Is uw RI&E nog actueel?

Van 11 tot 15 juni zal de vierde editie van de week van de RI&E plaatsvinden. Het thema ‘Voorkom verzuim en verloop, begin bij de RI&E’ staat hierin centraal. Met een actuele RI&E kunnen werkgevers verzuim in de hand houden. Maar wanneer is er een update nodig?

De RI&E is een praktisch hulpmiddel om op een gestructureerde manier mogelijke risico’s te inventariseren op het gebied van veiligheid en gezondheid. Hierdoor is het niet enkel een wettelijke verplichting.

Het is dan natuurlijk van belang dat deze actueel is. Op basis hiervan kan de werkgever de juiste maatregelen nemen om de risico’s te beheersen en verzuim te beperken. Daarnaast wordt aan de hand van de RI&E het Plan van Aanpak (PvA) opgesteld.

RI&E aanpassen bij veranderingen risico’s

De Arbowet is gewijzigd. Hierbij dient de preventiemedewerker nauwer samen te werken met de medezeggenschap (Ondernemingsraad of de Personeelsvertegenwoordiging) en de bedrijfsarts over gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Minimaal een keer per jaar moeten zij met elkaar overleggen. Op dit moment kan ook de RI&E worden besproken. De medezeggenschap heeft hierop instemmingsrechten. Er wordt aangeraden om dit op zijn minst één keer per vijf jaar te actualiseren, daar de bedrijven en dus de risico’s steeds veranderen. Indien een bedrijf verhuist is het noodzaak om direct een nieuwe RI&E op te stellen. Veilig en gezond werken is namelijk een doorlopend proces.

Wilt u dat er weer een frisse blik wordt geworpen op uw RI&E, vraag dan een vrijblijvende offerte aan.