Stel de basis op van uw Arbobeleid tijdens de week van de RI&E

Geschreven door Carolien Ringma, Beleid

Gepubliceerd op 16/05/2019

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht iedere werkgever om een arbobeleid te voeren dat gericht is op optimale arbeidsomstandigheden. Om een goed arbobeleid te kunnen vormgeven dient u als werkgever een overzicht op te stellen van alle risico’s die binnen het bedrijf kunnen voorkomen. Zodoende kunt u gestructureerd de risico’s aanpakken. Momenteel is er veel aandacht voor het voorkomen van beroepsziekten. Jaarlijks overlijden ruim 4000 mensen aan de gevolgen van beroepsziekten en nog een tienduizenden mensen komen (deels) arbeidsongeschikt thuis te zitten. De 5e week van de RI&E in juni zal daarom ook in het teken staan van dit onderwerp.

De RI&E in een notendop

Een Risico-Inventarisatie en- Evaluatie, ofwel RI&E, is een verplichting vanuit de Arbowet en helpt u om scherp te krijgen welke risico’s er zijn in uw bedrijf en hoe u uw risico’s aan gaat pakken. Het opstellen van zo’n RI&E en het maken van een plan van aanpak kunt u als ondernemer zelf doen, maar u kunt het ook uit handen geven.

Nadat u de risico’s in uw organisatie heeft geïnventariseerd en geëvalueerd en een plan van aanpak heeft gemaakt, is het zaak uw RI&E te laten toetsen. Wie uw RI&E toetst is afhankelijk van hoe u uw arbobeleid heeft vormgegeven. Dit kan worden gedaan door een gecertificeerde arbodienst zoals MediWerk.

Wat zijn de kosten en baten van een RI&E voor uw bedrijf

Veilig en gezond werken brengt kosten met zich mee. Zo ook het opstellen en toetsen van een RI&E wanneer u dit totaal uit handen geeft. Daarnaast volgt uit de RI&E een plan van aanpak, waarvan de acties in sommige gevallen om investeringen vragen.

Desondanks zal een goed uitgevoerde RI&E en plan van aanpak verschillende baten met zich meebrengen, die de investering meer dan waard is. De baten van het nemen van preventieve maatregelen zijn divers en variëren van concrete kostenbesparingen tot meer kwalitatieve baten zoals een positief imago en een betere kwaliteit van de producten of dienstverlening.

Structurele kostenbesparingen worden gerealiseerd door lagere verzuimkosten, minder noodzaak voor vervanging van personeel en lagere schadeposten als gevolg van ongevallen. In een gezond bedrijf zijn werknemers positiever en productiever.

Een actief beleid voor veilig en gezond werken, verhoogt de medewerkerstevredenheid, wat weer leidt tot een hogere productiviteit en minder verloop. Een hogere productiviteit kan ook gerealiseerd worden door het aanpassen van werkmethoden of materiaal waarmee gezonder en efficiënter gewerkt kan worden! Een werkgever met oog voor zijn werknemers maakt het bedrijf aantrekkelijk om te gaan werken.

Week van de RI&E – Beroepsziekten te lijf met de RI&E

Van 17 tot en met 21 juni organiseert Steunpunt RI&E de 5e week van de RI&E. In deze week worden ondernemers opgeroepen en gestimuleerd om aan de slag te gaan met de RI&E. Dit jaar is het thema “Beroepsziekten te lijf met de RI&E”.

Houdt toezicht op de risico’s binnen uw organisatie en reduceer tegelijkertijd de verzuimkosten. Onderneem actie, want nu is een mooi moment om te starten! Fit for duty, fit for life!

week van de rie

Bronnen:
[1] https://www.weekvanderie.nl/

[2] https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/risico-inventarisatie—evaluatie

[3] http://www.rie.nl/wp-content/uploads/2015/04/WatiedereenoverdeRIEmoetweten1.pdf

[4] http://www.rie.nl/kosten-en-baten-veilig-en-gezond-werken/

info Wilt u meer weten over de ondersteuning die MediWerk biedt? Klik dan hier.

Ontvang 10% korting op het toetsen of opstellen van uw RI&E!

Van 17 tot en met 21 juni organiseert Steunpunt RI&E de 5e week van de RI&E. Laat ook uw RI&E toetsen of opstellen. Vraag offerte aan

Gerelateerde berichten

Preventie van ziekteverzuim in de productiesector

Rol van leidinggevenden bij het verminderen van ziekteverzuim

Proactieve gezondheidsprogramma’s belangrijk voor fysiek veeleisende functies