Stresspreventie als onderdeel van duurzame inzetbaarheid

Geschreven door Carolien Ringma, Algemeen, Corona, Stresspreventie

Gepubliceerd op 04/01/2021

Zonder werknemers kan uw organisatie niet draaien. Werkstress is een steeds vaker voorkomende oorzaak van verzuim van uw personeel. Sterker nog: 5% van de beroepsbevolking kan door een burn-out gedurende een langere tijd niet werken. Burn-out wordt ook wel beroepsziekte nummer 1 genoemd. Hoe zet u stresspreventie in om uw medewerkers op de been te houden, zowel nu als in de toekomst? In dit artikel leest u waarom stresspreventie een onontbeerlijk onderdeel is van uw duurzaam inzetbaarheidsbeleid binnen uw organisatie.

Waarom u duurzaam inzetbare medewerkers wilt

Dit is het ideaalplaatje: binnen uw organisatie wilt u gezonde, gemotiveerde en competente medewerkers. U wilt een goede sfeer en weinig verzuim. U wil graag medewerkers die het naar hun zin hebben en zorgen voor stabiliteit en continuïteit in uw organisatie. U houdt kennis en ervaring binnen uw organisatie, hoeft minder onervaren werknemers op te leiden en zorgt voor een team wat goed op elkaar is ingespeeld. U hoeft minder te investeren in werving en selectie. Fitte medewerkers zijn productiever en bevlogen. De kwaliteit van uw product of dienst is beter en zorgt uiteindelijk voor meer omzet en winst. 

Hoe kwalijk stress op de werkvloer is

In de praktijk gaat bovenstaand scenario nauwelijks op. Een realistischer beeld is: sommige van uw medewerkers zitten niet lekker in hun vel, zijn niet veerkrachtig, zijn prikkelbaar, minder sociaal en minder productief. Zij maken meer fouten dan normaal. Een gedeelte van hen verzuimt regelmatig. Een belangrijke oorzaak hiervan is (werk)stress.

In 2015 verzuimde 16% van alle werknemers in Nederland als gevolg van werkstress. Onder 64% van de werknemers is ook de zogenaamde ‘levensloopstress’ oorzaak van verzuim. Hieronder vallen oorzaken van stress die gepaard gaan met problemen uit de privésfeer, zoals scheiding, verhuizing, mantelzorg of een overlijden.

Stressklachten zijn uiteenlopend, zoals slaapproblemen en vermoeidheid, concentratieproblemen, hoofdpijn, spierpijn, depressie, angststoornissen en bijvoorbeeld maag- en darmklachten. Uiteindelijk zorgen chronische stress en stressklachten ervoor dat uw medewerkers geteisterd kunnen worden door overspannenheid en burn-out. Dit is verschrikkelijk voor uw medewerkers, maar ook voor uw organisatie. Een burn-out kost u gemiddeld 60.000 euro.

Waarom uw werknemers niet duurzaam inzetbaar zijn

Werkstress is een belangrijke oorzaak waardoor uw werknemers niet duurzaam inzetbaar zijn, maar hoe ontstaat deze werkstress? Simpelweg ontstaat werkstress doordat uw medewerker gedurende een lange periode te veel werkdruk heeft. Hij of zij kan niet aan de eisen van het werk voldoen. De draagkracht van uw medewerker is lager dan de draaglast van het werk. 

Oorzaken werkstress

Binnen uw organisatie kunnen volgens onderzoek van TNO de volgende oorzaken onderhevig zijn aan werkstress bij uw werknemers:

 • Heeft hoge taakeisen
 • Heeft weinig autonomie
 • Wordt gepest op het werk
 • Is slachtoffer van ongewenst gedrag binnen de organisatie

Maar ook de volgende oorzaken zijn mogelijk:

 • Het hebben van een niet realistische planning
 • Slechte sfeer binnen het team
 • Slechte communicatie met leidinggevende
 • Fysiek zwaar werk
 • Gevaarlijk en risicovol werk
 • Verstoord dag-nachtritme door ploegendiensten
 • Het krijgen van te weinig waardering van leidinggevende

Informatieovervloed

Een groeiend probleem is informatieovervloed. 30% van de werknemers hebben tegenwoordig moeite om alle informatie die binnenkomt op een dag te verwerken. Denk hierbij aan e-mails, telefoontjes, vergaderingen en sociale media. Bij managers ligt dit percentage zelfs op 60%. Tip van een neurowetenschapper: laat tijdens vergaderingen en afspraken de smartphone uit om meer aandacht te hebben voor uw gesprekspartner(s).

Kantoortuin

Ook blijkt in de praktijk dat de zogenaamde ‘kantoortuin’ zorgt voor extra stress. 60% van de artsen noemt hoofdpijn en een derde van de artsen noemt burn-out een gevolg van werken in een kantoortuin. De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde geeft aan dat er 80% minder ziekteverzuim zou zijn als personeel met minder collega’s in dezelfde ruimte zitten.

Te weinig persoonlijke aandacht

Onderliggend aan bovenstaande problematiek ligt soms een tekort aan aandacht voor de individuele werknemer. Uw HR-afdeling heeft het te druk, loopt achter de feiten aan, moet aan vele eisen voldoen om compliant te kunnen werken en beslissingen worden gemaakt zonder hier met uw personeel over te praten. 

Het is belangrijk dat u aandacht heeft voor de persoonlijke situatie van uw werknemer. Zo grijpt u op tijd in als de draaglast te hoog wordt en stimuleert u tegelijkertijd de draagkracht van uw werknemers.

De plaats van stresspreventie binnen duurzame inzetbaarheid

U wilt betere werkprestaties, hogere productiviteit, meer participatie en betrokkenheid van uw medewerkers. Stress bij uw werknemers verminderen is dan ook een essentieel onderdeel van hun duurzame inzetbaarheid. Van alle werknemers vindt ongeveer de helft dat er meer maatregelen nodig zijn om minder werkstress te hebben. Daarom dient u, om de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te bevorderen en structureel te onderhouden, beleid, preventie en maatregelen in werking te stellen, die hierop gericht zijn. TNO geeft aan dat veel voorkomende actiepunten van werkgevers de volgende zijn.

 • 55% van werkgevers geeft werknemers meer ruimte
 • 33% heeft een aanspreekpunt voor werknemers
 • 43% voert veranderingen in de werkorganisatie door

Stress is complex samenhangend probleem. Om het juiste beleid en de juiste preventie en maatregelen te realiseren is goed onderzoek nodig van de oorzaken van stress. Zo kunt u maatwerk oplossingen doorvoeren in uw organisatie. 

Een professioneel arbo bureau helpt u om te voldoen aan de verantwoordelijkheden van nieuwe en strengere arbo regelgeving. Specialistische ervaring en doelgerichtheid in het aanpakken van duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers zorgen ervoor dat uw HR-afdeling ontzorgd wordt. Dat u of uw HR-managers kunnen focussen op de inhoud van hun werk en efficiënter kunnen werken. En dat zij dit kunnen doen terwijl uw medewerkers ondertussen beter in hun vel komen te zitten en minder verzuimen. 

MediWerk inzetten voor stresspreventie en duurzame inzetbaarheid

Samen met de vertegenwoordigers van uw organisatie doorloopt MediWerk vier stappen om de duurzame inzetbaarheid in uw organisatie te bevorderen. Wij zijn flexibel en passen onze werkwijze aan aan uw wensen en behoeften. Elke organisatie is tenslotte uniek en heeft een eigen bedrijfscultuur en -identiteit. Wij zullen in ieder geval een bedrijfsscan uitvoeren, een strategie en interventieplan opstellen en na implementatie meten we het rendement. U kunt dan zelf de duurzame inzetbaarheid van uw personeel meten, beoordelen en bijsturen. 

Tevens bieden wij stresspreventie training aan voor leidinggevende op alle niveaus van uw organisaties. Tijdens deze training leren zij stresssignalen herkennen, stress verminderen en voorkomen, energiebronnen van medewerkers aan te boren en stress-coachingsgesprekken voeren. 

Hoe u hiermee aan de slag kunt

Jaarlijks loopt meer dan een miljoen mensen het risico op burn-out of andere werkgerelateerde psychische aandoeningen. Tijd om op de rem te trappen dus. 

U bespaart gemiddeld 250 euro kosten per verzuimde dag van een medewerker. Tevens is er veel winst te behalen als u gezondere en gemotiveerde werknemers in dienst hebt en verloop indamt. Een medewerker die bevlogen is verzuimt gemiddeld 35 tot 45% minder vaak. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

Stress is een groeiend probleem in onze samenleving, dus het is van belang dat u vandaag nog start met het voorkomen van stress in uw organisatie. Vraag daarom vandaag nog een offerte op!

info

Wilt u meer weten over de verzuimscan die MediWerk biedt? Klik dan hier.

Uw ziekteverzuim al onder controle?

De Verzuimscan kan als uitstekende basis dienen voor maatregelen om verzuim terug te dringen.

Doe de scan!

Gerelateerde berichten

Preventie van ziekteverzuim in de productiesector

Rol van leidinggevenden bij het verminderen van ziekteverzuim

Proactieve gezondheidsprogramma’s belangrijk voor fysiek veeleisende functies