Hoe zorgt u als offshore bedrijf voor de duurzame inzetbaarheid van uw personeel?

Geschreven door Carolien Ringma, Beleid

Gepubliceerd op 10/06/2019

Een kleine slaapkamer delen met een collega, dunne muurtjes en buren die’s nachts lawaai maken als zij terugkomen van een ploegendienst. Een goede nachtrust is niet vanzelfsprekend op een boorplatform. Ook de beperkte mogelijkheid tot sport en beperkte kennis van gezond eten zorgen ervoor dat een gezonde leefstijl in de offshore sector moeilijk haalbaar zijn. Juist in de deze risicovolle werkomgeving is dit van levensbelang, omdat alert- en fitheid noodzakelijk zijn voor de veiligheid. Ook liggen obesitas, hart- en vaatziekten en andere gezondheids- en vitaliteitsproblemen op de loer.

Dit is niet alleen nadelig voor uw medewerkers, maar ook voor u als HR-manager. U moet opboksen tegen oplopend ziekteverzuim en verminderde productiviteit van uw personeel. Gelukkig biedt duurzame inzetbaarheid de oplossing om deze problemen aanzienlijk te beperken. Toch blijkt dit niet gemakkelijk te zijn. Slechts een derde van alle bedrijven doet iets aan duurzame inzetbaarheid, maar niet structureel en proactief [1]. Hoe zorgt u ervoor dat u duurzame inzetbaarheid wél verankert in uw bedrijfsvoering? U ontdekt het in dit artikel.

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid wordt in het rapport ‘Duurzaam Inzetbaar: werk als waarde’ (2010) als volgt omschreven. Duurzame inzetbaarheid is het verrichten van arbeid op een zodanige manier dat de toekomstige mogelijkheid tot het verrichten van (deze) arbeid er niet door wordt ondermijnd, of, positief geformuleerd, er zelfs door toeneemt. [2]

In de praktijk betekent dit het verhogen van de arbeidsproductiviteit en werkplezier én het verminderen van ziekteverzuim door werk te maken van de gezondheid, ontwikkeling en betrokkenheid van personeelsleden. Hierdoor ontstaan weerbare, energieke medewerkers, die gemotiveerder, veerkrachtiger en fitter zijn.

Vooral door de gezondheid en vitaliteit van uw werknemers voorop te stellen, houdt uw personeel het werk langer vol. Uit onderzoek blijkt dat gezond personeel gemiddeld 83% productief is en medewerkers met een slechte gezondheid 65%. [3] Dit onderstreept het belang van een gezonde leefstijl van genoeg bewegen, gezond eten en niet roken. Ook is extra aandacht hebben voor zware werkzaamheden van uw personeel essentieel.

Waarom is dit juist voor de offshore en maritieme sector belangrijk?

Juist bovenstaande elementen van een gezonde leefstijl moet de offshore en maritieme sector vaak ontberen. Er zijn bijvoorbeeld weinig mogelijkheden om te sporten. Ook het ver weg van huis zijn, lawaai, 12-urige werkdagen en 14 dagen werken achter elkaar, spelen de verminderde gezondheid en vitaliteit van werknemers in de hand. Zo blijkt bijvoorbeeld uit wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen op gezondheid en sociaal leven van ploegendiensten in de offshore omgeving, [4] dat weinig mogelijkheden tot flexibele werkafspraken en een verstoord dag-nachtritme invloed hebben op gezondheid en veiligheid.

De grootste gezondheidsproblemen

De grootste gezondheids- en vitaliteitsproblemen van offshore medewerkers zijn dan ook slaapverstoring, moeheid, dips waarin men zich fysiek en mentaal uitgeput voelt; concentratieproblemen; hart en vaatziekten; en spijsverteringsproblemen. [5] Ook komen diabetes en obesitas voor en dealen personeelsleden met concentratieproblemen.

Naast bovenstaande problemen blijkt ook dat de ‘machocultuur’ in de grotendeels door mannen bevolkte offshore omgeving ervoor zorgt dat in de cijfers van ziekteverzuim laag blijven. Dit laat echter niet de daadwerkelijke gezondheidsstatus van uw werknemers zien. Gezondheidsklachten bestaan wel degelijk, maar ziek melden gebeurt door de invloed van de sociale omgeving minder vaak. [6] Juist dit gedrag zorgt ervoor dat werknemers over hun grenzen gaan en met grotere gezondheidsproblematiek te kampen krijgen.

Verhoogd risico offshore

Toch is het juist in een risicovolle omgeving zoals in de offshore, maritieme of energiesector extra belangrijk dat uw personeel in goede vorm is en adequaat kan reageren op wat de werkomgeving op dat moment van hen vergt. Zij krijgt namelijk te kampen met extreme weersomstandigheden, valgevaar en zware fysieke arbeid. Concentratie, fitheid en bewustzijn zijn noodzakelijk om ongelukken en gevaar in de offshore sector te voorkomen.

Verzuim en vroegpensionering als gevolg

Ook blijkt uit onderzoek dat door langere tijd werkzaam te zijn in de offshore wereld gezondheidsproblemen toenemen met de leeftijd. Dit heeft onder andere te maken met zwaar fysiek werk en met een grotere behoefte aan herstellen en onverstoorde slaap. Vooral dit laatste is door kabine lawaai en ploegendiensten moeilijk realiseerbaar. Het gevolg hiervan is dat ziekteverzuim en ook het aantal vroeggepensioneerden toeneemt. Het is in deze sector dan ook vrij normaal dat personeel door ongezond ouder worden al 10 jaar voor de officiële pensioenleeftijd al stopt met werken. [7]

Wat zijn de voordelen van duurzame inzetbaarheid voor uw organisatie?

Duurzame inzetbaarheid kan naast het verhogen van veiligheid en gezondheid, ook de verzuimkosten reduceren, omzet doen stijgen en voor gemotiveerd en productief personeel zorgen.

Reductie verzuimkosten

Naast het feit dat een slechte gezondheid en vitaliteit en het ongezond ouder worden voor uw personeel heel vervelend is en u dit niemand toewenst, kost het u ook geld – veel geld. Ziekteverzuim brengt namelijk kosten met zich mee, zoals doorbetaling bij ziekte, re-integratie en productieverlies. Een verzuimdag kost een werkgever gemiddeld 250 euro per dag. [8] Aandacht voor de gezondheid van werknemers levert al gauw 5% verhoging van productiviteit op en een daling van verzuim met 15%. [9]

Omzetstijging

Ziekteverzuim kan u veel kosten en aan de andere kant kan duurzame inzetbaarheid u veel opleveren. Wanneer u in een organisatie met 100 medewerkers de productiviteit met 1% verhoogt, levert dit een stijging van de omzet op van 95 duizend euro per jaar, volgens de berekening van CapGemini in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken. [10] Duurzame inzetbaarheid verdient zichzelf dus ruim terug.

Gemotiveerd personeel wat langer doorwerkt

Door een verhoogd werkplezier en betere gezondheid zullen medewerkers langer doorwerken en zal de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgen. [11] Door het langer behouden van uw werknemers verdient u de investering die u in uw medewerkers heeft gedaan eerder terug en daarnaast kan een ouder personeelslid kennis overdragen aan de jongere generaties.

Hoe stelt u de gezondheid en vitaliteit van uw medewerkers voorop ?

Duurzame inzetbaarheid begint bij het aandacht hebben voor uw personeel. Leiders hebben een belangrijke rol om medewerkers te coachen en te begeleiden als het om hun welbevinden gaat. Zij spelen een sleutelrol in hun vitaliteit, zegt Elly Ploumen, GroupHR-director bij Achmea. [12] Zo is het belangrijk om signalen en gedragsverandering van medewerkers op te pikken. Praten met een medewerker die niet goed in zijn of haar vel lijkt te zitten is het begin. Als werkgever hierbij een menselijke houding aannemen en vragen of u ergens mee kunt helpen, zorgt ervoor dat de werknemer zich gesteund voelt. Het gevolg hiervan is dat hij of zij zich op een later moment minder snel ziek meldt, vertelt Marcel Reijmerink, HR expert Gezond Werken bij Achmea. [13]

Naast het aandacht hebben voor uw werknemers, is het van belang uw bedrijfsvoering zo aan te passen dat gezondheid en vitaliteit centraal staan. Uit onderzoek binnen de Nederlandse offshore populatie blijkt dat de werkgever zich vooral moet richten op goede werkomgeving, voeding en slaapmanagement voor het personeel. [14] Hierop aanvullende maatregelen treffen heeft veel implicaties voor zowel beleid, visie en strategie, als voor het management, de medewerkers en de middelen.

Een van de medewerkers waar de focus op duurzame inzetbaarheid veel invloed op heeft is de HR-manager. Hoe kunt u duurzame inzetbaarheid verankeren in het HR-beleid en hiermee het functioneren van uw medewerkers verbeteren?

Hoe verankert u duurzame inzetbaarheid in het HR-beleid?

Hoewel het HRM over het algemeen de noodzaak van het duurzaam inzetten van het personeel inziet, weet slechts 5% dit effectief door te voeren in de organisatie. [15] Duurzame inzetbaarheid verbeteren moet echter structureel en proactief gebeuren, wat vaak niet lukt. Hoe schept u als HR-manager in een sector met gevaarlijk werk, continu de mogelijkheden en randvoorwaarden om uw mensen gezond, vitaal en veilig te laten werken?

MediWerk biedt uitkomst

Het antwoord is dat u hiervoor een gespecialiseerde arbodienst in de arm neemt, die u ontzorgt en ondersteunt in uw HR werkzaamheden. MediWerk is dit voor de offshore, maritieme en duurzame energiesectoren. Deze sectoren brengen complexe arbeidsomstandigheden met zich mee en daarom is de expertise en doelgerichtheid van MediWerk de uitkomt.

In vier stappen bevordert MediWerk de duurzame inzetbaarheid van uw organisatie door middel van beleid, preventie en andere maatregelen. We meten het rendement en zorgen ervoor dat u de interventie structureel vast kunt houden in uw bedrijfsvoering. Wilt u meer weten over onze diensten? Neem vrijblijvend contact op met onze salesmanager Nancy Bellekom via sales@mediwerk.com of 0850 486 866.

info Wilt u meer weten over de HR-ondersteuning die MediWerk biedt? Klik dan hier.

Voldoet uw bedrijf aan de arbowet?

Met deze checklist brengt u snel in kaart of u als bedrijf voldoet aan de richtlijnen van de arbowet. Download checklist!

Gerelateerde berichten

HR op koers: duurzame inzetbaarheid in de maritieme wereld

Beleid met zeebenen: duurzaam inzetbaarheidsbeleid in de maritieme sector

Koerscorrectie: Duurzame inzetbaarheid verbeteren in de maritieme industrie