Samengesteld verzuim in de offshore sector: wat is het en hoe gaat u ermee om?

Geschreven door Carolien Ringma, Verzuim

Gepubliceerd op 27/03/2023

Stel, uw werknemer meldt zich ziek bij u. Al snel blijkt dat het niet om een griepje gaat; uw werknemer heeft burn-out klachten. U legt een re-integratiedossier aan en u volgt hierbij netjes de stappen die de Wet verbetering poortwachter voorschrijft. Samen met uw werknemer werkt u aan zijn re-integratie. U betaalt hierbij uiteraard het loon van uw werknemer door. Na vier maanden geeft uw werknemer aan dat het een stuk beter gaat; hij wil graag weer aan het werk. U meldt uw werknemer beter en hij gaat weer aan de slag. Echter, na drie weken is het weer mis. De stap naar werk bleek toch te groot en uw werknemer meldt zich opnieuw ziek. U begint weer van voren af aan en start opnieuw een re-integratietraject op met uw werknemer. Het loon wordt wederom door u doorbetaald. Uw werknemer begint na verloop van tijd wederom met werken, maar valt na een paar weken toch weer uit. Zo kan het soms maanden of zelfs jaren doorgaan. 

Dit hoeft echter niet zo te zijn. In de wet bestaat namelijk zoiets als samengesteld verzuim. Hiermee voorkomt u een eindeloos traject van ziek- en betermelden. Hoe dat werkt? U leest het in deze blog.

Wat is samengesteld verzuim? 

Samengesteld verzuim betekent dat u meerdere afzonderlijke periodes van ziekteverzuim van dezelfde werknemer bij elkaar optelt. U mag deze verschillende ziekteperiodes als het ware samenvoegen en behandelen als één ziekteverzuimperiode, ondanks dat uw werknemer tussendoor beter is gemeld en op het werk verschenen. Samengesteld verzuim heeft voornamelijk invloed op de periode dat u het loon van uw werknemer moet doorbetalen tijdens zijn ziekte. Het samenvoegen van verzuimperiodes kan daarbij in uw voordeel zijn.

Aan het optellen van verzuimperiodes zitten wel wat voorwaarden verbonden. We nemen de ins en outs met u door. 

Loondoorbetaling bij ziekteverzuim

Om de voordelen van samengesteld verzuim te begrijpen, moet u weten hoe het zit met loondoorbetaling bij verzuim. Daarom eerst wat achtergrondinformatie. 

Wanneer één van uw werknemers zich ziekmeldt: 

 • bent u als werkgever wettelijk verplicht om het loon voor minimaal 70% door te betalen voor een periode van 104 weken (twee jaar);
 • moet u uw werknemer mogelijk meer dan 70% van het loon betalen, afhankelijk van de CAO die op uw werknemer van toepassing is;
 • is er, ook afhankelijk van de CAO, sprake van wachtdagen, wat betekent dat u op dag 1 en soms ook dag 2 van de ziekmelding nog geen loon doorbetaalt;
 • mag het loon dat u hem doorbetaalt in het eerste jaar niet lager zijn dan het wettelijk minimumloon.

In principe geldt dat voor iedere aparte ziekmelding, u opnieuw begint met tellen. Wanneer uw werknemer voor 104 weken aaneengesloten ziek is, mag u stoppen met de loondoorbetaling. 

Twee jaar ziekteverzuim, en dan? 

Wanneer de grens van twee jaar in zicht komt, vraagt uw werknemer een WIA-uitkering aan. Dit doet hij uiterlijk in week 93 van het ziekteverzuim. Het UWV beoordeelt dan eerst of u en uw werknemer voldoende hebben gedaan om de re-integratie te doen slagen. Is dit niet het geval, moet u wellicht het loon langer doorbetalen. 

Wanneer er volgens het UWV aan de voorwaarden van het re-integratietraject is voldaan, zal er een WIA-keuring plaatsvinden. Hierop wordt de WIA-uitkering al dan niet toegekend. Uw loondoorbetalingsplicht stopt hier.  

Samengesteld verzuim

U heeft dus een tweejarige loondoorbetalingsplicht vanaf de dag van ziekmelding. Maar wat als uw werknemer zich met de beste bedoelingen betermeldt, om vervolgens weer snel uit te vallen? Als u dan weer opnieuw moet beginnen met tellen, kan zo’n betermelding meer negatieve dan positieve consequenties hebben voor u als werkgever. U moet dan namelijk langer het loon van uw zieke werknemer doorbetalen. Om dit te voorkomen, is het samengesteld verzuim in het leven geroepen. 

Samengesteld verzuim mag u toepassen wanneer er een periode van minder dan vier weken zit tussen twee afzonderlijke ziekmeldingen van dezelfde werknemer. Stel dat uw werknemer zich ziekmeldt en na 14 weken weer terugkeert op het werk. U stopt dan met het tellen van ziektedagen. Indien uw werknemer zich na minder dan vier weken weer ziekmeldt, gaat u verder met tellen vanaf 15 weken. 

Bij een nieuwe ziekmelding binnen vier weken zijn er geen wachtdagen meer van toepassing. U begint dan dus meteen weer met het doorbetalen van het loon.

Ook wanneer u een werknemer heeft die voor en na haar zwangerschaps- en bevallingsverlof ziek is vanwege dezelfde oorzaak, mag u die ziekteperiodes bij elkaar optellen. De periode van het verlof telt u niet mee. 

In het kort samengevat

Nog even in het kort een samenvatting van wat we hierboven beschreven: 

 • Samengesteld verzuim is van toepassing wanneer er een periode van minder dan vier weken zit tussen twee periodes van ziekteverzuim.
 • Wanneer uw werknemer zich betermeldt, stopt u met het tellen van ziektedagen. U gaat verder met tellen vanaf de dag van de nieuwe ziekmelding.
 • U hanteert geen wachtdagen bij een nieuwe ziekmelding binnen vier weken. 

Voorkomen is beter dan genezen

Het is mooi dat u afzonderlijke periodes van ziekte van uw werknemers bij elkaar mag optellen. Toch heeft u natuurlijk liever dat uw werknemer helemaal niet uitvalt, laat staan meerdere keren achter elkaar. Het is daarom nog beter als u (langdurig) ziekteverzuim kunt voorkomen. Om verzuim te kunnen voorkomen, moet u zich eerst bewust zijn van de belangrijkste risico’s op het gebied van gezondheid en verzuim binnen uw sector.

Belangrijke gezondheidsrisico’s in de offshore sector

Ver weg van huis, lange werkdagen, continu lawaai en dat voor een aaneengesloten periode van 14 dagen of meer. De zware werkomstandigheden binnen de offshore sector maken dat uw werknemers unieke uitdagingen kennen op het gebied van gezondheid. Zowel fysiek als mentaal. De grootste gezondheidsproblemen van offshore medewerkers zijn dan ook: 

 • slaapverstoring; 
 • moeheid; 
 • dips waarin men zich fysiek en mentaal uitgeput voelt;
 • concentratieproblemen;
 • hart- en vaatziekten;
 • spijsverteringsproblemen;
 • diabetes;
 • obesitas.

Daarnaast blijkt dat ook werkstress in de offshore sector een groot en groeiend probleem is. 

Door de heersende machocultuur zullen werknemers zich bovendien minder snel ziekmelden, waardoor de klachten oplopen en uw werknemers over hun grenzen gaan. De uiteindelijke gezondheidsproblemen worden daardoor groter en zo ook de kans op langdurig verzuim.

Werken aan duurzame inzetbaarheid

Om (langdurig) verzuim te voorkomen, is het van belang om te werken aan duurzame inzetbaarheid van uw werknemers. Duurzame inzetbaarheid wordt omschreven als: ‘Het verrichten van arbeid op een zodanige manier dat de toekomstige mogelijkheid tot het verrichten van (deze) arbeid er niet door wordt ondermijnd of, positief geformuleerd, er zelfs door toeneemt’. 

Het werken aan duurzame inzetbaarheid betekent dat u aandacht hebt voor de gezondheid, ontwikkeling en betrokkenheid van uw werknemers. Dit zorgt niet alleen voor minder ziekteverzuim, maar ook voor een hogere productiviteit (83% bij personeel met een goede gezondheid tegenover 65% bij personeel met een slechte gezondheid) en meer werkplezier. 

Wilt u weten hoe u kunt werken aan duurzame inzetbaarheid voor uw werknemers? Lees dan de blog die wij hier eerder over schreven of een van onze andere blogs over duurzame inzetbaarheid en werkstress. 

Take-aways

 • Samengesteld verzuim betekent dat u afzonderlijke periodes van ziekte van dezelfde werknemer bij elkaar optelt.
 • Samengesteld verzuim zorgt ervoor dat u niet steeds opnieuw hoeft te beginnen met het tellen van ziektedagen.
 • In principe heeft u als werkgever een loondoorbetalingsplicht gedurende de eerste twee aaneengesloten jaren van het verzuim van uw werknemer. 
 • Wanneer uw werknemer terugkeert op het werk en zich binnen vier weken opnieuw ziekmeldt, mag u samengesteld verzuim toepassen. 
 • Bij de nieuwe ziekmelding zijn de wachtdagen niet van toepassing.
 • Indien uw werknemer voor en na een zwangerschaps- en bevallingsverlof ziekgemeld is vanwege dezelfde reden, mag u de ziekteperiodes bij elkaar optellen. 
 • Voorkomen is beter dan genezen. Om langdurig ziekteverzuim te voorkomen, moet u zich bewust zijn van de risico’s. Als u weet waar deze liggen, kunt u werken aan duurzame inzetbaarheid.

Download de RI&E Checklist

Ontdek waar uw bedrijf aan moet voldoen en download deze gratis checklist.

Bekijk alle downloads

Gerelateerde berichten

Preventie van ziekteverzuim in de productiesector

Rol van leidinggevenden bij het verminderen van ziekteverzuim

Proactieve gezondheidsprogramma’s belangrijk voor fysiek veeleisende functies