Het verschil tussen een bedrijfsarts en een arboarts

Geschreven door Carolien Ringma, Algemeen

Gepubliceerd op 01/11/2020

Wanneer u een arbodienst moet inschakelen hoort u vaak de termen arboarts en bedrijfsarts door elkaar gebruikt. Hoewel beide artsen grotendeels dezelfde taken kunnen verrichten is er een aanzienlijk verschil in hun opleiding en bevoegdheden. In dit artikel leest u daarom wat beide een arboarts en een bedrijfsarts doen en wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen heb zijn. 

Wat is een bedrijfsarts?

In Nederland hebben we maar liefst 1652 bedrijfsartsen (2019). Zij hebben nadat zij basisarts zijn geworden nog een vierjarige specialisatie gedaan op gebied van arbeid en gezondheid. Deze opleiding bestaat voor 80% uit het opdoen van praktijkervaring. Aan het eind van deze opleiding is de bedrijfsarts onder andere op de hoogte van wet- en regelgeving op gebied van arbeidsomstandigheden en gezondheidsbevordering, arbeidsongeschiktheid en verzuim. Ook weet de net afgestudeerde bedrijfsarts hoe beroepsziekten te voorkomen of beperken.

Daarna moet een bedrijfsarts zich iedere vijf jaar opnieuw registreren door aan diverse eisen te voldoen, zoals het volgen van een nascholingstraject. Een andere eis is dat de bedrijfsarts minimaal 16 uur per week aan werkzaamheden binnen zijn of haar specialisme uitvoert. Hierop wordt hij of zij ook gecontroleerd. Een bedrijfsarts is te vinden in het BIG-register, maar ook in het specialistenregister. Een bedrijfsarts kan zelfstandige zijn, maar ook in dienst zijn van een – meestal grote – organisatie. Ongeveer 70% van de bedrijfsartsen is in loondienst.

Wat is een arboarts?

Een bedrijfsarts is basisarts. Een basisarts is iemand die de zes jaar durende studie geneeskunde heeft afgerond. Een arboarts heeft een bachelor en masteropleiding afgerond, maar geen specialisatie. Soms is een arboarts een basisarts die zich verder specialiseert tot bedrijfsarts. Een basisarts mag alleen handelingen verrichten waarvan redelijkerwijs verwacht mag worden dat hij of zij bekwaam is deze uit te voeren. Bij twijfel moet zijn supervisor ingeschakeld worden. Een arboarts is altijd in dienst van een arbodienst.

Wat doet een bedrijfsarts?

Hoewel het grootste deel van de uitvoerende taken van de bedrijfsarts gelijk is met die van een arboarts, is er ook een groot verschil. Een bedrijfsarts heeft namelijk meer bevoegdheden en delegeert daarnaast werk naar een arboarts. Een aantal zaken mag alleen de bedrijfsarts doen, zoals iemand doorverwijzen naar een andere specialist of oordelen over de arbeidsgeschiktheid of -ongeschiktheid van een werknemer. 

Werkzaamheden van een bedrijfsarts

Voor het overzicht vindt u de taken en bevoegdheden van de bedrijfsarts hier op een rijtje:

 • Arbeids(on)geschiktheid van een werknemer beoordelen.
 • Beoordelen wat een werknemer nog wel kan doen.
 • Een probleemanalyse opstellen bij een zieke werknemer.
 • Verzuimbegeleiding geven.
 • Re-integratiebegeleiding geven. 
 • Een re-integratiedossier bijhouden voor uw verzuimende werknemer.
 • Ziekteverzuim binnen uw organisatie analyseren.
 • Advies geven over preventiemaatregelen.
 • Het uitvoeren van medische keuringen, zoals aanstellingskeuringen.
 • Doorverwijzen van een werknemer naar een andere specialist indien nodig.
 • Mag een Risico Inventarisatie & Evaluatie toetsen.
 • Mag arbeidsgezondheidskundige onderzoeken doen, zoals PAGO of PMO.
 • Mag een arbeidsomstandighedenspreekuur houden. 
 • Meldt beroepsziektes bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.
 • Heeft medisch beroepsgeheim en moet zich houden aan vele privacy regels.
 • Mag altijd de werkvloer op om beter inzicht te krijgen in arbeidsomstandigheden.
 • Kan overleggen voeren met de OR, de preventiemedewerker e.d. van een organisatie.
 • Mag medische gegevens van de werknemer opvragen (als uw werknemer hiervoor uitdrukkelijke toestemming voor geeft).
 • Indien nodig afstemmen met huisarts of andere behandelend specialist op verzoek van uw werknemer.

Wat doet een arboarts?

Een arboarts handelt altijd onder supervisie van een bedrijfsarts. Aan deze supervisie zijn eisen en regels verbonden. Binnen de arbodienst kan een arboarts worden ingezet om werkgevers advies te geven over maatregelen om verzuim binnen de organisatie te voorkomen. Denk hierbij aan het installeren van stabureaus, het aanbieden van gezonde lunches of het organiseren van sportactiviteiten na werktijd. 

Een arboarts kan een zieke werknemer ook begeleiden tijdens verzuim en re integratie. Ook mag hij of zij een belastbaarheidsspreekuur houden, klanten bezoeken en intercollegiaal overleg plegen. Hij of zij mag zowel de werkgever als de werknemer advies geven over arbeidsomstandigheden en belastbaarheid. Ondanks dat een arboarts altijd onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts werkt, is een werkdag van een arboarts over het algemeen net zo’n gevarieerde dag. 

Overeenkomsten tussen beide artsen

Zo krijgt een arbo- en bedrijfsarts in het dagelijks werkleven te maken met werknemers met burn-out, RSI of angststoornissen, maar ook met zwangere vrouwen. Jonge of oude mensen, man of vrouw. Ze praten met zowel met werkgevers als werknemers. Ze gaan op werkbezoek en hebben overleg met andere deskundigen. Ze nemen bij medische onderzoeken bloed af of doen sporttests om de fitheid van medewerkers te onderzoeken. Beiden moeten belangen van werkgever en werknemer balanceren en objectief blijven. Ze kijken beiden naar de fysieke, maar ook psychosociale belastbaarheid van werknemers. Ze geven beiden organisatieadvies over verzuimbeleid, arbeidsomstandigheden en interventies. Beide artsen kijken verder dan het medische plaatje van uw werknemer, maar kijken ook naar de werk- en privésituatie. Ze richten zich op vitaliteit, gezondheid bevorderen en vasthouden van uw personeel. 

Verschillen arboarts en bedrijfsarts

Ter verduidelijking leest u hier een opsomming van de belangrijkste verschillen tussen de arboarts en de bedrijfsarts.

 • Bedrijfsarts is een beschermde titel; arboarts niet.
 • Een arboarts is altijd in dienst van een arbodienst; een bedrijfsarts kan zelfstandige zijn of in dienst zijn van een organisatie zelf.
 • Een bedrijfsarts heeft zich als basisarts door gespecialiseerd richting arbeid en gezondheid; de arboarts niet.
 • De arboarts heeft minder bevoegdheden dan de bedrijfsarts.
 • De arboarts handelt altijd onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts.
 • Een bedrijfsarts mag doorverwijzen naar een specialist; een arboarts niet. 

Waarom is het belangrijk te weten of u te maken heeft met een bedrijfsarts of arboarts?

Er is een groeiend tekort aan bedrijfsartsen in Nederland, dus u heeft grote kans dat u vaker met een arboarts te doen gaat krijgen. Omdat de termen bedrijfsarts en arboarts gemakkelijk door elkaar gebruikt worden, zelfs soms door de overheid, kan dit tot verwarring ontstaan. Vaak worden alle artsen werkzaam bij een arbodienst arboartsen genoemd, maar dit dus klopt niet. 

Het is belangrijk dat u weet met welke arts u te maken heeft, simpelweg omdat een bedrijfsarts meer bevoegdheden heeft dan een arboarts. Een arbodienst dient hier dan ook transparant over te zijn. Verder is het belangrijk om te weten dat een arboarts altijd onder supervisie staat van een bedrijfsarts. De expertise van de bedrijfsarts is dus altijd doorslaggevend bij het geven van adviezen, en het uitvoeren van onderzoeken. Als u vragen heeft over de verdeling van de taken tussen beide artsen, kunt u hier natuurlijk altijd vragen over stellen. 

Kennismaken met het team van MediWerk

Bij MediWerk werken we met een team van verschillende specialismen om u bij te staan in uw arbotaken, zoals preventie, verzuimbeheersing, medische keuringen en duurzame inzetbaarheid. Zo hebben wij bedrijfsartsen, bedrijfsartsen in opleiding, re-integratieadviseurs, keuringsartsen, arbeidsdeskundigen en meer deskundigen voor u klaarstaan. Wij hebben korte lijntjes en kunnen snel schakelen en overleggen binnen ons team om aan uw wens of behoefte te voldoen. We zijn flexibel en 24/7 bereikbaar voor support. Neem vrijblijvend contact op om te zien wat we voor u kunnen betekenen. 

info

Wilt u meer weten over de verzuimscan die MediWerk biedt? Klik dan hier.

Uw ziekteverzuim al onder controle?

De Verzuimscan kan als uitstekende basis dienen voor maatregelen om verzuim terug te dringen.

Doe de scan!

Gerelateerde berichten

 • Carolien Ringma
 • 19/04/2024
 • Verzuim

Effectieve strategieën om ziekteverzuim te minimaliseren in de staalindustrie

HR op koers: duurzame inzetbaarheid in de maritieme wereld

Beleid met zeebenen: duurzaam inzetbaarheidsbeleid in de maritieme sector