Waarom u een RI&E en een plan van aanpak nodig heeft.

Geschreven door Carolien Ringma, Beleid

Gepubliceerd op 08/04/2019

Een risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E) is een verplichting en staat centraal in het arbobeleid van een organisatie. Daarnaast dient er een plan van aanpak opgesteld te worden, waarin is aangegeven welke maatregelen zullen worden genomen in verband met de bedoelde risico’s en de samenhang daartussen. Waarom is het opstellen hiervan zo belangrijk?

Het opstellen van de RI&E

Voordat het plan van aanpak wordt opgesteld, dient de RI&E op orde te zijn. Tijdens de RI&E worden de risico’s op de werkvloer in kaart gebracht. Dit wordt schriftelijk vastgelegd, zodat deze gericht aangepakt kunnen worden. Hierna volgt een evaluatie.

De RI&E kan binnen het bedrijf zelf of door een deskundige worden uitgevoerd.

Plan van aanpak bevat de maatregelen om risico’s te verminderen

In het plan van aanpak wordt beschreven wat de maatregelen zijn om de risico’s te verminderen. Hierbij wordt opgenomen wat de prioriteit is van de maatregelen, wie de verantwoordelijken zijn voor de uitvoering en welk budget ermee is gemoeid. Is het voltooid dan dient een gecertificeerde arbo deskundige of arbodienst de RI&E en het plan van aanpak te toetsen. Hierna kan de organisatie de maatregelen in praktijk brengen. Zonder plan van aanpak is een RI&E van weinig waarde.

Strenger toezicht door SZW

De inspectie SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zal strenger gaan toezien op het hebben van een goede RI&E en plan van aanpak. Hier hangt mee samen dat de boetes worden verhoogd. De boete voor bedrijven die niet over een RI&E beschikken, kan worden verhoogd tot maximaal €4500,-. Dat zegt staatssecretaris Tamara van Ark.

De SZW wil vooral organisaties die nog geen RI&E hebben, ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren hiervan. Hiertoe wordt er beroep gedaan op werkgevers-en werknemersorganisatie om voorlichting te geven over preventie. Daarnaast wordt er verwezen naar het Steunpunt RI&E waar branche-RI&E-instrumenten te vinden zijn.

Door het inzetten van deze tools houdt u toezicht op de risico’s binnen de organisatie. Het gevolg hiervan is dat ongevallen en ziekteverzuim minder vaak zullen voorkomen. Zo waarborgt u de bedrijfscontinuïteit en reduceert u de verzuimkosten. Daarnaast voorkomt u het risico op het verkrijgen van een boete vanuit het SZW, voor het niet voldoen aan uw verplichtingen.

Zorg er daarom voor dat uw RI&E is opgesteld en onderhevig is aan veranderingen binnen uw organisatie. Voor advies, kunt u vrijblijvend contact opnemen met MediWerk.

Ontvang 10% korting op het toetsen of opstellen van uw RI&E

Van 17 tot en met 21 juni organiseert Steunpunt RI&E de 5e week van de RI&E. Laat ook uw RI&E toetsen of opstellen. Vraag Offerte Aan

Gerelateerde berichten

HR op koers: duurzame inzetbaarheid in de maritieme wereld

Beleid met zeebenen: duurzaam inzetbaarheidsbeleid in de maritieme sector

Koerscorrectie: Duurzame inzetbaarheid verbeteren in de maritieme industrie