Werkdruk managen om werkstress te voorkomen: tips voor maritieme en offshore professionals

Geschreven door Carolien Ringma, Stresspreventie

Gepubliceerd op 04/05/2023

De maritieme sector en de offshore-industrie vormen essentiële pijlers in de wereldwijde handel- en energievoorziening. Samen vormen zij een belangrijke werkgever voor de Nederlandse economie. Echter, deze sectoren brengen ook specifieke uitdagingen met zich mee, waaronder hoge werkdruk en de potentiële gevolgen daarvan, zoals werkstress. In dit blog zullen we bespreken hoe werkdruk leidt tot werkstress in de offshore en maritieme sector. Wij geven daarbij waardevolle tips om werkdruk te managen en werkstress te voorkomen.

Werkdruk binnen de maritieme sector

De maritieme sector staat bekend om zijn complexiteit en veeleisende werkomgeving. Of werknemers nu werken op een containerschip of een boorplatform,  zij worden geconfronteerd met strakke schema’s. Daarnaast zijn er operationele uitdagingen en is sprake van onvoorspelbare weersomstandigheden. De combinatie van lange werktijden, fysieke arbeid en sociale isolatie kan leiden tot een verhoogde werkdruk.

Roughnecks

Ondanks de vaak wervende teksten in advertenties voor offshore-banen is de realiteit van het werk vaak niet zo avontuurlijk. Een roughneck bijvoorbeeld staat zo’n beetje onder aan de ladder als het gaat om functies in de offshore. De taken zijn niet mals en bestaan uit:

 • koppelen van boorpijpen;
 • toevoegen van boorvloeistof;
 • hanteren van speciaal gereedschap;
 • opbouwen en afbreken van steigers;
 • schilderen van installaties;
 • schoonhouden werkplek;
 • assisteren bij andere werkzaamheden;
 • koffie zetten voor collega’s.

De werkzaamheden zijn fysiek zwaar. Daarnaast ligt het werktempo hoog en wordt van een roughneck verwacht dat hij overal bijspringt. Een roughneck volgt geen speciale opleiding waar hij wordt getraind en voorbereid op dit beroep. Wel moet er een veiligheidstraining gevolgd worden voordat een roughneck op een booreiland mag werken. 

Maritieme professionals op een hoger niveau hebben te maken met een breed scala aan verantwoordelijkheden waaronder navigatie, onderhoudswerkzaamheden en veiligheidsprotocollen. Deze verantwoordelijkheden en taken moeten vaak onder tijdsdruk worden uitgevoerd, waardoor de druk nog verder toeneemt. Het omgaan met deze hoge werkdruk kan een uitdaging zijn en kan leiden tot werkstress en andere gezondheidsproblemen.

Hoe werkdruk leidt tot werkstress in de offshore

In de offshore-industrie, waar professionals werken op boorplatforms en productieschepen, is de werkdruk vaak nog intenser. Het werken op afgelegen locaties, ver weg van familie en vrienden, kan een gevoel van isolement en stress veroorzaken. Bovendien worden werknemers geconfronteerd met complexe technische processen, strikte veiligheidsnormen en de noodzaak om snel en accuraat te handelen bij noodsituaties.

De continue operationele aard van de offshore-industrie betekent dat werknemers vaak langere periodes van intense inspanning moeten leveren, zonder de mogelijkheid om te ontspannen of te rusten. Dit gebrek aan voldoende hersteltijd kan leiden tot vermoeidheid en uiteindelijk tot werkstress.

Werkdruk managen om werkstress te voorkomen

Het is essentieel voor maritieme en offshore professionals om effectieve strategieën te hanteren om werkdruk te managen en werkstress te voorkomen. Hier zijn enkele tips die u en uw werknemers kunnen helpen om dit te bereiken. 

 • Stel realistische doelen: Zorg ervoor dat u haalbare doelen stelt en realistische verwachtingen hebt. Overmatige druk kan ontstaan wanneer de gestelde doelen onbereikbaar zijn.
 • Creëer een gezonde werk-privébalans: 

Probeer tijd vrij te maken voor ontspanning, hobby’s en quality-time met familie en vrienden. Het vinden van een balans tussen werk- en privéleven kan helpen om de stressoren van het werk beter te hanteren.

 • Communiceer effectief: 

Zorg voor open en duidelijke communicatie met collega’s en leidinggevenden. Bespreek eventuele zorgen of problemen die u ervaart als gevolg van werkdruk. Samenwerking en ondersteuning kunnen het verschil maken.

 • Gebruik time-managementtechnieken:
  Leer effectieve time-managementtechnieken om uw taken en verantwoordelijkheden beter te beheren. Prioriteer uw taken en maak gebruik van hulpmiddelen zoals to-do-lijsten en digitale agenda’s om georganiseerd te blijven.
 • Zoek steun en ontwikkel veerkracht: Bouw een sterk sociaal netwerk op met collega’s en zoek steun bij anderen wanneer dat nodig is. Ontwikkel veerkracht door het beoefenen van zelfzorg technieken, zoals mindfulness, regelmatige lichaamsbeweging en voldoende slaap.

Een voorbeeld van een bedrijf in de maritieme en offshore-sector dat haar werknemers centraal stelt is Kotug. Werknemers ervaren het bedrijf als kleinschalig. Zij kunnen terecht met vragen en zorgen. Ziekte, kwesties met betrekking tot kinderen, problemen in het algemeen; ze worden gelijk opgelost. Wel wordt van werknemers verwacht dat zij zelf initiatief nemen als het gaat om kennis vergaren en steun vragen aan de leidinggevende. Steun wordt altijd gegeven als erom wordt gevraagd.

Job Demands-Resources-model(JD-R-model)

In het algemeen beginnen de problemen niet bij de werkeisen maar bij de moeite die werknemers moeten doen en de energie die daarvoor nodig is. Als de eisen aan uw werknemers te hoog zijn of als zij niet de tijd en ruimte krijgen om van de inspanningen te herstellen dan begint daar de stress. Door de werkdruk te managen, waarbij de taakeisen afgestemd worden op de energiebronnen die individuele werknemers tot hun beschikking hebben, kunt u voorkomen dat er werkstress ontstaat bij uw werknemers. 

 • Laat uw werknemers bijvoorbeeld in rustige perioden vooruit werken, zo vangt u pieken op in de werkdruk.
 • Zorg voor een goede sfeer op het werkdek waardoor collega’s eerder geneigd zijn elkaar te helpen.
 • Creëer een werkklimaat waarbij uw werknemers gestimuleerd worden te doen waar zij in uitblinken. Bevlogenheid helpt de werkdruk te beteugelen.

Conclusie

Het managen van werkdruk is van essentieel belang voor maritieme en offshore professionals om werkstress te voorkomen. Deze sectoren staan bekend om hun complexiteit, veeleisende werkomgeving en hoge werkdruk.

Om werkdruk effectief te managen, is het belangrijk om realistische doelen te stellen en een gezonde werk-privébalans te creëren. Communicatie speelt een cruciale rol, zowel met collega’s als leidinggevenden, om zorgen en problemen met betrekking tot werkdruk bespreekbaar te maken en samenwerking en ondersteuning te bevorderen.

Het gebruik van time-managementtechnieken kan helpen bij het beheren van taken en verantwoordelijkheden, terwijl het ontwikkelen van veerkracht en het beoefenen van zelfzorgtechnieken bijdragen aan het verminderen van werkstress. Het opbouwen van een sterk sociaal netwerk en het zoeken naar steun bij anderen is ook belangrijk.

Door een werkklimaat te creëren waarin werknemers gestimuleerd worden te doen waar zij in uitblinken en waar collegialiteit en ondersteuning worden aangemoedigd, kan de werkdruk beter worden beheerst.

Het Job Demands-Resources-model (JD-R-model) benadrukt het belang van het afstemmen van taakeisen op de energiebronnen van werknemers om werkstress te voorkomen. 

Door het implementeren van deze strategieën en het bieden van ondersteuning kunnen maritieme en offshore professionals een gezonde balans vinden tussen werk en welzijn. Hierdoor zijn ze beter in staat om met de uitdagingen van de sector om te gaan en werkstress te verminderen.

Take-aways

 • Werken in de maritieme sector en offshore-industrie brengt specifieke uitdagingen met zich mee, zoals hoge werkdruk en de potentiële gevolgen daarvan, zoals werkstress.
 • Lange werktijden, fysieke arbeid en sociale isolatie zijn enkele van de factoren die bijdragen aan de werkdruk in deze sectoren.
 • Werkdruk kan leiden tot werkstress, vermoeidheid en andere gezondheidsproblemen.
 • Om werkdruk te managen en werkstress te voorkomen, is het belangrijk om realistische doelen te stellen, een gezonde werk-privébalans te creëren, effectieve communicatie te bevorderen, time-management technieken toe te passen en steun te zoeken.
 • Het ontwikkelen van veerkracht en het beoefenen van zelfzorg technieken zijn ook essentieel om met werkdruk om te gaan en het welzijn te bevorderen.
 • Het Job Demand-Resources-model kan u helpen om de taakeisen aan uw werknemers af te stemmen op de energiebronnen van uw werknemers. Zo kunt u hen helpen de werkdruk beter te managen.

Download de RI&E Checklist

Ontdek waar uw bedrijf aan moet voldoen en download deze gratis checklist.

Bekijk alle downloads

Gerelateerde berichten

 • Carolien Ringma
 • 19/04/2024
 • Verzuim

Effectieve strategieën om ziekteverzuim te minimaliseren in de staalindustrie

HR op koers: duurzame inzetbaarheid in de maritieme wereld

Beleid met zeebenen: duurzaam inzetbaarheidsbeleid in de maritieme sector