveren, wat uw organisatie ten goede komt.

Erkenning en aandacht

Het is belangrijk dat de bijdrage van een personeelslid erkend wordt. Uw medewerker wil graag dat zijn invloed op het (bedrijfs)resultaat gezien wordt. Graag ontvangt hij of zij hier een schouderklopje voor. Het is daarom goed uw werknemer af en toe in extra lof te geven in het bijzijn van collega’s of bijvoorbeeld in de nieuwsbrief. Een compliment geven of interesse tonen in de werkzaamheden zijn andere mogelijkheden. 

Teamwork en collegialiteit

Teamwork zorgt voor grotere werknemerstevredenheid en betere prestaties. Dit komt onder andere door een het verantwoordelijkheidsgevoel en de creativiteit die hierbij ontstaat. Vriendschappen op het werk verminderen ziekteverzuim en conflict. U kunt teambuilding activiteit organiseren om goede sociale relaties te bevorderen. Ook het vieren van verjaardagen en successen helpen hierbij. Zeker gezien het geïsoleerde karakter van offshore werk is het sociale aspect van het leven aan boord belangrijk voor de motivatie en het werkplezier van uw medewerkers.

Autonomie

Het dragen van verantwoordelijkheid en het hebben van keuzevrijheid zorgen voor een verhoogde werknemersmotivatie. Uw werknemer wil essentieel zijn voor het bedrijf, het gevoel hebben belangrijk te zijn en de mogelijkheid hebben zijn of haar mening of feedback te geven.

Werkomgeving

Ook de arbeidsomstandigheden en/of werkomgeving is een belangrijk aspect in werknemersmotivatie. Zeker in de offshore sector, waarbij uw personeelsleden langere tijd van huis zijn en zowel hun werk- als privé tijd doorbrengen op een schip of platform is het belangrijk dat de omgeving prettig is. In hun vrije tijd moet de leefomgeving comfortabel zijn om op te kunnen laden. De werkomgeving moet goed geventileerd zijn, verlicht en schoon. Wanneer uw personeel zich tussendoor even kan ‘loskoppelen’ van het werk verlaagt dit het stressniveau. Dit kunt u bewerkstelligen door een prettige pauzeruimte in te richten met mogelijkheid tot het spelen van een potje tafelvoetbal of het ophangen van een hangmat.

Herkent u gemotiveerde werknemers in uw organisatie?

Slechts 9% van de werkende Nederlanders voelt zich echt betrokken bij zijn of haar baan. Een aantal kenmerken van gemotiveerde werknemers zijn: het hebben mentale weerbaarheid, het zich willen ontwikkelen, vitaliteit en het hebben plezier in het werk. Zij vinden hun werk belangrijk, presteren beter, zijn creatiever en verzuimen minder snel. Zij ervaren verbondenheid met het werk en vrijheid. Zij komen met suggesties en zien werk liggen. Mogelijk zullen zij ook prestaties online delen met vrienden en familie. Ze zijn positief over de organisatie tegenover anderen, blijven langer op dezelfde plek werken en zetten graag een stapje extra voor het succes van het bedrijf. 

Herkent u deze medewerker(s) in uw organisatie? Zo ja, dan is dit fantastisch nieuws. Mocht u twijfelen of zien dat uw medewerkers meer plezier in hun werk kunnen gebruiken, neem dan contact op met MediWerk. Om de motivatie van uw personeel te verbeteren is namelijk een echte cultuurverandering binnen het bedrijf nodig. Wij helpen u dit te realiseren met onderzoek en creatieve maatregelen met uiteindelijke doel: duurzame inzetbaarheid van uw personeel. 

info Wilt u meer weten over de verzuimscan die MediWerk biedt? Klik dan hier.

Uw ziekteverzuim al onder controle?

De Verzuimscan kan als uitstekende basis dienen voor maatregelen om verzuim terug te dringen. Doe de scan!

Gerelateerde berichten

HR op koers: duurzame inzetbaarheid in de maritieme wereld

Beleid met zeebenen: duurzaam inzetbaarheidsbeleid in de maritieme sector

Koerscorrectie: Duurzame inzetbaarheid verbeteren in de maritieme industrie