Ziekteverzuim en de impact op uw bedrijf

Geschreven door Carolien Ringma, Algemeen, Corona, Stresspreventie

Gepubliceerd op 15/06/2021

Zelfs met een effectief HR-beleid krijgt ieder bedrijf vroeg of laat te maken met ziekteverzuim. Afhankelijk van de branche ligt het verzuimpercentage tussen de 2.8% en 5%. Ieder bedrijf heeft dus de uitdaging om vat te krijgen op het verzuim. Een lastige klus, maar hoe u hiermee omgaat kan een wereld van verschil maken. Wat voor invloed heeft ziekteverzuim precies op uw bedrijf? En wat kost het allemaal? Om het belang van verzuimbeheersing duidelijker in het vizier te krijgen, zoomen we in op de impact van ziekteverzuim op uw bedrijf. 

Wat voor invloed heeft ziekteverzuim op mijn bedrijf?

De invloed van ziekteverzuim op uw bedrijf kan over het algemeen grofweg in drie categorieën op worden gedeeld:

 • Impact op uw bedrijfscontinuïteit. 
  • Zieke medewerkers en afwezige medewerkers beïnvloeden de productiecapaciteit of vertragen de productie. 
 • Bedrijfseconomische overwegingen. 
  • Zelfs als verzuim op enigerlei wijze opgevangen wordt, zijn hier onontkoombare kosten aan verbonden.
 • De interne bedrijfscultuur staat op het spel. 
  • Langdurig verzuim kan de last op de overige medewerkers vergroten, de verhoudingen op scherp zetten en afhankelijk van de situatie invloed hebben op het verzuimgedrag van de overige medewerkers.

Wat voor effect heeft ziekteverzuim op de bedrijfscontinuïteit?

Ziekteverzuim betekent voor uw bedrijf meestal direct verlies van productiviteit en dus de continuïteit van uw bedrijf. Er zijn verschillende manieren waarop dit kan gebeuren:

 • U verliest de toegevoegde productiviteit van de verzuimende medewerker of medewerkers. Het gemis van de werknemer heeft zijn gevolgen:
  • Er kan kwaliteitsverlies ontstaan omdat de zieke werknemer een specifieke expertise heeft die niet gemakkelijk kan worden opgevuld. 
  • Tijdelijke vervanging kan worden ingeschakeld om het gat in de productiviteit te dichten, maar dit is niet vanzelfsprekend. Een vervangende medewerker moet bijvoorbeeld ingewerkt worden en zal misschien niet op hetzelfde niveau zijn werk kunnen uitvoeren als de zieke werknemer. 
  • De vraag is of uw overige medewerkers het extra werk kunnen opvangen. 
 • De klantrelatie verslechterd met alle gevolgen van dien. Wanneer klanten niet op tijd werk geleverd krijgen, er deadlines gemist worden en de kwaliteit niet zoals verwacht is, kunnen hier tal van problemen bij komen.
  • Aan het missen van deadlines zijn dikwijls boetes verbonden. 
  • Klanten krijgen een andere contactpersoon dan degene die ze al kennen en vertrouwen. Vertrouwen is de basis van een klantrelatie en door een gebrek hieraan kunnen klanten ontevreden worden en zelfs weglopen. Klanten hebben namelijk in het eerste geval geen emotionele relatie met een bedrijf of merk, maar met met de mensen die er werken
 • U krijgt te maken met de Wet verbetering poortwachter (Wvp) die u verplicht om het verzuimtraject in te gaan zoals de wet en het zelf opgestelde protocol voorschrijven. De HR-afdeling moet hiervoor, naast de lopende wervingsactiviteiten, een deel van de capaciteit reserveren. 

Klanten kunnen zelfs weglopen als hun vertrouwde contactpersoon wordt ingewisseld door een vervanger. 

Wat zijn de kosten van ziekteverzuim?

Ziekteverzuim kost Nederlandse werkgevers jaarlijks 11,5 miljard euro aan loondoorbetaling en in dat getal zijn verzuimbegeleiding, vervanging en re-integratie nog niet eens meegeteld. Een verzuimende werknemer kost over het algemeen, alle kosten meegerekend, 2,5 keer het loon. Hoeveel een zieke werknemer u precies kost, hangt natuurlijk af van het salaris van de werknemer en of – en hoe – u verzekerd bent tegen de verzuimkosten. Om een inschatting te maken van de kosten van ziekteverzuim in uw organisatie of bij uw medewerker kunt u een berekening maken op verzuimkosten.nl.

Uit onderzoek blijkt dat gebrek aan kennis over wet- en regelgeving en weinig inzicht in hoe ze het ziekteverzuim kunnen beheersen werkgevers vaak onnodig veel kosten oplevert. Het devies is dan ook altijd om een ervaren en betrouwbare arbodienst te raadplegen. Arbodiensten hebben bedrijfsartsen in dienst en hebben bovendien de benodigde expertise om verzuim te voorkomen en de financiële schade te beperken. 

De financiële kosten kunnen ruwweg in directe en indirecte kosten worden ingedeeld. Vooral de indirecte worden vaak vergeten. Hierbij een aantal voorbeelden van de kosten die worden gemaakt:

Directe kosten

 • Een zieke medewerker moet doorbetaald worden. In praktijk is het zelfs mogelijk dat u twaalf jaar lang extra kosten maakt met het doorbetalen van het loon van een verzuimende werknemer. 
 • U bent verantwoordelijk voor verzuimbegeleiding en het re-integratietraject van een langdurig zieke werknemer. Die verplichting is opgenomen in de Wet verbetering poortwachter (Wvp). Deze wet is opgesteld om ziekteverzuim te beperken en verplicht dat werkgevers en werknemers zich samen inspannen om de zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te zetten. Onder de verzuimbegeleiding vallen verschillende kosten:
  • Het kan zo zijn dat uw werknemer in zijn re-integratie begeleid moet worden door een professional zoals een coach die ingehuurd moet worden.
  • Opleidingskosten indien een werknemer overgeplaatst wordt naar een andere positie.
  • Het is verplicht een bedrijfsarts in te schakelen bij ziekteverzuim. U als werkgever betaalt hiervan de kosten.
  • U loopt risico op loonsanctie van UWV als blijkt dat niet de juiste re-integratie stappen zijn gezet, zoals het op de juiste manier bijhouden van het re-integratiedossier. Dit betekent dat UWV u kan verplichten uw werknemer tot een jaar langer door te betalen.

Indirecte kosten

 • Er is een verlies aan productiviteit of diensten als er iemand mist op de werkvloer. Dit verlies kan zorgen voor een lagere omzet.
 • Zeker bij langdurig verzuim kan het betekenen dat u vervanging moet inzetten voor uw zieke werknemer. Zo moet u twee werknemers betalen voor het werk van één werknemer. Ervoor kiezen om een freelancer hiervoor in te huren drijft de kosten ook op.
 • Eventueel moet een wervingsbureau worden ingeschakeld voor de vervangende medewerker, en moet er een selectie plaatsvinden. 
 • Om u te verzekeren tegen het financiële risico van de loondoorbetaling kunt u ervoor kiezen een ziekteverzuimverzekering af te sluiten.

Onderbezetting door ziekteverzuim veroorzaakt meer ziekteverzuim

Zelfs als u het beleid rondom de zieke persoon goed inzet zijn er nog andere risico’s om een oog op te houden. Door ziekteverzuim ontstaat namelijk onderbezetting, wat betekent dat er onvoldoende capaciteit is en met (te) weinig personeel het werk uitgevoerd moet worden. De andere werknemers moeten het werk van uw zieke werknemer oppakken en de werkdruk wordt hoger voor hen door overuren, overbelasting en eventuele verstoorde arbeidsrelaties. 

Chronische onderbezetting kan verschillende consequenties hebben:

 • Waar de werkdruk hoog ligt, zullen sneller mensen uitvallen. Voor u als aansprakelijke kan dit wellicht zelfs juridische gevolgen hebben. 
 • Door deze toename van ziekteverzuim worden de kosten verder opgedreven. Een vicieuze cirkel dreigt.
 • Imagoverlies. Een hoog aantal zieken wordt in de HR-wereld gezien als een teken van een haperende werkorganisatie.

U doet er daarom goed aan de werkdruk op de rest van het team bij ziekteverzuim van een werknemer goed in de gaten te houden.

Voorkomen is beter dan verzekeren

Langdurig ziekteverzuim heeft al met al een grote impact op het bedrijf, de werknemers en de werkgever. Inzicht in de consequenties is de eerste stap om na te denken hoe u een effectief ziekteverzuimbeleid kunt opstarten met als doel een gezonde en goede bedrijfscultuur. Hierbij een aantal takeaways van dit artikel.

 • Ziekteverzuim veroorzaakt een lagere productiviteit, en heeft zo een impact op de bedrijfscontinuïteit. 
 • De kosten van ziekteverzuim worden nog vaak onderschat. Houdt goed zicht op alle kosten, ook de indirecte.
 • Ziekteverzuim kan neveneffecten hebben met betrekking tot de andere werknemers. Onderbezetting kan leiden tot meer ziekteverzuim.
 • Het inschakelen van een arbodienst helpt ter ondersteuning van de HR-afdeling en de werkgever om ziekteverzuim te voorkomen, anders te verkorten en het re-integratieproces te verbeteren..

Mediwerk is gespecialiseerd in het begeleiden van werkgevers en werknemers in verschillende arbeidsomstandigheden, van complex en zwaar naar ‘normaal’. Het doel is om de duurzame inzetbaarheid en productiviteit van uw werknemers te optimaliseren en te waarborgen. Mediwerk kan u onder andere helpen met preventiediensten, medische keuringen en verzuimbegeleiding.

info

Wilt u meer weten over de verzuimscan die MediWerk biedt? Klik dan hier.

Uw ziekteverzuim al onder controle?

De Verzuimscan kan als uitstekende basis dienen voor maatregelen om verzuim terug te dringen.

Doe de scan!

Gerelateerde berichten

 • Carolien Ringma
 • 19/04/2024
 • Verzuim

Effectieve strategieën om ziekteverzuim te minimaliseren in de staalindustrie

HR op koers: duurzame inzetbaarheid in de maritieme wereld

Beleid met zeebenen: duurzaam inzetbaarheidsbeleid in de maritieme sector