MediWerk maatregelen coronavirus (COVID-19) – 12 en 16 maart 2020

Geschreven door Carolien Ringma, Beleid, Corona

Gepubliceerd op 16/03/2020

Op 16 maart jl. zijn naast de maatregelen van 12 maart jl. door de rijksoverheid aanvullende maatregelen afgekondigd tegen de verspreiding van het coronavirus. Hieropvolgend zullen wij tot tenminste 6 april 2020 ook aanvullende maatregelen treffen tegen verspreiding van het coronavirus.

Wij blijven op de normale wijze telefonisch en per e-mail bereikbaar.

Beleid medische keuringen

Wij hebben het beleid aangepast aangaande de planning en uitvoering van de medische keuringen.

Wat betekent dit voor u?

Dispensatieregeling offshore-, bodemsanerings-, radiologische keuringen

Indien de geldigheid van een offshore-, bodemsanerings-, radiologische keuring in deze periode verloopt en de voorgaande keuring ook bij MediWerk is uitgevoerd, kunt u in aanmerking komen voor een dispensatieregeling. Dit houdt in dat er in overleg met de arts een verlenging van de geldigheidsduur van de keuring kan worden aangevraagd voor 3 maanden. Deze verlenging wordt gebaseerd op de informatie die bekend is binnen uw dossier. U hoeft hiervoor dus geen fysiek onderzoek te laten uitvoeren. De kosten bedragen €120 (ex. btw).

Locaties:

 • Er zullen geen medische keuringen worden uitgevoerd op een werkgeverslocatie;
 • Er zullen geen medische keuringen worden uitgevoerd op de MediWerk locaties (Den Helder, Hoofddorp, Schiedam, Groningen).

Er staat reeds een medische keuring ingepland:

 • De medische keuring wordt verplaatst naar een datum ná 6 april 2020, wanneer de maatregelen omtrent het coronavirus niet meer van kracht zijn. Hierover wordt persoonlijk contact opgenomen door onze klantsupport.

De medische keuring dient nog te worden ingepland:

 • Wij kunnen tot tenminste 6 april 2020 geen medische keuringen inplannen en onze MediWerk locaties zijn niet toegankelijk voor bezoekers. Indien de maatregelen niet meer van kracht zijn na deze datum, zullen wij dit communiceren en vanaf dat moment zullen er weer keuringen kunnen worden ingepland.

Beleid verzuimdiensten

Er staat reeds een afspraak voor een fysiek spreekuur ingepland:

 • Het spreekuur zal worden omgezet naar een telefonische afspraak. De betrokkenen zullen persoonlijk bericht krijgen.

Er staat reeds een afspraak voor een telefonisch spreekuur ingepland:

 • Er wijzigt in principe niets. Uw afspraak zal telefonisch gewoon doorgaan zoals gepland.

Er dient een spreekuur te worden ingepland:

 • Deze zal automatisch als een telefonische afspraak worden ingepland.

Maatregelen Rijksoverheid

Onderstaand zetten we graag alle maatregelen vanuit de Rijksoverheid voor u op een rijtje:

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
 • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
 • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen.
 • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
 • Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.

Houd de richtlijnen van het RIVM in de gaten voor de actuele ontwikkelingen omtrent het coronavirus: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

info Wilt u weten of u als bedrijf voldoet aan de richtlijnen van de arbowet? Klik dan hier.

Uw ziekteverzuim al onder controle?

De Verzuimscan kan als uitstekende basis dienen voor maatregelen om verzuim terug te dringen. Doe de scan!

Gerelateerde berichten

 • Carolien Ringma
 • 19/04/2024
 • Verzuim

Effectieve strategieën om ziekteverzuim te minimaliseren in de staalindustrie

HR op koers: duurzame inzetbaarheid in de maritieme wereld

Beleid met zeebenen: duurzaam inzetbaarheidsbeleid in de maritieme sector