Is uw bedrijfssituatie gezond en veilig?

Geschreven door Carolien Ringma, Beleid

Gepubliceerd op 12/06/2018

Op 17 april (jl.) publiceerde de inspectie SZW de Staat van arbeidsveiligheid. Dit is de realiteit achter de cijfers over arbeidsongevallen en beroepsziekten. Jaarlijks overlijden er tussen de 50 en 70 werknemers als gevolg van een ongeval op het werk. In 2017 stijgt het aantal ongevalsonderzoeken door de Inspectie SZW met 7 procent naar ruim 2500. In 2016 overlijden meer dan 4000 werknemers als gevolg van een beroepsziekte. Het voorkomen hiervan en leren hoe ze ontstaan, zou dan ook prioriteit moeten hebben. Niet enkel om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, maar vooral om menselijk leed en hoge kosten te voorkomen. Hoe kan er nou het beste voor gezorgd worden dat werknemers zowel op de werkvloer gezond bezig zijn, maar vooral ook weer veilig thuiskomen?

Schade beroepsziekten treft werknemers, maar ook werkgevers

Een beroepsziekte tast de gezondheid van werknemers aan. Naast deze gezondheidsschade, kunnen beroepsziekten ook andere gevolgen hebben, zoals productiviteitsverlies en de noodzaak tot aanpassing van de werkplek of functie. In het ergste geval wordt de werknemer arbeidsongeschikt. Daarnaast kan een beroepsziekte voor werknemers en werkgevers tot financiële schade en in bepaalde gevallen tot forse juridische claims leiden.

De sectoren zorg, industrie, bouw, handel en zakelijke dienstverlening zijn verantwoordelijk voor twee derde van alle (nieuwe) beroepsziekten. De meeste beroepsziekten hebben betrekking op rug- en gewrichtsklachten en psychische aandoeningen. Bij beroepsziekten met dodelijke afloop gaat het vooral om kanker, hart- en vaatziekten en luchtwegaandoeningen. Vaak zijn deze het gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen als asbest, lasrook en kwartsstof.

Om werknemers te informeren over de stoffen waarmee zij werken, lanceert de Inspectie SZW, in samenwerking met de FNV, de stoffencheck. Deze app geeft informatie over het werken met gevaarlijke stoffen: wat de risico’s zijn, of je er ziek van kunt worden en welke maatregelen nodig zijn om veilig te werken. Zo wordt een toelichting gegeven op de pictogrammen die vaak op verpakkingen staan. Ook wordt uitgelegd wat de grenswaarden van stoffen zijn en wat je zelf kunt doen om risico’s te voorkomen.

Bedrijfsrisico’s opnemen in de RI&E

Slechts 27 procent van de bedrijven heeft belangrijke risico’s geïnventariseerd. Dit zijn met name de grote bedrijven, waar 60 procent van de werknemers werkt. Vooral kleine bedrijven hebben vaak geen of een onvolledige risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Tegelijkertijd is het aantal ernstige ongevallen bij kleinere bedrijven verhoudingsgewijs veel hoger van bij de middelgrote en grote bedrijven.

Wanneer bedrijven de verplichte RI&E correct vervullen, kan dat de eerste stap zijn naar een gezondere en veiligere werkplek.

Neem contact op met MediWerk, zodat wij u kunnen helpen met het opstellen van de RI&E.

info

Wat is een RI&E?

Een RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Het is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid te bevorderen. Elk bedrijf met personeel moet door een arbodienst of arbodeskundige laten inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers.

Voldoet uw bedrijf aan de nieuwe arbowet?

Download deze checklist en breng snel en eenvoudig in kaart of uw bedrijf aan de nieuwe arbowet voldoet. Download deze checklist

Gerelateerde berichten

  • Carolien Ringma
  • 19/04/2024
  • Verzuim

Effectieve strategieën om ziekteverzuim te minimaliseren in de staalindustrie

HR op koers: duurzame inzetbaarheid in de maritieme wereld

Beleid met zeebenen: duurzaam inzetbaarheidsbeleid in de maritieme sector