Wat is vitaliteitsmanagement en wat zijn de voordelen?

Geschreven door Carolien Ringma, Vitaliteit

Gepubliceerd op 12/10/2022

Vraagt u zich af wat er allemaal bij komt kijken als u beleid voert met een focus op vitaliteit? Wat is vitaliteitsmanagement precies, hoe implementeert u het integraal en wat levert het uw bedrijf op? In dit artikel bespreken we hoe effectief vitaliteitsmanagement eruit ziet en welke concrete positieve voordelen u kunt verwachten. 

Wat is vitaliteitsmanagement?

Met een vitaliteitsmanagement worden alle activiteiten en maatregelen bedoeld die gericht zijn op het vitaal en fit houden van uw werknemers, zodat ze optimaal, gezond en met werkplezier kunnen presteren. Hierbij wordt niet alleen rekening gehouden met de fysieke gezondheid van uw werknemers, maar ook met het mentale en geestelijke welzijn. Vitaliteitsmanagement werkt alleen als het integraal in een nieuwe organisatievorm wordt toegepast. Met een goed vitaliteitsbeleid bent u als bedrijf uiteindelijk wendbaarder, weerbaarder tegen veranderingen en langdurig succesvol.

Hoe ziet effectief vitaliteitsmanagement eruit?

Wat kunt u verwachten als u investeert in vitaliteitsmanagement en wat voor concrete verbeteringen heeft het als het gaat om uw werknemers? De drie pijlers van een vitaliteitsmanagement zijn:

 • Tevreden, bevlogen en gemotiveerde werknemers die optimaal functioneren, ook als team.
 • Gezonde voeding en leefstijl en voldoende beweging voor fysiek en mentaal gezonde werknemers.
 • Positieve werk-en leercultuur gericht op ontwikkeling, samenwerking en flexibiliteit.

Hoe past u vitaliteitsmanagement toe?

Er zijn verschillende HR-activiteiten die kunnen worden toegepast bij vitaliteitsmanagement:

 • Functioneringsgesprekken. Om goed op de hoogte te blijven en uw werknemers te coachen in hun loopbaantraject, is het belangrijk effectieve functioneringsgesprekken te voeren. Hierbij bespreekt u:
  • welke vaardigheden en kennis uw werknemer wil leren de komende tijd en hoe u dit kunt begeleiden;
  • of uw werknemer nog op de juiste plek zit en goed functioneert binnen de functie;
  • welke (toekomst)wensen en behoeftes uw werknemer heeft in de loopbaan. 
 • Functie aanpassingen. Past de huidige functie nog bij de capaciteiten van uw werknemer? Flexibiliteit is soms vereist om functie aanpassingen te maken, zodat uw werknemer optimaal kan blijven presteren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wanneer uw werknemer bepaalde gezondheidsproblemen krijgt of er in de privésfeer zaken veranderen, zoals veel tijd kwijt zijn aan mantelzorg.
 • Training en opleiding. Door uw werknemers training en scholing te bieden, blijven ze up-to-date in hun werkveld en blijft u de concurrentie voor.
 • Flexibele arbeidsvoorwaarden, zoals scholing. Carrièremogelijkheden worden gezien als een belangrijke arbeidsvoorwaarde waarop werknemers hun baan kiezen. 

Wat zijn de voordelen van vitaliteitsmanagement?

Welke voordelen horen bij een sterke vitaliteit bij uw personeel?

Gezonde werknemers die minder verzuimen

Volgens verschillende experts kan vitaliteit meer verschil maken als het gaat om verzuim, dan een beleid dat zich vooral richt op re-integratie. Dat is niet zo raar, want de meeste mensen voorkomen liever dan dat ze genezen. De situatie de escaleren voordat het uitloopt op ziekte en verzuim, zorgt ervoor dat u veel minder problemen hoeft op te lossen. Een investering in verschillende zaken die als luxe kunnen worden gezien, hoeft dus niet alleen een plus te zijn op de werkomgeving, maar ook als een slimme manier van verzuimpreventie. Een focus op vitaliteit zorgt voor een betere basisgezondheid voor uw werknemers. Hiermee ontwikkelen ze een goede weerstand, veerkrachtigheid en stabiliteit waardoor ze tegenvallers ook beter aankunnen. Volgens onderzoek neemt ziekteverzuim zelfs af met 27% met een sterk vitaliteitsbeleid

Productiviteit en innovatie

Bevlogen werknemers zijn productiever, leveren beter werk en zijn meer oplossingsgericht. En dat is niet alleen een subjectieve ervaring van leidinggevenden. Volgens onderzoek zijn bevlogen werknemers 200% klantgerichter, 18% productiever, verkopen ze 10% meer, verzuimen 27% minder en werken 62% veiliger.

Innovatie binnen bedrijven komt voor het grootste gedeelte van werknemers zelf, of het nu onderdeel van hun takenpakket is of werknemers tijdens werk zelf het initiatief nemen om innovatieve ideeën te ontwikkelen. Uw werknemers weten immers zelf het beste hoe ze hun werk op een efficiëntere manier kunnen uitvoeren en wat ze daarvoor nodig hebben. Een open cultuur waarbij experimenteren aangemoedigd wordt, kan hier een goede kweekgrond voor bieden.

Reputatie

Werknemers die werkplezier uitstralen zijn niet alleen zelf gelukkig, maar steken ook anderen aan met hun enthousiasme. Zo vormen ze een geweldig uithangbord voor uw bedrijf en trekken zij makkelijker nieuwe klanten aan. Dit zorgt niet alleen voor betere klantrelaties – want klanten hebben nog altijd meer verbinding met hun contactpersoon dan met een merk of bedrijf – maar ook voor betere resultaten. Mensen die met plezier werken en betrokken zijn bij hun bedrijf en werk, stralen dit uit naar klanten en zorgen voor meer tevreden klanten. 

Bovendien is een sterk vitaliteitsbeleid een uitstekende uitnodiging om nieuw talent te werven en om goede werknemers te behouden. Nu jobhoppen steeds meer de norm wordt en goede arbeidsvoorwaarden steeds belangrijker worden in de arbeidsmarkt, is vitaliteit belangrijk om werknemers aan te trekken. Daarbij horen ook zaken als ontwikkel- en carrièremogelijkheden en voordelen om de werk-privé balans te verbeteren, zoals flexibele werktijden en mogelijkheden om op afstand te werken.

Duurzaam inzetbare werknemers

Met effectief vitaliteitsmanagement is het mogelijk uw werknemers duurzaam inzetbaar te maken. Het doel van duurzame inzetbaarheid is om mensen tot aan hun pensioen gezond, gemotiveerd en productief aan het werk houden. De focus hiervan verschilt per sector, in de bouw is bijvoorbeeld veel aandacht voor fysieke belasting en veilig werken met machines en gevaarlijke stoffen. In de zorg gaat het meer om weerbaarheid en mentale gezondheid. En in de technische sector is het van belang om het kennisniveau continue bij te spijkeren. Duurzaam inzetbaarheid heeft verschillende (maatschappelijke) voordelen:

 • Minder mismatch op de arbeidsmarkt. Door her-, bij- en omscholing kunnen mensen vanuit sectoren met een overschot aan personeel de overstap maken naar krapteberoepen en blijven ze inzetbaar. U hoeft zo niet over te gaan tot gedwongen ontslag en kan uw vacatures invullen.
 • Opvangen vergrijzing. Omdat werknemers langer door moeten werken, stijgt de gemiddelde leeftijd van werknemers. Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit is daarom een belangrijk en actueel onderwerp om te zorgen dat mensen langer gezond kunnen blijven doorwerken. Ook door werk af te stemmen op de persoon, zoals minder belastend werk of verlofregelingen bij werknemers van hogere leeftijd.

Wie is verantwoordelijk voor vitaliteitsmanagement?

Welke mensen zet u in om het beleid uit te voeren en toe te passen? Er zijn verschillende type werknemers die kunnen bijdragen aan vitaliteit:

 • De preventiemedewerker. Het is de taak van de preventiemedewerker om mee te denken over verzuimpreventie en het vitaliteitsbeleid. De preventiemedewerker fungeert ook als brug tussen werknemer en werkgever.
 • De vertrouwenspersoon. Werknemers kunnen vertrouwelijke zaken met de vertrouwenspersoon bespreken. De inzet hiervan is noodzakelijk om conflicten op te lossen, maar ook te voorkomen. Denk hierbij aan ongewenst gedrag vanuit collega’s en klanten of vormen van discriminatie en ruzies.
 • De leidinggevende. Het signaleren van conflicten symptomen van toekomstig verzuim bij werknemers is te leren met verschillende trainingen. Uw leidinggevenden zijn vaak dagelijks betrokken bij de werknemers en spelen daarom een belangrijke rol hierin. 

Takeaways

 • Vitaliteitsmanagement is erop gericht uw werknemers vitaal en fit te houden, zodat ze met plezier hun werk kunnen doen en optimaal kunnen presteren.
 • Vitaliteitsmanagement richt zich op fysiek en mentaal/geestelijk welzijn.
 • Een goed vitaliteitsbeleid zorgt ervoor dat uw bedrijf wendbaarder wordt en beter bestand tegen tegenslagen en veranderingen.
 • Een goed vitaliteitsmanagement is te herkennen aan bevlogen en gemotiveerde werknemers met een gezonde leefstijl, die werken binnen positieve werksfeer. Daarin staan ontwikkeling, samenwerking en flexibiliteit voorop. 
 • Vitaliteitsmanagement past u onder andere toe door middel van functioneringsgesprekken, functie aanpassingen, training en opleiding en flexibele arbeidsvoorwaarden.
 • De voordelen van een effectief vitaliteitsmanagement zijn gezonde werknemers (en daarmee minder verzuim), hogere productiviteit en innovatie, een betere reputatie en duurzaam inzetbare medewerkers.
 • Voor het in de praktijk brengen van een vitaliteitsprogramma kunt onder andere de preventiemedewerker, de vertrouwenspersoon en de leidinggevenden binnen uw bedrijf inzetten.

Download de RI&E Checklist

Ontdek waar uw bedrijf aan moet voldoen en download deze gratis checklist.

Bekijk alle downloads

Gerelateerde berichten

 • Carolien Ringma
 • 19/04/2024
 • Verzuim

Effectieve strategieën om ziekteverzuim te minimaliseren in de staalindustrie

HR op koers: duurzame inzetbaarheid in de maritieme wereld

Beleid met zeebenen: duurzaam inzetbaarheidsbeleid in de maritieme sector