Wat is het verschil tussen PMO en medische keuringen?

Geschreven door Carolien Ringma, Beleid, Onderzoek

Gepubliceerd op 10/06/2019

Als HR-manager binnen de offshore, maritieme of duurzame energiebranche, zorgt u ervoor dat uw personeel aan strenge medische eisen voldoet om zo veilig mogelijk te werken. De medische keuringen worden afgestemd met de risico’s die de arbeidsomstandigheden van een functie en branche met zich meebrengen. Naast deze verplichte medische keuringen, bent u als werkgever verplicht uw werknemers ook preventief medisch onderzoek aan te bieden. Wat zijn de verschillen tussen deze 2 medische onderzoeken, wat zijn de voordelen ervan en hoe integreert u deze efficiënt in uw personeelsbeleid?

Wat is een medische keuring?

Een medische keuring is een screening om te controleren of een werknemer voldoet aan de bijzondere medische eisen die noodzakelijk zijn voor het veilig uitoefenen van de functie werkzaamheden.

In de offshore, maritieme en energiesectoren bestaan verhoogde veiligheidsrisico’s, zoals vallen van grote hoogten. Denk hierbij aan de gevaarlijke situatie van het beklimmen van een boortoren van 400 meter hoog [1]. Ook weersomstandigheden op zee brengen extreem gevaarlijk situaties met zich mee, zoals onderkoeling of losrakende onderdelen door windvlagen. Doordat werknemers aan specifieke fysieke en psychische eisen voldoen om adequaat te kunnen handelen, wordt de kans op ongevallen en ander gevaar binnen de arbeidsomgeving beperkt. Om deze redenen zullen uw medewerkers die op zee komen te werken, bij aanstelling altijd gekeurd moeten worden. Zo worden eventuele medische afwijkingen in kaart gebracht die een risico vormen voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Daarnaast zal de medische keuring tenminste elke 2 jaar herhaald worden om in de tussentijd ontstane medische problemen op te sporen en de kans op gevaarlijke situaties te verkleinen.

Medische keuringen bestaan uit diverse onderdelen, zoals het invullen van vragenlijsten, lichamelijk onderzoek, oogonderzoek en schoudermeting. Lees meer over de eisen van medische keuringen en hun noodzaak in het beperken van verhoogde veiligheidsrisico’s offshore.

Wat is een preventief medisch onderzoek?

Preventieve medische onderzoeken zijn gericht op het beschermen en bevorderen van de gezondheid. U bent uw werknemers verplicht hen regelmatig de mogelijkheid te geven deel te nemen aan zo’n preventief medisch onderzoek. De werknemer is dus niet verplicht hieraan deel te nemen, maar kan dit vrijwillig doen.

Een PMO kan bestaan uit verschillende onderdelen, afhankelijk van wat de werkgever en/of bedrijfsarts behulpzaam acht. Wat onderzocht wordt hangt af van de branche en de functie van uw medewerker. [2] Mentaal zware beroepen vragen bijvoorbeeld om een psychische gezondheidstest. Voor fysiek zware beroepen in de offshore sectoren is het onderzoeken van de medische gezondheid extreem belangrijk. Zo zullen onderzoeken die gericht zijn op de fitheid, conditie en belastbaarheid van uw werknemer kunnen bestaan uit vragenlijsten in combinatie met sporttesten. [3]

Wat is het verschil tussen PMO en medische keuringen?

Hoewel medische keuringen en preventief medisch onderzoek beiden draaien om de gezondheid van uw medewerkers, verschillen deze aanzienlijk van elkaar. De grootste 9 verschillen zijn:

  1. Een PMO is geen vereiste voor een werknemer om bepaalde werkzaamheden te mogen verrichten, maar is optioneel. Een medische keuring daarentegen is verplicht voor het mogen uitvoeren van werkzaamheden met een verhoogd veiligheidsrisico.
  2. Hoewel de medische keuring voor een aantal sectoren met grote beroepsrisico’s verplicht is, zijn werkgevers in alle sectoren verplicht om met regelmaat een PMO aan de werknemers aan te bieden.
  3. Een medische keuring vindt plaats bij het aannemen van een werknemer en wordt vervolgens regelmatig herhaald. Een PMO vindt plaats na het aannemen van een werknemer en is nooit van invloed op de aanstelling en het al dan niet mogen uitvoeren van werkzaamheden.
  4. Bij een medische keuring zijn er, afhankelijk van de branche en functie, vastgestelde criteria waaraan een werknemer moet voldoen. Bij een PMO bepaalt de werkgever samen met de bedrijfsarts de inhoud van het onderzoek.
  5. Een preventief medisch onderzoek richt zich, in tegenstelling tot een medische keuring, niet (alleen) naar de gezondheidseisen gesteld aan het uitoefenen van een bepaalde functie, maar ook naar leefstijlrisico’s en mentale gezondheid.
  6. Een medische keuring brengt de actuele gezondheid in kaart en heeft minimale eisen. Een PMO wordt preventief ingezet, stelt geen minimale eisen aan de uitkomst en wordt gedaan met oog op de toekomst.
  7. Een medische keuring is een uitgebreid medisch onderzoek, terwijl een PMO bestaat uit vragenlijsten en eventueel aanvullend medisch onderzoek.
  8. Een medische keuring kan alleen uitgevoerd worden door gecertificeerde keuringsartsen, terwijl voor PMO wel richtlijnen zijn, maar er (nog) geen certificering is voor medische onderzoekspartijen.
  9. Voor de medische keuring is doorverwijzing van een arts of uitnodiging vanuit de overheid nodig, terwijl een PMO toegankelijk is voor iedereen.

Wat zijn de voordelen PMO en medische keuring voor zowel uw werknemers, als uw organisatie?

Preventieve gezondheidschecks en medische keuringen hebben veel voordelen voor zowel uw werknemers, als voor uw bedrijf.

Voordelen van PMO voor de werknemer

Een preventief medisch onderzoek heeft als voordelen voor de werknemer dat hij of zij inzicht krijgt in zijn of haar gezondheid, leefstijl en eventuele gezondheidsrisico’s. Ook worden werknemers zich bewuster van het belang van een gezonde levensstijl. Na een PMO krijgt de werknemer advies om bijvoorbeeld de fitheid te verbeteren en de algemene gezondheid te bevorderen. Uiteindelijk is voorkomen van ziekten of kwalen beter dan genezen.

Voordelen van PMO voor het bedrijf

Gezondheidsproblemen van uw personeel tegengaan, zorgt ervoor dat u grote verzuim- en re integratiekosten bespaart. De algehele doorstroming naar de WIA zal verkleinen. Daarnaast geeft preventief medisch onderzoek inzicht in de fysieke en mentale gezondheid van uw personeel. Wanneer u de resultaten van groepen werknemers vergelijkt met andere afdelingen, met de branche of met andere perioden, krijgt u inzicht over de oorzaken van verzuim. Door te achterhalen waar bepaalde gezondheidsproblematiek vandaan komt, kunt u uw werknemers gericht stimuleren aan hun gezondheid te werken. Zo kunt u (korting op) sportabonnementen, trainingen of coaching via uw bedrijf aanbieden. Door inzicht te krijgen in de belastbaarheid van uw personeel en door problemen in een vroeg stadium signaleren. Daarmee bevorderen PMO’s de duurzame inzetbaarheid van uw personeel en de algehele vitaliteit van uw bedrijf.

Voordelen van medische keuring voor de werknemer

In sectoren met verhoogde gezondheids- en veiligheidsrisico’s, zoals in de offshore en maritieme sector, is het voor uw personeel belangrijk om zeker te zijn dat zij geschikt zijn voor het veilig uitvoeren van de werkzaamheden. De keuring geeft hierin duidelijkheid, zodat uw werknemers geen extra risico’s lopen door hun medische conditie. Daarnaast geeft de keuring inzicht in de gezondheid van uw (potentiële) werknemer. Door de keuring met regelmaat te ondergaan houdt uw werknemer vinger aan de pols wat betreft de belasting van de extreme werkomstandigheden op hun gezondheid. Hiermee neemt u op dit gebied zorgen en vragen van uw personeel weg.

Voordelen van medische keuring voor het bedrijf

Uw personeel keuren op hun medische conditie heeft als voordeel dat u alleen werknemers in dienst heeft die voldoen aan eisen om veilig de werkzaamheden in uw bedrijf uit te voeren. Hierdoor stelt u alleen de fitste kandidaten aan en reduceert u aanzienlijke verzuimkosten. Omdat u gezond personeel in dienst heeft, heeft u meer arbeidscapaciteit en vergroot u de productiviteit van uw bedrijf. Doordat medische keuringen herhaald worden krijgt u ook inzicht in de belasting van bepaalde werkzaamheden en functies, waarop u uw beleid kunt aanpassen. Daarnaast zijn medische keuringen in bepaalde sectoren, zoals de energiesector, uiteraard verplicht en voorkomt u oplopende boetes. Lees meer over de impact van de wet medische keuringen op uw offshorebedrijf.

Hoe organiseert u deze onderzoeken en keuringen voor uw werknemers?

In principe verzorgt de HR-afdeling de periodieke medische keuringen en preventieve medische onderzoeken voor het personeel. Alle werknemers krijgen met andere gezondheids- en veiligheidsrisico’s te maken en treden op verschillende momenten in dienst. Daardoor is er wat betreft medische onderzoeken sprake van uiteenlopende individuele en gesegmenteerde trajecten en deadlines. Om deze te stroomlijnen en compliant te werken, werkt u als HR-manager hoogstwaarschijnlijk met ingewikkelde schema’s en gefragmenteerde overzichten en hoge werkdruk.

Deskundige en gespecialiseerde ondersteuning in het managen van al deze trajecten en deadlines geen onnodige luxe. Om efficiënt en compliant uw werk te doen is het raadzaam hiervoor een arbodienst in de arm nemen. MediWerk is gespecialiseerd in de offshore, maritieme en energiebranche en weet aan welke richtlijnen, wetgevingen en eisen u moet voldoen om uw personeel gezond en veilig te werk te stellen. Zo biedt MediWerk diverse PMO’s: basis, comfort, fysiek, mentaal en optimaal. Hierdoor sluiten deze onderzoeken altijd aan bij uw behoeften. Ook onze medische keuringen zijn aan te passen op een specifieke functie in uw branche. Wij begeleiden u en uw personeel op gebied van gezondheid behouden of verbeteren om hiermee uw personeelskosten aanzienlijk te verlagen. Bent u geïnteresseerd in ondersteuning van dit essentiële onderdeel van uw HR-beleid? Bekijk onze mogelijkheden voor PMO of neem vrijblijvend contact met ons op.

 

info Wilt u meer weten over de HR-ondersteuning die MediWerk biedt? Klik dan hier.

Voldoet uw bedrijf aan de arbowet?

Met deze checklist brengt u snel in kaart of u als bedrijf voldoet aan de richtlijnen van de arbowet. Download checklist!

Gerelateerde berichten

HR op koers: duurzame inzetbaarheid in de maritieme wereld

Beleid met zeebenen: duurzaam inzetbaarheidsbeleid in de maritieme sector

Koerscorrectie: Duurzame inzetbaarheid verbeteren in de maritieme industrie