Werkstress in de Offshore: De signalen die aangeven dat het tijd is om in te grijpen

Geschreven door Carolien Ringma, Stresspreventie

Gepubliceerd op 06/03/2023

De maritieme sector en met name de offshore, is een veeleisende en uitdagende werkomgeving. Offshore personeel werkt onder zware omstandigheden en is vaak lang van huis. Deze werkomstandigheden kunnen leiden tot werkstress en lichamelijke en mentale overbelasting. Werkstress kan leiden tot gevaarlijke situaties op de werkvloer en kan in sommige gevallen fatale gevolgen hebben. In dit blog beschrijven wij signalen die aangeven dat het tijd is om in te grijpen bij werkstress in de offshore. 

Werkstress en lichamelijke en mentale overbelasting in de offshore

Als HR-manager of werkgever binnen de maritieme sector weet u als geen ander hoe belangrijk het is om de werkstress onder offshore personeel te monitoren en beheersen. Werkstress kan niet alleen leiden tot lichamelijke en mentale overbelasting, maar kan ook gevaarlijke situaties op de werkvloer veroorzaken. Het is daarom van groot belang om de signalen te herkennen en actie te ondernemen voordat het te laat is.

Werkstress in de offshore kan verschillende oorzaken hebben, zoals een hoge werkdruk, lange werkdagen, onzekerheid over de baan en onregelmatige werktijden. Werkstress leidt vaak tot lichamelijke en mentale overbelasting die weer leidt tot andere problemen, zoals:

 • slaapproblemen,
 • vermoeidheid,
 • prikkelbaarheid
 • angst,
 • depressie.

Deze symptomen kunnen de gezondheid en het welzijn van uw werknemers in negatieve zin beïnvloeden en kunnen leiden tot verminderde prestaties op de werkvloer.

Uit een onderzoek onder Duits windturbine personeel blijkt dat 47,9 % van de werknemers veel slechter sliepen offshore dan tijdens werkzaamheden aan land. Hierbij speelden onder andere lawaai, trillingen en slechte luchtkwaliteit een negatieve rol. Deze elementen zijn vaste prik in offshore banen. Het delen van de (slaap)hut met collega’s werd gelinkt aan slecht doorslapen.

Signalen voor ingrijpen

Het is belangrijk dat u als werkgever of HR-manager de signalen van werkstress in de offshore herkent en ingrijpt om de gezondheid en veiligheid van uw werknemers te waarborgen. Hier zijn enkele signalen waar u op moeten letten:

Vermoeidheid 

Vermoeidheid kan leiden tot verminderde alertheid en concentratie, wat gevaarlijke situaties op de werkvloer kan veroorzaken. Werknemers die regelmatig klagen over vermoeidheid, of die minder alert lijken dan normaal, hebben mogelijk last van werkstress en lichamelijke overbelasting. 

Verhoogd Ziekteverzuim 

Werkstress kan leiden tot een verhoogd ziekteverzuim onder het personeel. Werknemers kunnen klachten krijgen als:

 • hoofdpijn,
 • spierpijn,
 • buikpijn,
 • hartkloppingen,
 • slaapproblemen. 

Ook kunnen werknemers in de offshore meer vatbaar worden voor ziektes en infecties. 

Werknemers die regelmatig afwezig zijn vanwege ziekte, of die vaker dan normaal ziek zijn, hebben mogelijk last van werkstress en lichamelijke overbelasting.

Het is belangrijk om dit patroon op te merken en te onderzoeken wat de oorzaak kan zijn van het verhoogde ziekteverzuim.

Toename van fouten op de werkvloer

Werkstress kan leiden tot fouten en vergissingen op de werkvloer, vooral als het personeel vermoeid of overbelast is. Werkgevers moeten letten op een toename van fouten en vergissingen in het werk, aangezien dit kan wijzen op werkstress en lichamelijke overbelasting.

Toename van conflicten en irritatie

Werkstress kan ook leiden tot conflict en irritatie tussen collega’s. Werknemers die regelmatig conflicten hebben met collega’s of geïrriteerd lijken, hebben mogelijk last van werkstress en mentale overbelasting. Het is belangrijk om dit gedrag te observeren en te onderzoeken wat de oorzaak kan zijn.

Verantwoordelijkheid van werkgevers in de offshore

Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om de gezondheid en veiligheid van hun werknemers te waarborgen, ook in de offshore sector. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat hun personeel voldoende rust en slaap krijgt, dat ze goed gevoed zijn en dat ze een gezonde levensstijl kunnen behouden. Werkgevers moeten ook zorgen voor voldoende training en ondersteuning om stress te verminderen en het welzijn van hun werknemers te bevorderen.

Hoe werkstress aan te pakken in de offshore?

Nu we de signalen van werkstress in de offshore sector kennen en begrijpen hoe belangrijk het is om werkstress te verminderen, is het tijd om na te denken over effectieve manieren om dit aan te pakken. Hier zijn enkele belangrijke stappen die offshore bedrijven kunnen nemen om werkstress te verminderen en een gezonde werkomgeving te creëren.

 • Introduceer preventieve maatregelen

Het is belangrijk om preventieve maatregelen te nemen om werkstress te voorkomen voordat het een probleem wordt. 

Dit kan worden gedaan door:

 • training te geven aan het personeel en het management over hoe ze stress kunnen herkennen en voorkomen. 
 • werknemers regelmatig pauzes te laten nemen en gezonde maaltijden aan te bieden.

Shell heeft bijvoorbeeld een preventief beleid ontwikkeld voor de beheersing van werkstress onder hun offshore personeel. Dit beleid omvat onder andere:

 • het monitoren van werkbelasting;
 • het opstellen van een risicobeoordeling om potentiële stressfactoren te identificeren;
 • trainingen voor leidinggevenden en personeel over het beheersen van stress op de werkvloer.
 • Bied ondersteuning aan werknemers

Het bieden van ondersteuning aan werknemers kan een weg banen om werkstress te verminderen. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld hulp bieden bij persoonlijke problemen of counseling aanbieden om werknemers te helpen omgaan met stress.

 • Verbeter de communicatie

Een open communicatie tussen werknemers en management is essentieel voor het creëren van een gezonde werkomgeving. Werknemers moeten zich comfortabel voelen om problemen en zorgen met hun leidinggevenden te bespreken, en leidinggevenden moeten bereid zijn om naar de werknemers te luisteren en eventuele problemen op te lossen.

 • Implementeer een gezondheids- en welzijnsprogramma

Een gezondheids- en welzijnsprogramma kan een effectieve manier zijn om werkstress te verminderen en het welzijn van werknemers te bevorderen. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door het aanbieden van gezonde maaltijden en snacks, het organiseren van regelmatige lichaamsbeweging en sportactiviteiten, en het bieden van programma’s voor geestelijke gezondheid.

Verbeter de werkomgeving

De werkomgeving kan een grote invloed hebben op de gezondheid en het welzijn van werknemers. Als werkgever kunt u ervoor zorgen dat de werkplek veilig en comfortabel is, met voldoende licht en ventilatie, ergonomische werkplekken en aandacht voor akoestiek.

Zorg voor goede arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden zijn belangrijk om werkstress te verminderen en het welzijn van werknemers te bevorderen. Werknemers moeten toegang hebben tot goede gezondheidszorg, veilige accommodatie en voldoende rusttijd tussen shifts.

In het algemeen is het belangrijk om veel te investeren in de training en ontwikkeling van uw personeel. Hierdoor wordt de kans op ongelukken maar ook op werkstress in de offshore kleiner. Daarnaast voelen veel werknemers zich loyaler naar het bedrijf toe als er veel in hen wordt geïnvesteerd. Zij zullen zich trots voelen om onderdeel uit te maken van uw organisatie en zich ook makkelijker identificeren met het werk dat u aanbiedt. Daarnaast zullen zij sneller het belang inzien van het leveren van goed werk, maar ook makkelijker te motiveren zijn om mee te doen aan preventieve maatregelen tegen werkstress.

De rol van een arbodienst

Een arbodienst kan een belangrijke rol spelen bij het beheersen van werkstress in de offshore. Een arbodienst biedt niet alleen ondersteuning bij het monitoren van werkbelasting en het beoordelen van risico’s, maar ook bij het begeleiden van personeel dat te maken heeft met werkstress. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door counseling services en trainingen aan te bieden over het omgaan met werkstress.

Conclusie

Werkstress in de offshore sector kan gevaarlijke situaties op de werkvloer veroorzaken en kan de gezondheid en veiligheid van het personeel beïnvloeden. Werkgevers hebben een verantwoordelijkheid om de signalen van werkstress te herkennen en in te grijpen om de gezondheid en veiligheid van hun werknemers te waarborgen. Door te letten op vermoeidheid, verhoogd ziekteverzuim, toename van fouten en vergissingen en verhoogd conflict en irritatie, kunnen werkgevers werkstress in een vroeg stadium opmerken en actie ondernemen om het welzijn van hun personeel te verbeteren. Dit kan onder meer bestaan uit het aanbieden van trainingen, het bieden van ondersteuning voor werknemers die te maken hebben met werkstress, het verminderen van de werkdruk en het bevorderen van gezonde levensstijlen.

Het is belangrijk om werkstress serieus te nemen en er actief iets aan te doen. Werkgevers moeten hun verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorgen dat hun personeel gezond en veilig kan werken. Door de signalen van werkstress te herkennen en erop te reageren, kunnen werkgevers bijdragen aan een veilige en gezonde werkomgeving voor hun werknemers.

Take-aways

 • Werkstress en lichamelijke en mentale overbelasting zijn veelvoorkomende problemen in de offshore-sector, waar werknemers werken onder zware omstandigheden en vaak lang van huis zijn.
 • Werkstress kan gevaarlijke situaties op de werkvloer veroorzaken en leiden tot symptomen zoals slaapproblemen, vermoeidheid, prikkelbaarheid, angst en depressie, waardoor de gezondheid en prestaties van werknemers worden beïnvloed.
 • Signalen van werkstress waar werkgevers en HR-managers op moeten letten zijn vermoeidheid, verhoogd ziekteverzuim, toename van fouten op de werkvloer en toename van conflicten en irritatie tussen collega’s.
 • Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om de gezondheid en veiligheid van hun werknemers te waarborgen, en moeten maatregelen nemen om werkstress te voorkomen en te verminderen, zoals het zorgen voor voldoende rust en slaap, gezonde voeding en een gezonde levensstijl van hun werknemers.

Download de RI&E Checklist

Ontdek waar uw bedrijf aan moet voldoen en download deze gratis checklist.

Bekijk alle downloads

Gerelateerde berichten

 • Carolien Ringma
 • 19/04/2024
 • Verzuim

Effectieve strategieën om ziekteverzuim te minimaliseren in de staalindustrie

HR op koers: duurzame inzetbaarheid in de maritieme wereld

Beleid met zeebenen: duurzaam inzetbaarheidsbeleid in de maritieme sector