Fit and safe for the future!

Voorkomen is beter dan genezen geldt voor veel aspecten van uw organisatie, zeker voor de inzetbaarheid van uw menselijke kapitaal. Als uw medewerkers uitvallen heeft uw organisatie een probleem. Daarom vinden wij preventie een van de belangrijkste middelen om uitval te voorkomen. In de offshore, maritieme en duurzame energiesectoren vormen de hoge gezondheids- en veiligheidsrisico’s van het werk een extra uitdaging. MediWerk heeft veel ervaring met organisaties in deze sectoren en gaat die uitdagingen dagelijks aan. Onze ervaring in sectoren met hoge gezondheids- en veiligheidsrisico’s voor medewerkers heeft geleid tot een aantal unieke preventiediensten. Diensten die ook in organisaties met lagere risico’s hun effect hebben bewezen. Met een selectie van deze diensten realiseren we ook voor uw organisatie graag verrassende oplossingen.

Wij bieden u preventiediensten vanuit twee invalshoeken.

Voordelen MediWerk

 • Korte lijnen, geen callcenter
 • Altijd uw eigen vaste re-integratieadviseur
 • 24/7 bereikbaar
 • Ongekend brede expertise
 • Specialistische ervaring met complexe en zware arbeidsomstandigheden
 • Specialistische ervaring met hoge veiligheidsrisico’s
 • NOGEPA- & OGUK-gecertificeerde specialisten
 • Een vaste bedrijfsarts
 • 1. Gezondheidsmanagement

  Gezondheidsmanagement is gericht op uw medewerkers. Wij helpen u om uw gezondheidsmanagement doelmatig in te vullen. Fitte en gezonde medewerkers zijn cruciaal voor de continuïteit en productiviteit in uw organisatie. Kent uw organisatie productieprocessen met een hoog gezondheidsrisico voor bepaalde medewerkers? Dan is het belangrijk dat u de gezondheid van uw medewerkers bewaakt.

  Aan regelgeving voldoen en uitval voorkomen

  Niet alleen wijzen internationale richtlijnen op het belang van gezond en veilig werken. U moet bovendien voldoen aan een aantal wettelijke plichten. De Arbowet- en –regelgeving is voor situaties met gezondheidsrisico’s complex en continu aan verandering onderhevig. Onze experts hebben de kennis en vaardigheden om uw organisatie hierbij te helpen. Wij bieden u op maat de noodzakelijke hulp om aan regelgeving te voldoen en om uitval van uw werknemers te voorkomen. Samen vullen we het gezondheidsmanagement van uw organisatie in. Zo zorgen we voor een gezonde en veilige werkomgeving en voor duurzaam inzetbare medewerkers.

 • 2. Safety management

  Met safety management creëert en borgt u gezonde en veilige arbeidsomstandigheden bij risicovolle en complexe productie- en werkprocessen. Door onze ervaring met en kennis van de risico’s bij risicovolle processen in de offshore (oil & gas en wind) en maritieme sectoren kunnen wij  u daarbij als geen ander helpen.

Bel hier