MediWerk heeft de kwaliteit van haar dienstverlening hoog in het vaandel staan. Bent u desondanks toch ontevreden over onze dienstverlening, dan vragen wij u uw klacht via onderstaand klachtenformulier in te dienen. De klacht wordt in behandeling genomen door de kwaliteitscoördinator, van wie u binnen 5 werkdagen een eerste reactie zult ontvangen. Naar gelang de ernst van de situatie zal er gekeken worden hoe er tot een oplossing gekomen zal worden.

Na behandeling ontvangt u binnen 4 weken een schriftelijke bevestiging van de uitspraak. Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak dient u binnen 14 dagen bezwaar te maken. Na deze melding zal de directie van MediWerk contact met u opnemen om u uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek.

Bent u het niet eens met de uiteindelijke afhandeling van de klacht door de directie, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Arbodiensten.

  • Gelieve de naam/afdeling te noemen zodat wij gericht verbeterpunten kunnen aanbrengen. Betreft u klacht informatie over medische gegevens, dan verzoeken wij u ons te bellen op 0880 117 500.