Fit for duty!

Vanaf heden zal MediWerk Academy trainingen organiseren, waarbij verschillende trainingsonderwerpen aan bod zullen komen. Via de website kunt u zich hiervoor inschrijven.

Training Preventiemedewerker
16 oktober 2018
09:00 – 17:00 uur
Per 1 Juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor de rol van de preventiemedewerker. Er komt extra aandacht voor het voorkomen van verzuim, en de preventiemedewerker krijgt meer houvast bij de uitoefening van zijn taken. Wij bieden een praktische training waarmee je een basis legt voor de werkzaamheden als preventiemedewerker.

Training Preventiemedewerker

De training preventiemedewerker heeft als doel kennis en inzicht te verschaffen in de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van preventiemedewerker anno 2018. Het is een basistraining welke geschikt is voor de medewerker die verantwoordelijk is of wordt voor de preventietaken binnen de organisatie.

Trainingsduur en -inhoud

Deze training duurt van 09.00 tot 17.00 uur. De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

 • Arbo wetgeving (wijzigingen 2017)
 • RI&E en Plan van Aanpak
 • Rol van preventiemedewerker
 • Communicatie met OR, PVT en Management
 • Risico’s binnen de organisatie
 • Preventieve maatregelen
 • Rol van de Arbodienst
 • Aansprakelijkheid

Kosten

De kosten voor de training bedragen €375,- (incl. BTW)

Inclusief:

 • Complete training
 • Catering op locatie
 • Hand outs training
 • Certificaat

Locatie

BCN Amsterdam Arena
Atlas Arena Complex | Gebouw Azië
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam

Grip op verzuim
20 november 2018
13:00 – 17:00 uur
De doorgevoerde wijzigingen in de Arbowet, hebben ook gevolgen voor de leidinggevenden in het verzuimproces. Er komt onder meer extra aandacht voor het voorkomen van verzuim. Daarnaast worden de bedrijfskosten van verzuim steeds hoger. Met deze training kunnen leidinggevenden het verzuim van hun medewerkers nog beter voorkomen en begeleiden.

Training Grip op verzuim

De training richt zich op de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van leidinggevenden gericht op het voorkomen en begeleiden van verzuim. Met diverse praktische oefeningen kan de leidinggevende zijn vaardigheden verder versterken en beter doorpakken op verzuim. Het is geschikt voor leidinggevenden op alle niveau’s binnen de organisatie.

Trainingsduur en -inhoud

Deze training duurt van 13.00 tot 17.00 uur. De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

 • Arbo wetgeving (wijzigingen 2017)
 • Voorkomen van verzuim – theoretisch kader en praktische preventieve maatregelen
 • Beïnvloedingsmogelijkheden van verzuim
 • De rolverdeling van leidinggevenden, medewerkers en adviseurs in het verzuimproces
 • Verbeteren Duurzame Inzetbaarheid medewerkers
 • Herkennen stress signalen bij medewerkers en nemen juiste acties
 • Oefenen verzuimgesprekken

Kosten

De kosten voor de training bedragen €350,- (incl. BTW)

Inclusief:

 • Complete training
 • Catering op locatie
 • Hand outs training
 • Certificaat

Locatie

BCN Amsterdam Arena
Atlas Arena Complex | Gebouw Azië
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam

Stresspreventie
04 december 2018
13:00 – 17:00 uur
De bedrijfskosten van verzuim worden steeds hoger en stress wordt een steeds belangrijkere oorzaak van verzuim. In Nederland hebben 1,8 miljoen werknemers last van stress klachten. Bij jonge mensen onder de 35 jaar is stress in zelfs 52% van de gevallen de oorzaak van verzuim.

Training Stresspreventie

Hoe ga je als leidinggevende om met stress? Tijdens de training wordt er gekeken naar de oorzaken en gevolgen van stress en hoe deze kan worden verminderd of voorkomen. Het hoopt bij te dragen aan het versterken van vaardigheden zodat er beter doorgepakt kan worden op het voorkomen van stress en uiteindelijk het reduceren van verzuim. Het is geschikt voor leidinggevenden op alle niveau’s binnen de organisatie.

Trainingsduur en -inhoud

Deze training duurt van 13.00 tot 17.00 uur. De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

 • Stresssignalen herkennen bij medewerkers
 • Stress verminderen en voorkomen
 • Het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers
 • Het verbeteren van energiebronnen van de medewerkers
 • Het oefenen van stress-coachingsgesprekken (de ‘vitale-dialoog’)

Kosten

De kosten voor de training bedragen €350,- (incl. BTW)

Inclusief:

 • Complete training
 • Catering op locatie
 • Hand outs training
 • Certificaat

Locatie

BCN Amsterdam Arena
Atlas Arena Complex | Gebouw Azië
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam

Bel hier