Safe and fit for the future!

In bepaalde beroepsgroepen en branches zijn specifieke medische keuringen verplicht. En niet voor niets. Met een medische keuring voldoet u niet alleen aan wettelijke eisen, u houdt daarmee bovendien uw werknemers gezond en fit voor beroepen met hoge veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Zo waarborgt u de gezondheid en veiligheid op de werkplek. Maar hoe houdt u zicht op de wettelijke eisen? Door MediWerk in te schakelen als uw partner voor preventie en zorgvuldig arbobeleid. Regelgeving verandert niet alleen vaak. In internationale wateren is ook niet altijd duidelijk welke regels en wetten van toepassing zijn. Wij weten als geen ander waar u aan moet voldoen en hoe u uw personeel duurzaam inzetbaar houdt.

Daarom zijn we 24/7 bereikbaar en plannen we afspraken zeer flexibel in. Bij MediWerk zijn keuringen ook in de weekenden mogelijk. Staat uw keuring niet in het overzicht? Neem dan contact met ons op voor ons volledige keuringsaanbod.

Rijbewijs verlengen
NOGEPA keuring

NOGEPA offshore en scheepvaart keuringen

Bent u actief in de offshore, zeevaart of binnenvaart? U moet dan verplicht periodiek een medische keuring ondergaan. Omdat offshoremedewerkers en maritiem personeel te maken hebben met hoge gezondheids- en veiligheidsrisico’s is hun fysieke en mentale gezondheid van groot belang. Het gaat dan bijvoorbeeld om medewerkers op een boorplatform of op een offshore windpark, en om kapiteins, stuurlui, machinisten en matrozen.

Voor de offshore gelden de NOGEPA- en/of OGUK-richtlijnen. De Nederlandse offshorerichtlijnen zijn bepaald door de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA). De Engelse offshorerichtlijnen zijn vastgelegd door het Engelse OGUK. Onze NOGEPA- en OGUK-gecertificeerde keuringsartsen voeren de keuringen op door u gewenste momenten (ook in het weekend) uit.

Onze gecertificeerde keuringsartsen voeren de scheepvaartkeuringen uit volgens de keuringsrichtlijnen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Algemene inhoud medische keuring

Een offshore- of scheepvaartkeuring heeft als doel om uw gezondheidsrisico’s en lichamelijke afwijkingen in kaart te brengen. Daarmee wordt bepaald of u aan boord van een boorplatform of schip, of op een offshore windpark mag werken. Vooraf vult u een vragenlijst in. Die neemt u mee naar de medische keuring door een keuringsarts. Deze doet een lichamelijk onderzoek, meet uw bloeddruk, lengte en gewicht. Hij controleert uw ogen en oren, en onderzoekt uw urine.

Afhankelijk van de soort keuring krijgt u als u bent goedgekeurd een geneeskundige verklaring, een stempel in uw safety log, of het Seafarer Medical Certificate (geneeskundige verklaring voor de zeevaart).

Overzicht wettelijk of CAO verplichte medische keuringen

Offshore keuring Basis (NOGEPA en/of OGUK)
Duur: 40 minuten
Offshore keuring Basis + perslucht (NOGEPA en/of OGUK)
Duur: 60 minuten
Offshore keuring basis + perslucht + G26 bloedafname (NOGEPA en/of OGUK)
Duur: 60 minuten
 • Vragenlijst
 • Biometrisch onderzoek (meten van lengte, gewicht, hartslag en bloeddruk)
 • Oogonderzoek
 • Gehooronderzoek
 • Lichamelijk onderzoek
 • Longfunctietest
 • Urinetest
 • ECG in rust
 • XBR (schoudermeting)
 • Vragenlijst
 • Biometrisch onderzoek (meten van lengte, gewicht, hartslag en bloeddruk)
 • Oogonderzoek
 • Gehooronderzoek
 • Lichamelijk onderzoek
 • Longfunctietest
 • Urinetest
 • ECG in rust
 • XBR (schoudermeting)
 • Conditietest en het maken van een hartfilmpje (d.m.v. een fietsproef)
 • Vragenlijst
 • Biometrisch onderzoek (meten van lengte, gewicht, hartslag en bloeddruk)
 • Oogonderzoek
 • Gehooronderzoek
 • Lichamelijk onderzoek
 • Longfunctietest
 • Bloed- en urinetest
 • Bloedafname
 • ECG in rust
 • XBR (schoudermeting)
 • Conditietest en het maken van een hartfilmpje (d.m.v. een fietsproef)
Binnenvaart- en zeevaartkeuringen
Duur: 20 minuten
GWO – G41, Werken op hoogte
Duur: 40 minuten
Functiegerichte keuringen
 • Vragenlijst
 • Biometrisch onderzoek: meten van lengte, gewicht, hartslag en bloeddruk
 • Oogonderzoek (veraf en dichtbij, en een kleurenblindheidstest)
 • Gehooronderzoek
 • Lichamelijk onderzoek
 • Urineonderzoek
 • Op indicatie: bloedonderzoek

Speciaal voor studenten: studentenkorting van 50%

 • Oriënterend neurologisch onderzoek
 • Gehooronderzoek
 • Oogonderzoek
 • Urineonderzoek
 • ECG
 • Eventueel: inspanningstest (+ 20 minuten)
  • Loodwerkers keuring G2 (Blei oder seine verbindungen)
  • Blootstellingsonderzoek kwik
  • Bodemsaneringskeuring A
  • Bodemsaneringskeuring AB
  • Bodemsaneringskeuring ABC
  • Chauffeurskeuring
  • Hoogwerkerskeuring
  • Kraanmachinistenkeuring
  • Radiologische keuringen
  • Onderzoek bij asbestwerkers
  • Persluchtkeuring/Onafhankelijke Ademluchtkeuring
Bel hier