Update: MediWerk maatregelen coronavirus (COVID-19) – 03 april 2020

Geschreven door Carolien Ringma, Beleid, Corona

Gepubliceerd op 03/04/2020

De regering heeft op 31 maart jl. aangegeven de periode van maatregelen omtrent corona te verlengen. Hieropvolgend willen wij graag uiteenzetten wat voor gevolgen dit heeft voor onze dienstverlening.

Zeevaartkeuringen/ Binnenvaartkeuringen/ Offshore keuringen

De periode van dispensatie is verlengd. Wij zullen hierdoor als bedrijf geen keuringen uitvoeren tot ten minste 15 mei 2020. Ná deze datum kunt u bij ons weer terecht voor de uitvoering van een van deze keuringen. U kunt hiervoor reeds een afspraak maken via het aanvraagformulier op de website, of per telefoon.

Radiologische keuringen

Indien de geldigheid van de radiologische keuring in de periode tot 15 mei 2020 verloopt en de voorgaande keuring ook bij MediWerk is uitgevoerd, kunt u in aanmerking komen voor een dispensatieregeling. Dit houdt in dat er in overleg met de arts een verlenging van de geldigheidsduur van de keuring kan worden aangevraagd voor 3 maanden. Deze verlenging wordt gebaseerd op de informatie die bekend is binnen uw dossier. U hoeft hiervoor dus geen fysiek onderzoek te laten uitvoeren. De kosten bedragen €120 (ex. Btw).

Taxipaskeuringen

Het KIWA heeft vooralsnog besloten geen dispensatieregeling toe te passen. Deze keuze is gebaseerd op de maatregelen die de Rijksoverheid heeft getroffen omtrent de maatschappelijk belangrijke beroepen en de continuïteit hiervan. De inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkt momenteel aan een gedoogbeleid dat op deze situatie inspeelt. Zodra deze regeling akkoord is zullen Kiwa Register en de overheid hierover communiceren. Wij zullen deze informatie wederom delen via de website.

Rijbewijskeuringen

Indien u een rijbewijskeuring dient te ondergaan of er staat een afspraak ingepland vóór 15 mei, dan kunt u deze in overleg met onze klantenservice inplannen na deze datum.

Het CBR heeft het rapport van een keurend arts of medisch specialist nodig voor uw medische beoordeling. Het zal hierdoor spijtig genoeg langer duren voordat u een besluit van het CBR ontvangt. Het CBR heeft de termijn waarbinnen de medische rapportages binnen moeten zijn momenteel verlengd. Dit betekent dat de rapportage nu binnen 12 weken, nadat u de verwijzing heeft ontvangen, bij het CBR moet zijn. U kunt de CBR klantenservice bellen om te voorkomen dat uw dossier wordt gesloten en om te bespreken wat de eventuele mogelijkheden zijn.

Bodemsaneringskeuring

Voor de bodemsaneringskeuring A + B geldt dat de arts bij een verlopen keuring kan inschatten of de keuring 1 of maximaal 2 jaar geldig is, mits de voorgaande keuring is uitgevoerd door MediWerk. De keuring kan voor 2 jaar geldig worden verklaard, wanneer sporadisch in vervuilde grond wordt gewerkt en geen afwijkingen zijn gevonden bij onderzoeken die eerdere herhaling nodig maken.
Indien u vermoed hier aanspraak op te kunnen maken, kunt u contact met ons opnemen.

Wilt u alvast een afspraak maken voor een keuring ná 15 mei 2020, vult u dan het aanvraagformulier in.

info Wilt u weten of u als bedrijf voldoet aan de richtlijnen van de arbowet? Klik dan hier.

Uw ziekteverzuim al onder controle?

De Verzuimscan kan als uitstekende basis dienen voor maatregelen om verzuim terug te dringen. Doe de scan!

Gerelateerde berichten

  • Carolien Ringma
  • 19/04/2024
  • Verzuim

Effectieve strategieën om ziekteverzuim te minimaliseren in de staalindustrie

HR op koers: duurzame inzetbaarheid in de maritieme wereld

Beleid met zeebenen: duurzaam inzetbaarheidsbeleid in de maritieme sector