Fit for duty!

Per 1 Juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. Hierin staat onder andere opgenomen dat de werknemer vanaf heden het recht heeft om een andere bedrijfsarts te raadplegen. Dit wordt de second opinion genoemd. Wanneer wordt een dergelijke second opinion nou ingezet? En wat houdt dit precies in?

Wanneer wordt een second opinion ingezet?

Een werknemer kan een second opinion aanvragen wanneer er getwijfeld wordt over het advies van de bedrijfsarts. Dit geldt voor alle adviezen die de bedrijfsarts aan een medewerker geeft. Deze kan in bijzondere situaties ook zelf besluiten om de werknemer te adviseren een second opinion aan te vragen. Het blijft in dat geval ook de werknemer die besluit of er een second opinion wordt aangevraagd.

Werkwijze second opinion

De eigen bedrijfsarts verstrekt de bedrijfsarts die de second opinion gaat uitvoeren alle relevante informatie over de medewerker en het bedrijf waar deze werkzaam is. Naar aanleiding hiervan geeft deze advies en maakt dit bespreekbaar met de werknemer. Met de toestemming van de werknemer wordt dit doorgestuurd naar de behandelend bedrijfsarts. Deze pakt de begeleiding verder op en zal gemotiveerd aangeven bij de werknemer of dit advies niet, gedeeltelijk of geheel wordt overgenomen.

Kosten

De kosten van een second opinion zijn voor rekening van de werkgever. Wanneer de werknemer een second opinion laat uitvoeren buiten de overeengekomen werkwijze, en hiervoor geen toestemming is gegeven, dan kan de werknemer op eigen kosten een second opinion laten uitvoeren. De bedrijfsarts kan in dat geval besluiten de uitkomst van de second opinion niet mee te wegen in zijn advies.

Bel hier