Vitaliteit en werkgeluk: de voordelen voor uw bedrijf

Geschreven door Carolien Ringma, Vitaliteit

Gepubliceerd op 26/09/2022

Vitaliteit en werkgeluk zijn twee termen die we steeds vaker voorbij zien komen. Maar waar hebben we het dan eigenlijk over? En wat moet u er als werkgever mee? In dit artikel bespreken we kort de betekenis van vitaliteit en die van werkgeluk, hoe ze met elkaar samenhangen en elkaar versterken. We kijken naar wat de voordelen ervan zijn voor u als werkgever en hoe ze uw bedrijf naar een hoger niveau kunnen tillen. En tot slot, hoe zorgt u als werkgever voor meer werkgeluk binnen uw bedrijf? 

Wat is een effectief vitaliteitsbeleid?

Een effectief vitaliteitsbeleid is erop gericht de vitaliteit van werknemers te behouden en verbeteren. Dit zorgt ervoor dat ze gemotiveerd en bevlogen zijn en dat ze op een duurzame manier hun werk kunnen uitoefenen op de lange termijn. Hierbij hoort een goede lichamelijke en psychische gezondheid, maar ook een goede werk-privébalans en een gezonde sociale werksfeer. Gezonde werknemers met plezier in hun werk, zorgen voor 27% minder ziekteverzuim. Ook leveren gezonde en gemotiveerde mensen betere werkresultaten en zijn arbeidsvoorwaarden gericht op vitaliteit een belangrijke voorwaarde voor het werven en behouden van talent binnen bedrijven. 

Vitaliteitsbeleid ziet er niet binnen alle bedrijven en sectoren hetzelfde uit. Het heeft alles te maken met de aanwezige bedrijfsrisico’s en het type werknemer. Zo kunt u in een bouwbedrijf denken aan het investeren in kwalitatief goede beschermingsmiddelen en machines, terwijl in een zorginstelling het stimuleren van mentale gezondheid onder werknemers essentieel blijkt.

De vier pijlers van werkgeluk

Werkgeluk is een term die we steeds vaker voorbij zien komen. Maar wat is werkgeluk eigenlijk precies? Deze vraag is niet in een simpele zin te beantwoorden. Er bestaat geen officiële definitie van werkgeluk en het kan – net zoals geluk in het algemeen – voor iedereen iets anders betekenen. De Universiteit van Berkeley heeft onderzoek gedaan naar wat werkgeluk inhoudt en kwam tot de conclusie dat werkgeluk gestoeld is op vier belangrijke pijlers, namelijk: 

Betekenis

Betekenis (of ‘purpose’) wordt omschreven als hetgeen onze kernwaarden reflecteert. Werknemers voelen zich meer betekenisvol op het werk wanneer hun dagelijkse gedrag en beslissingen overeenkomen met deze waarden. In de praktijk houdt dit in dat werknemers zich graag herkennen in de doelen en waarden van het bedrijf waarvoor ze werken. Ze zien graag terug hoe hun werk bijdraagt aan een betekenisvolle impact in de wereld. 

Betrokkenheid of bevlogenheid

Hierbij gaat het om de mate waarin een werknemer zich betrokken voelt bij het werk dat hij of zij doet. Heeft de werknemer het gevoel dat hij inspraak heeft op de manier waarop hij zijn werk doet, wat hij precies doet en wanneer hij dit doet? Daarnaast gaat het om de mate waarin de werknemer zich als het ware kan ‘verliezen’ in het werk en bij wijze van spreken de tijd vergeet wanneer hij met zijn werk bezig is. 

Veerkracht

Bij veerkracht denken we aan het vermogen van de werknemer om te gaan met tegenslagen, mislukkingen en teleurstellingen en in hoeverre de werknemer in staat is om zich hieraan aan te passen en er actief van te leren. Veerkracht houdt overigens niet in dat men probeert problemen te voorkomen, stress te onderdrukken of confrontatie te vermijden. Het gaat erom dat er op een gezonde en constructieve manier mee om kan worden gegaan.

Vriendelijkheid

Tot slot wordt werkgeluk vergroot wanneer mensen hun natuurlijke neiging tot vriendelijkheid kunnen uiten. Op de werkvloer houdt dit in dat de werknemer anderen met waardigheid en respect behandelt, empathie en mededogen toont, dankbaarheid laat zien en constructief omgaat met conflicten.

Vitaliteit zorgt voor werkgeluk

Bovenstaande pijlers zorgen dus samen voor het ontstaan en het verhogen van werkgeluk. Maar wat heeft vitaliteit te maken met werkgeluk? Uit onderzoek blijkt dat investeren in vitaliteit ertoe leidt dat medewerkers hun werkgeluk met maar liefst 35% hoger becijferen. Werkgeluk volgt dus op vitaliteit. Hiermee heeft u als werkgever een belangrijke tool in handen om het werkgeluk onder uw werknemers te verhogen. 

Dat roept automatisch een volgende vraag op: Waarom is werkgeluk onder werknemers belangrijk voor uw bedrijf? Wat levert het u als werkgever op?

De voordelen van werkgeluk voor uw bedrijf

Nu kunt u zich afvragen: Waarom is werkgeluk onder werknemers belangrijk voor uw bedrijf? Wat levert het u als werkgever op? Sommige zaken zijn vanzelfsprekend: gelukkige werknemers komen met meer plezier naar hun werk, een fijne werksfeer zorgt voor betere resultaten. Maar wat zijn de harde cijfers en percentages die deze voordelen horen? 

Werknemers functioneren beter

Werknemers geven onder andere aan dat werkgeluk hen meer motivatie en zelfvertrouwen geeft, dat ze positiever ingesteld zijn en dat ze meer gedreven zijn om collega’s ook mee te nemen hierin. Bedrijven die hoog scoren op werkgeluk hebben dan ook volgens onderzoek

 • 37% hogere omzet;
 • 31% hogere productiviteit;
 • 3 keer hogere creativiteit;
 • 19% verhoging in nauwkeurigheid;
 • talloze verbeteringen in gezondheid en levenskwaliteit en dus in vitaliteit.

Werkgeluk heeft dus zeker een aantoonbaar positieve invloed op het functioneren van uw werknemers; en daarmee van uw bedrijf. En om het werkgeluk van uw werknemers te vergroten, is een effectief vitaliteitsbeleid van levensbelang. 

Talent aantrekken en behouden

Een ander belangrijk voordeel van werkgeluk binnen uw bedrijf, is het makkelijker werven en behouden van talent op de werkvloer. Werkgeluk, of aspecten die bijdragen aan werkgeluk, worden steeds belangrijker gevonden bij het kiezen van een baan. Dit geldt des te meer voor de jongste generatie werkenden. Bijna de helft van zowel de millennials als generatie Z geeft aan dat zij geen baan zouden accepteren die niet in overeenstemming is met hun waarden op het gebied van sociale en milieukwesties. Bij de ‘babyboomers’ is dit iets meer dan een derde. Bovendien geeft meer dan de helft van de millennials en generatie Z aan dat ze hun baan zouden opzeggen als het hen ervan weerhield van het leven te genieten. Dit geldt voor iets meer dan een derde van de babyboomers. Bijna de helft van de jongeren en een kwart van de babyboomers zegt daarbij dat ze liever werkloos zijn dan ongelukkig in een baan.

Met andere woorden, het vergroten van werkgeluk binnen uw bedrijf zorgt ervoor dat u makkelijker nieuw talent aantrekt en het vervolgens ook makkelijker behoudt. 

Hoe zorgt u voor meer werkgeluk?

U weet nu wat werkgeluk inhoudt en wat de voordelen ervan zijn. Maar hoe zorgt u ervoor dat werknemers meer werkgeluk ervaren? Er zijn een aantal dingen die u als werkgever kunt doen om het werkgeluk binnen uw bedrijf te vergroten. Houd hierbij de vier pijlers (betekenis, betrokkenheid/bevlogenheid, veerkracht en vriendelijkheid) die we eerder in dit artikel bespreken in gedachten.

 • Zorg voor interessante en zinvolle taken. Hiermee geeft u voor de werknemer betekenis aan het werk. Zorg ook dat de werknemer ziet op welke manier zijn taken zinvol zijn en bijdragen aan ‘een betere wereld’. 
 • Bouw speelsheid, creativiteit en lichtzinnigheid in. De vliegmaatschappij Southwest Airlines doet dit bijvoorbeeld door medewerkers uit te nodigen humor en ijver toe te voegen aan routinevlucht aankondigingen. Op deze manier stellen zij plezier voorop. 
 • Geef uw werknemers zoveel mogelijk zeggenschap over hun dagelijkse schema, werkzaamheden en professionele ontwikkeling. Bouw kansen in om te leren en te groeien. Zo zijn er verschillende bedrijven die evenementen organiseren voor nieuwe werknemers, waarbij ze oefeningen doen om na te denken over hun persoonlijke sterke punten. Ze onderzoeken daarbij wat voor hen dan de best passende werksituatie zou zijn op het gebied van uitdaging, collegialiteit en groei. 
 • Zorg voor voldoende vrije tijd naast het werk. Dit betekent tijd waarin de werknemer zich even helemaal kan losmaken van het werk en zich kan richten op activiteiten die hem of haar helpen opladen. 
 • Creëer een veilige sfeer op de werkvloer, waarin ‘vriendelijkheid’ de boventoon voert. Dit begint bij uzelf en de leidinggevenden binnen uw bedrijf. Toon regelmatig empathie en dankbaarheid naar uw werknemers en – misschien wel één van de grootste uitdagingen – wees niet bang om excuses aan te bieden. Het maken van oprechte excuses zorgt voor meer respect en toewijding van werknemers en maakt het voor uw bedrijf makkelijker om te herstellen van tegenslagen.
 • Werkgeluk betekent voor iedereen iets anders. Ga en blijf daarom in gesprek met individuele werknemers over werkgeluk. Maak het een vast onderdeel van functioneringsgesprekken en bespreek in hoeverre de werknemer tevreden is met zijn of haar traject en voldoende ruimte ziet om zich te ontwikkelen. Bespreek ook eventuele toekomstwensen en welke vaardigheden uw werknemer zou willen ontwikkelen.

Takeaways

 • Werkgeluk bestaat uit vier belangrijke pijlers: betekenis, betrokkenheid/bevlogenheid, veerkracht en vriendelijkheid. 
 • Investeren in vitaliteit zorgt voor meer werkgeluk bij uw medewerkers.
 • Een hogere mate van werkgeluk bij uw werknemers zorgt ervoor dat ze beter functioneren. Zo worden ze productiever, creatiever en nauwkeuriger. Dit vertaalt zich vervolgens in een hogere omzet. 
 • Vitaliteit zorgt voor werkgeluk en werkgeluk zorgt voor vitaliteit.
 • Werkgeluk binnen uw bedrijf maakt dat u makkelijker talent aantrekt en behoudt.
 • Als werkgever kunt u veel doen om het werkgeluk binnen uw bedrijf te verhogen.

Download de RI&E Checklist

Ontdek waar uw bedrijf aan moet voldoen en download deze gratis checklist.

Bekijk alle downloads

Gerelateerde berichten

 • Carolien Ringma
 • 06/07/2024
 • Verzuim

Gezondheid en veiligheid op de werkvloer voor het verminderen van verzuim

Preventie van ziekteverzuim in de productiesector

Rol van leidinggevenden bij het verminderen van ziekteverzuim