Hoe organiseert u efficiënt en compliant de verzuimbeheersing van uw organisatie in de maritieme of energiesector?

Geschreven door Carolien Ringma, Algemeen, Beleid

Gepubliceerd op 15/08/2019

Als HR manager heeft u vele ballen hoog te houden. Van feeling houden met uw personeel tot het up to date zijn met huidige wetgeving en het toepassen hiervan op uw arbeidsbeleid. Wanneer het aankomt op het HR beleid in de maritieme of energiesector is dit management nog complexer. Vaak is hier, naast de werkomstandigheden met een verhoogd veiligheidsrisico, sprake van internationale wateren met bijbehorende wetten en regels. Zo is een medische keuring voor de scheepvaart in Nederland, Noorwegen en Groot-Brittannië twee jaar geldig, maar gelden in andere landen andere regels. [1] Daarnaast moeten certificaten van uw werknemers gedurende de tijd op zee geldig zijn. Hier moet u voor al uw medewerkers op anticiperen om aan de wetgeving te voldoen. Ook in het geval van ziekte en verzuim dient u compliant te werken. Al met al is dit complex en is het een enorme uitdaging om dit efficiënt en duurzaam vorm te geven. In dit artikel leest u hoe u offshore verzuimbeheersing efficiënt organiseert terwijl u voldoet aan de verplichtingen van de wetgeving.

De oorzaken van ziekteverzuim

Onder ziekteverzuim verstaan we niet alleen verzuim als gevolg van ziekte, maar al het verzuim dat voortkomt uit het niet fysiek of mentaal in staat zijn werkzaamheden uit te voeren. 70% van het ziekteverzuim blijkt dan ook geen medische oorzaak te hebben, maar kan liggen aan een te hoge werkdruk, conflicten op het werk of privéproblemen. Het is als organisatie moeilijk de vinger te leggen op de oorzaak en dit maakt het terugdringen van verzuim moeilijk. 

Medische oorzaken

In 30% van de gevallen is de oorzaak van verzuim wel medisch. Zeker in een maritieme en offshore werkomgeving met verhoogde risico’s voor de gezond- en veiligheid kan de onderliggend medische problematiek van ernstige aard zijn. Dit komt onder andere door de gevaarlijke werkomstandigheden. Denk hierbij aan het plegen van onderhoud aan 100 meter hoge windmolens in combinatie met rukwinden en temperaturen onder het vriespunt. Ook het feit dat reddingsdiensten en medische hulp niet snel ter plekke is, kunnen de gevolgen van een ongeval zeer ernstig zijn. Ook kan het wel een uur duren voordat een ambulance helikopter op een olieplatform ter plaatse is. [2] Bij brand op een schip is de hulpdienst ver weg en moet je als scheepsbemanning zelf een brand blussen met daarbij altijd kans op verwondingen. [3

Niet altijd volgen van voorschriften

Daarnaast leven werknemers niet altijd de veiligheidsvoorschriften na. Dit kan onder andere door vermoeidheids- of concentratieklachten komen, maar ook door nalatigheid van een werknemer. Zo zal bijvoorbeeld niet iedere werknemer bij hoge temperaturen zich houden aan de kledingvoorschriften. Hoewel deze kleding een beschermende werking heeft, kan het bij hoge temperaturen aantrekkelijk zijn even de helm af te zetten of een vuurwerende jas uit te trekken. Om deze reden is het ook essentieel veiligheidstrainingen en -voorschriften te blijven updaten, aanbieden en hanteren.

Het organiseren van compliant werken

Regelgevingen op gebied van veiligheid en de implementatie hiervan kunnen complex zijn. Niet altijd is het duidelijk waar de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van personeel start en eindigt. Denk hierbij aan een voorval waarbij een werknemer zonder valbeveiliging of reddingsvest bij laden en lossen in de haven in het water valt. [4] Daarnaast moet u niet alleen voldoen aan de wetgeving van internationale wateren en medische keuringen, maar ook aan die van Wet Poortwachter. Alle wettelijke verplichtingen integreren in uw bedrijfsbeleid is een flinke uitdaging.

De gevolgen voor uw organisatie

Bij uitval van cruciale personeelsleden of functies die niet inwisselbaar zijn kan de impact op het bedrijfsproces groot zijn. Zeker wanneer er sprake is van langdurig of regelmatig verzuim. Dit verzuim is niet alleen heel naar voor uw werknemer, maar brengt ook voor uw organisatie ongemak en hoge kosten met zich mee. De kosten kunnen verder oplopen als u als werkgever niet voldoende doet aan de re-integratie van uw zieke werknemer. U kunt dan een loonsanctie krijgen waarbij u maximaal een jaar langer het loon van uw medewerker moet doorbetalen. [5] Hoger ziekteverzuim in uw organisatie is een logisch gevolg van inefficiënt werken, gebrek aan overzicht, complexiteit van ondoorzichtige regels en wetten of door een te hoge werkdruk binnen het management en de HR afdeling. Het goede nieuws is dat met adequate arbodienstverlening het verzuim binnen uw organisatie beter beheerst wordt.

Hoe sluit de dienstverlening van MediWerk hier op aan?

MediWerk is een arbodienst, gespecialiseerd in de offshore, maritieme en energiesector. Dit specialisme zorgt ervoor dat we begrijpen dat elke situatie andere verzuimbegeleiding nodig heeft. Zo zijn wij door onze jarenlange ervaring in de sector niet alleen getraind in creatieve oplossingen voor verzuim problemen offshore, maar ook 24/7 beschik- en bereikbaar. U komt niet bij een callcenter terecht: wij hanteren korte communicatielijnen. Zo kunt u ook in het weekend of in de nacht op ons bouwen en komen wij indien nodig aan boord van uw platform of schip. Door snel en efficiënt te handelen beperken we de impact van verzuim tot het minimum. 

Actuele regelgeving

Onze dienstverleners zijn op de hoogte van de actuele wetgevingen op gebied van veiligheid in de offshore sector. Wij signaleren wanneer wijzigingen op dit gebied implicaties hebben op de integratie van uw HR beleid en adviseren u hierin. Wij nemen hierin een proactieve houding aan en denken met u mee. Omdat wij u ondersteunen in het compliant te werk gaan, ontzorgen we u en kunt u zich bijvoorbeeld meer richten op uw personeelsmanagement. 

Verzuimpakketten voor elke situatie

Wat centraal staat bij onze verzuimbegeleiding is dat ‘ziek’ niet altijd betekent ‘arbeidsongeschikt’. We zetten in op de verantwoordelijkheid van zowel werkgever en werknemer en zoeken samen naar oplossingen om de terugkeerdrempel van een werknemer te verlagen en het re integratieproces positief te beïnvloeden.

Wij bieden drie soorten verzuimpakketten aan met diverse niveaus van verzuimbegeleiding. Zo kunt u ervoor kiezen zelf de regie en controle te houden of juist een meer intensieve begeleiding te ontvangen. In dit laatste geval focussen we ook op structurele oplossingen voor het verminderen van verzuim en verzorgen we ook de volledige verzuimadministratie. Op deze manier bieden wij u de ondersteuning die past bij uw situatie en behoeften. Bekijk onze verzuimpakketten en neem bij vragen graag contact met ons op!

info Wilt u meer weten over de verzuimscan die MediWerk biedt? Klik dan hier.

Uw ziekteverzuim al onder controle?

De Verzuimscan kan als uitstekende basis dienen voor maatregelen om verzuim terug te dringen. Doe de scan!

Gerelateerde berichten

HR op koers: duurzame inzetbaarheid in de maritieme wereld

Beleid met zeebenen: duurzaam inzetbaarheidsbeleid in de maritieme sector

Koerscorrectie: Duurzame inzetbaarheid verbeteren in de maritieme industrie