Maatregelen duurzame inzetbaarheid: van gezondheidsbeleid tot opleidingen en loopbaanontwikkeling

Geschreven door Carolien Ringma, Beleid, Stresspreventie, Vitaliteit

Gepubliceerd op 17/10/2023

Inleiding

Duurzame inzetbaarheid wordt steeds belangrijker in verband met verschillende trends op het gebied van gezondheid en werk. Voornamelijk de vergrijzing van de Nederlandse bevolking en daaraan gekoppeld de betaalbaarheid van het sociale stelsel, dwingt werkgevers werknemers langer in dienst te houden. Werkgevers moeten maatregelen nemen en beleid maken voor gezondheid, opleiding en loopbaanontwikkeling om duurzame inzetbaarheid van hun werknemers te garanderen. Maar wat betekent dat precies? En welke maatregelen kunnen bedrijven nemen om dit doel te bereiken? In dit blog nemen we een duik in wat duurzame inzetbaarheid betekent en hoe deze binnen uw bedrijf te realiseren.

Gezondheidsbeleid: de basis van duurzame inzetbaarheid

Een gezond personeelsbestand is de ruggengraat van elk bedrijf. Gezondheidsbeleid omvat meer dan alleen het bevorderen van fysieke gezondheid. Het gaat ook over mentaal welzijn, stressmanagement en het bieden van een werkomgeving die zowel fysiek als psychologisch veilig is. Gezondheidsbeleid is daarmee de basis van duurzame inzetbaarheid. Bij een vergrijzende beroepsbevolking krijgen oudere werknemers het meest te maken met functionele beperkingen tussen hun 55e en 70e levensjaar. De kans op chronische aandoeningen wordt in deze levensfase vele malen groter. Het werk dat deze werknemers moeten doen, kunnen ze niet meer optimaal blijven uitvoeren. Passend werk zou een uitkomst kunnen bieden voor deze werknemers maar ook voor u als werkgever. Oudere werknemers hebben levenservaring en vaak ook diepgaande kennis van hun vak of beroep. Deze ervaring verliezen, betekent een aderlating voor uw bedrijf of organisatie. Daarom is het implementeren van een gezondheidsbeleid belangrijk. Laten we eens een casus bekijken waarin het belang van een goed gezondheidsbeleid wordt geïllustreerd.

Maatregelen duurzame inzetbaarheid voor de kapitein

Stelt u zich eens voor dat uw vlaggenschip, de trots van uw vloot, al decennialang de wereldzeeën doorkruist. Aan boord zijn zeevarenden als kapitein Hendrik, die al meer dan 35 jaar de leiding neemt over talloze reizen. Maar met het klimmen van de jaren merkt Hendrik dat de lange dagen op zee en de constante alertheid die de navigatie vereist, zwaarder wegen dan voorheen. Zijn gezicht, getekend door de zilte zeelucht en verhalen van weleer, toont de tekenen van het begin van het einde van zijn carrière.

Aan de einder gloort gezondheidsbeleid

U staat nu voor een uitdaging die verder reikt dan de horizon bij wijze van spreken. Hoe waarborgt u Hendriks gezondheid, zowel fysiek als mentaal, terwijl u ook de continuïteit van uw bemanning garandeert? Welke maatregelen neemt u om de duurzame inzetbaarheid te bevorderen? Dit is waar gezondheidsbeleid om de hoek komt kijken. Gezondheidsbeleid dat verder reikt dan de fysieke gezondheid van uw bemanning en zich ook richt op mentaal welzijn en stressmanagement.Gezond personeel is de ruggengraat van uw bedrijf, vooral wanneer het gaat om de ervaren zeelieden die de kern van uw operaties vormen. Tussen hun 55e tot 70e levensjaar, zoals bij Hendrik het geval is, worden de functionele beperkingen duidelijker en de kans op chronische aandoeningen groter. Het werk dat Hendrik altijd met zoveel toewijding heeft gedaan, kan hij niet langer op dezelfde manier voortzetten.

Passend werk als onderdeel van gezondheidsbeleid

Het antwoord? Passend werk. Door Hendrik een rol aan te bieden die minder fysiek veeleisend is, maar zijn rijke ervaring en diepgaande kennis benut, zoals die van mentor of adviseur voor de jongere bemanningsleden, creëert u een win-winsituatie. U behoudt de waardevolle kennis binnen uw bedrijf en biedt Hendrik de kans om bij te dragen op een manier die past bij zijn huidige levensfase. 

Gezondheidsbeleid: strategische blijk van waardering

De implementatie van een dergelijk gezondheidsbeleid is niet alleen een blijk van waardering naar uw werknemers, maar ook een strategische zet die uw bedrijf ten goede komt. Door te investeren in de gezondheid en het welzijn van uw werknemers, versterkt u de basis van uw onderneming en zorgt u voor continuïteit en groei.Het verhaal van kapitein Hendrik is een krachtig voorbeeld van hoe een doordacht gezondheidsbeleid de veerkracht en duurzaamheid van uw maritieme personeelsbestand kan ondersteunen. Wanneer u de ervaring van uw oudere werknemers koestert en tegelijkertijd hun gezondheid en welzijn vooropstelt, dan vaart uw gehele organisatie daar wel bij. Zet dus vandaag nog koers naar een gezonder toekomst voor uw bedrijf, met een gezondheidsbeleid dat even robuust is als het sterkste schip in uw vloot. Lees meer over duurzame inzetbaarheid en waarom deze belangrijk is voor de toekomst in onze blog.

Tips en maatregelen voor duurzame inzetbaarheid

 • Investeer in ergonomische werkomgevingen, vooral in industrieën waar fysiek veeleisend werk gebruikelijk is.
 • Biedt regelmatige gezondheidschecks en workshops over voeding, beweging en mentaal welzijn.
 • Stimuleer pauzes en biedt medewerkers de mogelijkheid om te bewegen en te ontspannen. 

Opleiding en bijscholing voor duurzame inzetbaarheid

Technologie en best practices evolueren snel, vooral in technisch georiënteerde sectoren,  zoals de maritieme- en energie-industrie. Werknemers moeten continu worden bijgeschoold om bij te blijven en hun vaardigheden te verbeteren. Maatregelen:

 • Creëer een jaarlijks opleidingsbudget per medewerker.
 • Moedig medewerkers aan om relevante cursussen en workshops te volgen.
 • Bied interne trainingssessies aan over nieuwe technologieën en methoden.

Essentieel is wel dat uw oudere werknemers willen leren en zich willen bijscholen.

Uit onderzoek is gebleken dat wie zijn werk met enthousiasme doet en het vak een warm hart toedraagt, meer bereid is tot om- en bijscholing en doorleren. Om op oudere leeftijd een nieuwe opleiding te starten moeten werknemers over het nodige zelfvertrouwen beschikken. Als werkgever en HR-professional kunt u een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van het enthousiasme en het vergroten van het zelfvertrouwen bij uw werknemers. Tips:

 • Geef oudere werknemers uitdagingen in hun taken. 
 • Zorg dat oudere werknemers geboeid blijven door het soort werkzaamheden dat u hen toevertrouwt.
 • Maak een goede loopbaanplanning met persoonlijk ontwikkelingsplan in overleg met uw oudere werknemers.
 • Betrek ook de werknemersvertegenwoordiging of OR hierbij.
 • Kijk niet alleen naar de korte termijn maar naar de evolutie van uw werknemers binnen uw bedrijf en hun bijdrage aan de continuïteit ervan.

Loopbaanontwikkeling: groeien binnen het bedrijf

Medewerkers die mogelijkheden zien om binnen het bedrijf te groeien, zijn vaak meer betrokken en gemotiveerd. Een duidelijk loopbaanpad kan helpen om talent binnen het bedrijf te behouden en de algemene tevredenheid te verhogen. 

Tips:

 • Voer regelmatige functionerings- en beoordelingsgesprekken om carrièredoelen te bespreken.
 • Creëer een mentorprogramma waarbij ervaren medewerkers jonger talent begeleiden.
 • Bied duidelijke promotiemogelijkheden en groeipaden binnen het bedrijf.

Flexibele werkregelingen en duurzame inzetbaarheid

In de veeleisende wereld van de maritieme sector en de offshore-industrie, worden flexibele werkregelingen een steeds belangrijker ankerpunt voor werknemers. Het faciliteren van flexibele werktijden, het mogelijk maken van werkzaamheden op afstand waar mogelijk, of het aanbieden van aanvullende verlofopties, kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan het algehele welzijn van uw bemanning. Maatregelen duurzame inzetbaarheid in dit kader zijn:

 • Dynamische werkroosters: Overweeg de invoering van een vierdaagse werkweek of flexibele begin- en eindtijden die rekening houden met de unieke eisen van maritieme operaties en piekperiodes op zee of in de haven.
 • Technologische ondersteuning: Investeer in geavanceerde communicatietechnologieën die het mogelijk maken voor uw teamleden op het land om efficiënt op afstand te werken, waardoor de continuïteit van de operaties aan wal gegarandeerd blijft, zelfs als de zeeën ruw zijn.
 • Uitgebreide verlofregelingen: Bied extra verlofmogelijkheden die rekening houden met de intensiteit van het werk op booreilanden of in de energiesector, zoals uitgebreid ouderschapsverlof of zorgverlof, waardoor werknemers kunnen herstellen en tijd kunnen doorbrengen met hun gezin na lange periodes van afwezigheid.

Deze maatregelen zijn niet alleen een blijk van waardering voor het harde werk en de toewijding van uw personeel, maar ze zijn ook een strategische zet om een veerkrachtige en toegewijde bemanning klaar te stomen die de uitdagingen van morgen aankan. 

Conclusie

Als navigator van het personeelsbeleid in de maritieme of offshore sector, staat u aan het roer van een cruciale transitie. De golven van vergrijzing en technologische vooruitgang vereisen een doordachte koers, waarbij duurzame inzetbaarheid het leidmotief is. Het verhaal van kapitein Hendrik en de MV Resolute illustreert de essentie van deze uitdaging; het balanceren van menselijk kapitaal met de onverbiddelijke tijdgeest.

Take-aways

 • Gezondheidsbeleid is meer dan fysiek welzijn. Het gaat ook om mentale gezondheid en het creëren van een veilige werkomgeving. Uw werknemers, vooral degenen die de gouden jaren van hun carrière naderen, verdienen een beleid dat hun gehele welzijn omvat.
 • Passend werk creëert waarde door rollen aan te passen aan de veranderende capaciteiten van uw werknemers. Zo behoudt u hun onschatbare kennis en ervaring en zorgt u voor hun welzijn.
 • Waardering en strategie gaan hand in hand. Het tonen van waardering door middel van een doordacht gezondheidsbeleid is een strategische zet die de basis van uw bedrijf versterkt.
 • Opleiding is cruciaal voor toekomstbestendigheid. Zorg voor een cultuur van continu leren en bied mogelijkheden voor uw werknemers om hun vaardigheden te ontwikkelen en bij te scholen.
 • Loopbaanontwikkeling verhoogt betrokkenheid. Bied duidelijke groeipaden en ondersteuning in carrièreontwikkeling om talent te behouden en te motiveren.
 • Flexibiliteit is de nieuwe standaard. Flexibele werkregelingen zijn onmisbaar voor het moderne personeelsbestand. Ze kunnen een grote bijdrage leveren aan het welzijn en de tevredenheid van uw werknemers.

Download de RI&E Checklist

Ontdek waar uw bedrijf aan moet voldoen en download deze gratis checklist.

Bekijk alle downloads

Gerelateerde berichten

HR op koers: duurzame inzetbaarheid in de maritieme wereld

Beleid met zeebenen: duurzaam inzetbaarheidsbeleid in de maritieme sector

Koerscorrectie: Duurzame inzetbaarheid verbeteren in de maritieme industrie