Hoe zorgt u voor een gezonde leefstijl en vitaliteit op de werkvloer?

Geschreven door Carolien Ringma, Vitaliteit

Gepubliceerd op 30/11/2022

Steeds meer mensen worden zich bewust van het belang van een gezonde leefstijl. Niet voor niets schieten zogenoemde lifestyle coaches als paddenstoelen uit de grond. Ook binnen bedrijven wordt hier steeds vaker aandacht aan besteed. Werkgevers worden zich meer en meer bewust van het belang van een gezonde leefstijl voor hun werknemers. Zij voelen de verantwoordelijkheid om een positieve bijdrage te leveren aan de gezondheid van hun personeel. Bovendien kent het verbeteren van leefstijl verschillende voordelen voor bedrijven zelf. Wat houdt een gezonde leefstijl en vitaliteit op de werkvloer dan precies in? En hoe kunt u als werkgever hieraan bijdragen? 

Wat is een gezonde leefstijl en waarom is het belangrijk?

Een gezonde leefstijl bestaat uit voldoende beweging en gezond eten. Daarnaast is het belangrijk om genoeg te ontspannen en te zorgen voor een goede nachtrust. Ongezonde gewoontes zoals roken en gebruik van alcohol en drugs worden beter vermeden. Dit alles draagt bij aan fysiek en mentaal welzijn.

Dit alles lijkt op het eerste gezicht vooral een persoonlijke aangelegenheid, iets waar u als werkgever weinig mee te maken heeft. Toch is leefstijl steeds vaker een onderwerp voor werkgevers om aandacht aan te besteden. Het mentale en fysieke welzijn van werknemers heeft namelijk grote invloed op de prestaties op het werk. Zo blijkt uit onderzoek dat ongezonde leefstijl direct invloed heeft op het dagelijkse welzijn en de prestaties op de werkvloer. U kunt zich voorstellen dat werknemers die er een gezonde leefstijl op nahouden bovendien minder snel last hebben van gezondheidsklachten en zich minder vaak ziekmelden. Een gezonde leefstijl draagt daarnaast bij aan de vitaliteit van uw werknemers in het algemeen. Lees ook onze blog over de voordelen van vitaliteitsmanagement.

De cijfers

Uit onderzoek blijkt dat vitale werknemers: 

 • 35% meer werkgeluk ervaren;
 • 17% productiever zijn;
 • een betere fysieke en mentale gezondheid hebben;
 • tot 11% minder verzuimen;
 • zorgen voor een goed imago voor het bedrijf waar ze werkzaam zijn.

Wat kunt u doen?

In zekere zin is het natuurlijk zo dat leefstijl een persoonlijke aangelegenheid is. Tenzij een werknemer zijn of haar werkzaamheden niet kan uitvoeren vanwege een ongezonde leefstijl, kunt u een werknemer niet verplichten een gezonde leefstijl aan te houden. Dat betekent niet dat u als werkgever helemaal geen invloed kunt uitoefenen. Er zijn verschillende dingen die u kunt doen om invloed uit te oefenen op de leefstijl van uw werknemers.

Stimuleer gezond gedrag

Er zijn allerlei manieren waarop u als werkgever gezond gedrag kunt stimuleren. Denk aan: 

 • Bied (korting op) een sportabonnement bij een sportschool in de buurt van het werk. U verlaagt hiermee de drempel om te gaan sporten. Als de sportschool in de buurt van het werk is, is het bovendien makkelijk om voor of na het werk een uurtje te sporten. 
 • Voorzie uw werknemers van (gratis) gezonde snacks of gezonde opties in de bedrijfskantine. 
 • Maak een budget vrij voor de aanschaf van sportattributen of andere zaken die een gezonde leefstijl ondersteunen. Zo keert Tony’s Chocolonely bijvoorbeeld jaarlijks een zogenaamde sportbonus uit, waarvan hun werknemers bijvoorbeeld sportschoenen kunnen aanschaffen.

Geef het goede voorbeeld

Als u wilt dat uw medewerkers er een gezonde leefstijl op nahouden, is het belangrijk dat u – of de leidinggevenden binnen uw bedrijf – zelf het goede voorbeeld geven. De manier waarop dit gebeurt, kan per leidinggevende verschillen. Bespreek het onderwerp leefstijl met de leidinggevenden en kijk wat zij kunnen doen om dit uit te dragen naar de rest van het bedrijf. Geef ruimte voor eigen invulling.

Het goede voorbeeld geven betekent bovendien dat ook leidinggevenden laten zien dat zij zichzelf niet overwerken, voldoende (nacht)rust nemen en regelmatig vakantie hebben.

Zorg voor bewustzijn/kennis over gezonde leefstijl

Wellicht bent u zich goed bewust van hoe een gezonde leefstijl eruit ziet en waarom dit zo belangrijk is. Maar het kan zijn dat niet al uw werknemers zich daar in dezelfde mate van bewust zijn. Het is daarom belangrijk om bewustwording te creëren onder uw werknemers, voordat u verandering kunt verwachten. Dit kan bijvoorbeeld door: 

 • Cursussen en workshops. Veel bedrijven geven hun werknemers jaarlijks de kans om cursussen te volgen, vaak erop gericht om vakkennis te vergroten. U kunt overwegen om een deel van deze beschikbare cursussen of workshops te richten op leefstijl en vitaliteit. Denk bijvoorbeeld aan kookworkshops.
 • Preventief medisch onderzoek (PMO). Dit is een onderzoek dat u als werkgevers aan uw werknemers kunt aanbieden. Zij krijgen hierdoor inzicht in de staat van hun fysieke en/of mentale gezondheid. U kunt hieraan een adviesgesprek koppelen, waarin uw werknemers handvatten krijgen om eventuele risico’s op gezondheidsklachten te verkleinen en hun leefstijl te verbeteren.
 • Gebruik maken van aanwezige kennis. Indien u werknemers in dienst heeft die al wat verder zijn in hun bewustwording over gezonde leefstijl of kennis hebben op een specifiek gebied als het gaat om leefstijl, maak daar dan gebruik van. Vraag hen op welke manier zij hun collega’s kunnen voorlichten.

Laat werknemers elkaar motiveren

Soms nemen werknemers de boodschap eerder van elkaar over dan van bovenaf. Bekijk daarom hoe uw werknemers elkaar kunnen motiveren. 

 • Zijn er bepaalde werknemers in uw bedrijf bijzonder enthousiast over het onderwerp leefstijl, gezond eten of bewegen? Vraag hen of zij bereid zijn hierin iets voor hun collega’s te betekenen en welke ideeën zij hebben over hoe leefstijl onder collega’s te verbeteren.
 • Organiseer competities of challenges binnen of tussen verschillende teams. Laat bijvoorbeeld teams het tegen elkaar opnemen aan de hand van stappentellers. Het team dat de meeste stappen zet in een bepaald tijdsbestek, wint. Geef ook ruimte aan uw werknemers om zelf met ideeën te komen voor competities.
 • Stimuleer werknemers om onderling sportclubjes of wandelgroepjes te vormen. Wanneer u of uw leidinggevenden merken dat hiertoe een initiatief wordt genomen, faciliteer dit dan waar mogelijk. 
 • Maak gebruik van eventuele interne social media platformen, waar werknemers onderling met elkaar communiceren. Moedig uw werknemers aan om sportieve en gezonde activiteiten hier te delen, bijvoorbeeld wanneer een groep werknemers samen een uurtje is gaan sporten.

Organiseer sportieve activiteiten

U kunt uiteraard zelf ook gezonde en sportieve activiteiten organiseren. Bedenk op welke manier u het jaarlijkse teamuitje een gezonde twist kan geven. Er bestaan tal van sportieve teambuildingsactiviteiten, die bovendien zorgen voor betere onderlinge relaties tussen collega’s. Er zijn ook wat grotere bedrijven die een jaarlijks voetbaltoernooi organiseren waarbij ieder team een elftal heeft. Zorg dat er bij teamdagen en bedrijfsfeesten en dergelijke altijd voor een gezonde lunch of een gezond diner.

Zorg voor goede werk-privé balans

Om een gezonde leefstijl aan te houden, is het belangrijk dat er voldoende tijd is voor ontspanning en dat werk en privé met elkaar in balans zijn. Houd dit als werkgever dan ook goed in de gaten. 

 • Zorg dat uw leidinggevenden alert zijn op werknemers die zichzelf voorbij lopen of 24 uur per dag bereikbaar zijn. Moedig uw werknemers aan om op bepaalde tijden rust te nemen en echt los te komen van werk. Verwacht niet dat zij na een bepaalde tijd hun e-mails bekijken of hun telefoon opnemen. 
 • Wees ervan bewust dat een goede werk-privé balans er voor iedereen anders uit kan zien. Dit hangt bijvoorbeeld samen met al dan niet werkende partners, het hebben van kleine kinderen, het bieden van mantelzorg, etc. Kijk naar individuele werknemers en naar wat zij nodig hebben om de balans te bewaren. Zorg dat uw leidinggevenden hierover regelmatig in gesprek gaan met individuele werknemers, om te monitoren hoe dit loopt en eventuele problemen vroegtijdig op te sporen.
 • Een goede werk-privé balans betekent ook dat u soms als werkgever iets meer ruimte moet bieden aan een werknemer die door een heftige periode heen gaat in de privésfeer. Denk aan overlijden, scheiding of ziekte van familieleden. Probeer uw werknemer in deze gevallen minder te belasten

Zorg voor een effectief vitaliteitsbeleid

Omdat gezonde leefstijl een groot onderdeel is van vitaliteit en alle onderdelen elkaar onderling beïnvloeden, is het belangrijk om uw vitaliteitsbeleid op orde te hebben. Uw arbodienst kan u helpen om een effectief vitaliteitsbeleid op te stellen, dat passend is voor uw specifieke bedrijf en werknemers. Lees ook onze andere blogs over vitaliteit, zoals deze

Takeaways

 • Een gezonde leefstijl bestaat uit voldoende beweging, een gezond dieet, voldoende ontspanning en een goede nachtrust. Roken, alcohol- en drugsgebruik worden geminimaliseerd.
 • De leefstijl, en daarmee het mentale en fysieke welzijn, van uw medewerkers heeft grote invloed op de werkprestaties.
 • Vitale werknemers ervaren meer werkgeluk, zijn productiever, hebben een betere gezondheid, verzuimen minder en zorgen voor een goed bedrijfsimago.
 • Als werkgever kunt u op verschillende manier invloed uitoefenen op de leefstijl van uw werknemers.

Download de RI&E Checklist

Ontdek waar uw bedrijf aan moet voldoen en download deze gratis checklist.

Bekijk alle downloads

Gerelateerde berichten

HR op koers: duurzame inzetbaarheid in de maritieme wereld

Beleid met zeebenen: duurzaam inzetbaarheidsbeleid in de maritieme sector

Koerscorrectie: Duurzame inzetbaarheid verbeteren in de maritieme industrie