Is PMO verplicht?

Geschreven door Carolien Ringma, Algemeen, Beleid, Onderzoek

Gepubliceerd op 30/11/2020

Als werkgever bent u verplicht uw werknemers een PMO aan te bieden. Dit onderzoek helpt u gezondheidsrisico’s op de werkvloer in kaart te brengen en geeft uw medewerkers handvatten proactief met hun gezondheid en welzijn om te gaan. Wat een PMO is, waarom u dit moet aanbieden en wat het voordeel ervan is leest u in dit artikel. 

Wat is PMO?

Wat betekent PMO? PMO is een afkorting en staat voor preventief medisch onderzoek. Dit onderzoek richt zich op de algemene gezondheid van medewerkers, waarbij zowel de fysieke gezondheid als ook leefstijl en psychosociale arbeidsbelasting in kaart wordt gebracht. De resultaten geven uw medewerker inzicht in hun gezondheid en suggesties hoe deze te verbeteren. Het doel van de PMO is dan ook het beschermen en bevorderen van de gezondheid.

Voor wie is het preventief medisch onderzoek?

Dit onderzoek is bedoeld voor iedereen die werkt. Voor mensen in fysiek zware beroepen of beroepen met veiligheidsrisico’s, maar ook voor kantoormedewerkers. Ook is het onderzoek voor jonge en oude medewerkers, mannen en vrouwen, gezond of met gezondheidsklachten. Ook als u medewerkers verzuimen is een PMO voor hen geschikt.

Waarom is er PMO?

Het preventief medisch onderzoek brengt de gezondheid en vitaliteit van uw medewerkers en daarmee uw bedrijf in kaart. En met de juiste vervolgacties bevordert u deze ook. Het onderstaande voorbeeld illustreert dat.

Zo wordt in een drukkerij elke 4 jaar een PMO aangeboden, omdat gehoorbeschadiging een risico is. Het onderzoek bestaat dan onder andere uit audiometrisch onderzoek. In deze casus laat een toonaudiogram van de drukker een verslechtering van gehoor zien ten opzichte van het vorige onderzoek. Wanneer de gehoorschade groot genoeg is kan de bedrijfsarts vaststellen dat er sprake is van een beroepsziekte. De beroepsziekte slechthorendheid komt relatief veel voor in Nederland. Branches waarin er sprake is van hoge lawaainiveaus zijn onder andere de industrie, bouw, vervoer en de agrarische sector.

De preventie hiervan bestaat voornamelijk uit RI&E en een plan van aanpak gericht op de beheersing van het lawaai probleem en daarnaast uit de bescherming van de oren ten opzichte van dat lawaai. Uit PMO laat in deze situatie zien hoe effectief de interventies zijn.

Is PMO verplicht?

Als werkgever bent u verplicht de Arbowet na te leven. Door aan een aantal verplichtingen te voldoen zorgt u voor een zo veilig en gezond mogelijke werksituatie voor uw medewerkers. Een PMO is een instrument om risico’s in kaart te brengen en zo deze goede werksituatie te verwezenlijken. 

In artikel 18 van de Arbowet staat dan ook dat werkgevers verplicht zijn hun medewerkers PMO aan te bieden. De werkgever neemt hiervan tevens de kosten op zich. Uw werknemers mogen om deze PMO vragen. De verplichting geldt voor uw eigen medewerkers en in principe niet voor uitzendkrachten of vrijwilligers.

Echter is PMO voor uw medewerkers niet verplicht. Zij kiezen zelf of zij mee willen doen aan het onderzoek. Meedoen aan een PMO heeft voor uw medewerkers verschillende voordelen, zoals inzicht in de eigen gezondheid en het bewust worden van de eigen invloed op de gezondheid. Als hij of zij blinde vlekken heeft kan de bedrijfsarts hem of haar daarop attenderen. Het resultaat is dat eventuele gezondheidsproblemen vroeg gesignaleerd worden en uw medewerker lekkerder in zijn of haar vel komt te zitten. 

Let wel: voor sommige beroepen gelden wel verplichte medische onderzoeken. Zo moeten brandweermannen verplicht elke 3 maanden een periodiek preventief medisch onderzoek ondergaan. Zij moeten daarbij specifieke vaardigheden tonen die zijn in hun werk nodig (kunnen) hebben, zoals het in rammen van een deur, het uitschuiven van de ladder, het uitrollen van de slang of het balanceren op een balk.

Waar bestaat een PMO uit?

Preventief medische onderzoeken zijn een set van onderzoeksmethoden die door bedrijfsartsen worden ingezet. Een onderdeel is het onderzoek en het tweede onderdeel is advies om de gezondheid te verbeteren. Beide onderdelen zijn persoonlijk en worden niet gedeeld met u als werkgever. Geanonimiseerde groepsdata kan wel met de werkgever worden gedeeld om inzicht te geven in het bedrijf.

Afhankelijk van het beroep en de arbeidsomstandigheden wordt de inhoud van het onderzoek bepaalt. Het onderzoeksgedeelte bestaat vrijwel altijd uit vragenlijsten in combinatie met fysiek onderzoek. In fysiek zware beroepen zal het onderzoek gericht zijn op conditie, fitheid en belastbaarheid met bijvoorbeeld sporttesten.

In het advies wordt ook leefstijl meegenomen. Zo kan uw medewerker mogelijk de eigen fysieke en mentale gezondheid verbeteren door te zorgen voor een betere nachtrust, meer te bewegen en gezonder te eten. Ook kan uw medewerker gestimuleerd worden te stoppen met roken. Bewustwording van het eigen aandeel in de eigen gezondheid is een belangrijk onderdeel van het PMO.

Hoe vaak PMO aanbieden?

U vraagt zich waarschijnlijk af hoe vaak u een PMO aan uw personeel moet aanbieden. Hier is geen termijn voor vastgesteld. U kunt dit zelf beslissen als u hierbij de aard van het werk en bijbehorende gezondheidsrisico’s in acht neemt. Wat het meest voorkomt is een 1, 2 of 3 jaarlijkse aanbieding van het PMO. U kunt met uw ondernemingsraad, preventiemedewerker en/of arbodienst overleggen wat hierin voor uw bedrijf de beste aanpak is. 

Heeft een PMO nut?

U haalt het meest uit PMO als de uitvoerder uw bedrijf, de werkplekken en de branche goed kent. Dan kan de onderzoeker de resultaten beter in een context plaatsen. Daarnaast helpt de voorkennis is de juiste doelstelling van het onderzoek bepalen en de juiste vragen en onderzoeksmethoden vaststellen. De preventiemedewerker van uw organisatie dient dan ook betrokken te zijn bij het bepalen van de juiste inhoud van het onderzoek. Daarnaast kan het zijn dat er uit PMO andere aandachtspunten komen dan uit uw reguliere RI&E. Hier kunt u vervolgens actie op ondernemen. Het laten uitvoeren van PMO heeft dus zeker nut, vooral als u dit aanpakt met de juiste voorbereiding en er goede vervolgacties op onderneemt.

Wat zijn de voordelen van PMO voor uw bedrijf?

Door het aanbieden van preventief medische onderzoeken aan uw medewerkers brengt u de toekomstige inzetbaarheid van uw personeel in kaart. Wist u bijvoorbeeld dat een derde van alle werkenden werkdruk als te hoog ervaart? U krijgt inzicht in gezondheidsrisico’s en kunt hier vroegtijdig op inspelen. U bevordert de gezondheid van uw medewerkers wat verzuim en verval vermindert en productief verhoogt. 

Naast duurzame inzetbaarheid bevorderen, krijgt u waardevolle informatie in handen. U krijgt de kans de gezondheid van uw organisatie te vergelijken met andere bedrijven in de branche. Overigens is het voor uw imago als goede werkgever goed als u de gezondheid van uw medewerkers belangrijk vindt en daarnaar handelt.

PMO uit laten voeren door MediWerk

Wanneer u door middel van een preventief medisch onderzoek de gezondheidsrisico’s van uw medewerkers in kaart brengt voorkomt u uitval en krijgt u handvatten om de productiviteit van uw medewerkers te verhogen. U kunt bij MediWerk verschillende onderzoeken afnemen, afgestemd op de arbeidsomstandigheden van uw personeel. We bieden PMO basis, PMO fysiek, PMO mentaal en PMO comfort. Zo is de PMO fysiek bedoeld voor medewerkers in fysiek belastende functies, zoals stratenmakers of offshore medewerkers. Het PMO mentaal voor medewerkers met functies mentaal belastend zijn, zoals managers en politici. U leest er meer over op deze pagina over PMO in iedere bedrijfssituatie.

info

Wilt u meer weten over de verzuimscan die MediWerk biedt? Klik dan hier.

Uw ziekteverzuim al onder controle?

De Verzuimscan kan als uitstekende basis dienen voor maatregelen om verzuim terug te dringen.

Doe de scan!

Gerelateerde berichten

HR op koers: duurzame inzetbaarheid in de maritieme wereld

Beleid met zeebenen: duurzaam inzetbaarheidsbeleid in de maritieme sector

Koerscorrectie: Duurzame inzetbaarheid verbeteren in de maritieme industrie