Bewustwording – health promotion

Gezonde en fitte medewerkers bevorderen de duurzame inzetbaarheid van uw personeel. Heeft u zicht op de gezondheid en fitheid van uw personeel? Bent u zich bewust van de voordelen van gezond en fit personeel voor uw organisatie? En zijn uw medewerkers zich van de voordelen bewust? Uw aandacht voor het bevorderen van de fitheid en gezondheid en bewustwording bij uw personeel loont. MediWerk helpt u doelgericht en gestructureerd te werken aan bewustwording en het bevorderen van een gezonde levensstijl bij uw personeel.

Onze health advisors en organisatiepsychologen passen daarvoor de BRAVO-methode toe. Deze methode is door het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) ontwikkeld. BRAVO staat voor vijf leefstijlthema’s: Bewegen, stoppen met Roken, verantwoord gebruik van Alcohol, gezonde Voeding en voldoende Ontspanning. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een brede benadering van diverse leefstijlaspecten effectiever is dan focussen op één thema (bijvoorbeeld bewegen).

BRAVO methode

Concrete acties en campagnes

Samen met u bedenken we op maat gerichte gezondheidscampagnes op basis van de BRAVO-methode. Dat kunnen acties zijn op het gebied van bewegen, stoppen met roken, gezonder eten, ontspanningsoefeningen, of time management. Dit hangt volledig af van uw wensen en die van uw personeel. We helpen u ook om gezondheidsbevordering in uw HR-beleid te verankeren.

Door de fitheid en gezondheid van uw medewerkers te verbeteren, bevordert u de duurzame inzetbaarheid van uw personeel. U maakt uw personeel bewust van de voordelen van een gezonde levensstijl voor henzelf, en voor uw organisatie. Fit and healthy for the future!

Bent u benieuwd hoe wij u kunnen helpen? Neem dan nu contact op met een van onze adviseurs voor meer informatie of een offerte.

Lifestyle coaching

Met individuele lifestyle coaching bevordert u een gezonde levensstijl bij uw personeel. Onze lifestyle coaches hebben veel ervaring met zware en gevaarlijke beroepen en met onregelmatige beroepen. Voor deze medewerkers zijn fitheid en gezondheid nog belangrijker om risico’s te beperken.

Focus op eigen verantwoordelijkheid

Een gezonde leefstijl voorkomt bovendien (langdurig) verzuim. Onze lifestyle coaches helpen uw medewerkers voldoende te bewegen, te matigen met roken en alcoholgebruik, gezond te eten en voldoende ontspanning te zoeken. Zo blijven uw medewerkers gezond en vitaal. Wij bieden u en uw medewerkers een intensief en persoonlijk coachingstraject van een half jaar. Dat is de beste garantie voor een effectief en blijvend resultaat. Afhankelijk van de persoon kan dat zijn: een gezond gewicht, een betere conditie, leren ontspannen en/of beter omgaan met stress.

Onze Lifestyle Coaching is resultaatgericht, waarbij de persoonlijke eigenschappen, vaardigheden, sterkten en zwakten, en de eigen verantwoordelijkheid centraal staan.

Wilt u uw personeel bewuster laten werken aan hun fitheid en gezondheid? Vraag dan nu een offerte aan voor Lifestyle Coaching.

Bel hier