Nieuwe verplichtingen Arbowet: 01-07-17

Geschreven door Carolien Ringma, Algemeen

Gepubliceerd op 14/03/2017

1 juli 2017 is de datum dat de wijziging van de arbeids­omstandigheden­wet (Arbowet) van kracht gaat. Er zijn belangrijke wijzigingen doorgevoerd die zorgen voor verandering op organisatorisch niveau. De werkgever en de arbodienstverlener hebben een overgangs­periode van een jaar om aanpassingen aan te brengen in de organisatiestructuur en gemaakte contracten.

Wat zijn de wetswijzigingen?

Het doel van de wetswijziging is het verbeteren van het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers en werkgevers. Graag geven we een overzicht van de meest ingrijpende punten:

  • De rol van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding is adviserend
  • Werknemers moeten de mogelijkheid hebben om preventief contact op te kunnen nemen met de bedrijfsarts
  • Afsluiten basiscontract met arbodienstverlener verplicht
  • Versterking van de positie van de preventiemedewerker
  • De werknemer heeft het recht om een second opinion van een andere bedrijfsarts te vragen
  • De bedrijfsarts moet de mogelijkheid hebben om werkplekken te bezoeken
  • Klachtbehandeling: er moet een duidelijke klachtenprocedure zijn.

De rol van de bedrijfsarts

De mogelijkheid om een bedrijfsarts te raadplegen wordt nu wettelijk vastgelegd voor alle werknemers. Dit maakt het mogelijk de bedrijfsarts te consulteren voordat gezondheidsklachten leiden tot verzuim. Dit recht dient te worden vastgelegd in een basiscontract arbodienstverlening. Als de werknemer niet wilt dat de bedrijfsarts de werkgever op de hoogte stelt van het consult, dan is de bedrijfsarts verplicht aan deze wens te voldoen.

Tevens staat beschreven dat de rol van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding puur adviserend is. Momenteel komt het te vaak voor dat een werkgever de verzuimbegeleiding aan de bedrijfsarts overlaat. Dit kan de kans vergroten dat de belangen van de werkgever boven de werknemer komen te staan. De onafhankelijkheid van de bedrijfsarts moet weer worden gewaarborgd.

Basiscontract opstellen

Het contract tussen de arbodienstverlener en werkgevers moet voldoen aan minimumeisen. Onder andere de taken waarin de arbodienstverlener de werkgever moet ondersteunen. Het toetsen van de risico-inventarisatie en -evaluatie, preventief medisch onderzoek en andere wettelijke verplichtingen kunnen onder deze taken vallen.

De rol als preventiemedewerker

In de huidige situatie wordt de rol van de preventiemedewerker wel vervult, maar deze positie dient verstevigd te worden. Dit houdt in dat de ondernemersraad straks medeverantwoordelijk is voor het functioneren van de preventiemedewerker. In de wet komt te staan dat de preventiemedewerker, de werkgever en arbodienstverleners hun activiteiten goed op elkaar moeten afstemmen.

Welke stappen moet u nu ondernemen?

Om in een geruststellende herhaling te vallen, werkgevers krijgen een jaar de tijd om dit aan te passen. Wij raden echter aan om niet te lang te wachten met actie ondernemen. De medewerkers van MediWerk staan klaar om u volledig op weg te helpen.

Voldoet uw bedrijf aan de nieuwe arbowet?

Download deze checklist en breng snel en eenvoudig in kaart of uw bedrijf aan de nieuwe arbowet voldoet. Download deze checklist

Gerelateerde berichten

  • Carolien Ringma
  • 06/07/2024
  • Verzuim

Gezondheid en veiligheid op de werkvloer voor het verminderen van verzuim

Preventie van ziekteverzuim in de productiesector

Rol van leidinggevenden bij het verminderen van ziekteverzuim