Verzuim aanpakken in de offshore sector: hoe pak je het effectief aan?

Geschreven door Carolien Ringma, Verzuim

Gepubliceerd op 08/06/2023

In de veeleisende wereld van de offshore  is het effectief aanpakken van verzuim een flinke uitdaging. Verzuim kan een negatieve invloed hebben op de veiligheid, productiviteit en het welzijn van medewerkers. Verzuim kan op de langere duur ook consequenties hebben voor de exploitatie en de continuïteit van uw bedrijf, daarom is het essentieel om effectieve strategieën te implementeren om verzuim in de offshore sector te verminderen. In deze blogpost bespreken we specifieke en krachtige strategieën die u als HR-professionals en werkgevers kunt toepassen.

Uitdagingen in de offshore sector 

De offshore sector heeft unieke uitdagingen die verzuim kunnen veroorzaken. 

 • fysieke belasting;
 • geografische isolatie; 
 • psychosociale factoren;
 • veiligheidsrisico’s.

Onderzoek toont verder aan dat werken in ploegendiensten op offshore locaties negatieve effecten heeft voor de gezondheid van werknemers. Roken, alcoholgebruik en overgewicht/obesitas behoren tot de symptomen ervan.

Werknemers in de offshore sector moeten lange dagen maken en voeren fysiek zware taken uit, zoals op afgelegen boorplatforms in de Noordzee of op grote hoogte in een windturbine.

Het contact met familie en vrienden is minimaal. Van thuis bijkomen na een lange dag is vaak geen sprake. Daarnaast is er weinig privacy op de werkplek en buiten werktijd is er ook weinig privacy omdat werknemers vaak met z’n tweeën in één hut slapen. Gezonde slaap is dan ook een uitdaging, temeer omdat er vaak sprake is van lawaai en trillingen. Lang doorwerken, fysiek zware taken en technische ingewikkelde procedures vergroten de kans op ongevallen. Een windturbine monteur bijvoorbeeld, bungelt soms op een hoogte van 80 meter en vallen is daarbij een alom aanwezig risico.

Effectieve strategieën om verzuim aan te pakken in de offshore sector 

Effectieve strategieën om verzuim aan te pakken in de offshore sector beginnen bij de specifieke uitdagingen in de offshore sector. Wat kunt u doen om fysieke belasting te verlichten, om psychosociale arbeidsbelasting aan te pakken en om risico’s op ongevallen te minimaliseren?

Fysieke belasting

Bemanningsleden die zware apparatuur aan boord van een boorplatform moeten tillen bijvoorbeeld, ervaren een aanzienlijke fysieke belasting. Het implementeren van ergonomische richtlijnen, het gebruik van hef- en tilhulpmiddelen kan helpen fysieke overbelasting te voorkomen. Ook het bieden van training in veilige tiltechnieken kan helpen om fysieke overbelasting te verminderen.

Geografische isolatie

Bij offshore windmolenparken werken bemanningsleden vaak op afgelegen locaties ver van de kust. Deze geografische isolatie kan leiden tot gevoelens van eenzaamheid en isolement. Geef werknemers daarom goede communicatiemiddelen zoals satelliettelefoons en internettoegang. Zo kunnen zij regelmatig contact te onderhouden met hun familie en vrienden, wat het gevoel van verbondenheid en welzijn bevordert.

Psychosociale arbeidsbelasting 

Uw werknemers kunnen op de offshore locatie waar zij werkzaam zijn te maken krijgen met psychosociale arbeidsbelasting(PSA). Deze wordt veroorzaakt door onder andere:

 • hoge werkdruk;
 • lange werkdagen;
 • beperkte privacy;
 • ongewenste omgangsvormen. 

Om de risico’s op psychosociale arbeidsbelasting te beperken bij uw werknemers kunt u de volgende strategieën toepassen:

 • implementeren van effectieve werkplanningen;
 • bevorderen van een goede werk-privébalans; 
 • bieden van mogelijkheden voor ontspanning en recreatie aan boord.

PSA wordt beschouwd als de meest voorkomende beroepsziekte. Volgens het arboportaal wordt een derde van het ziekteverzuim veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten.

Veiligheidsrisico’s

De offshore sector kent inherente veiligheidsrisico’s zoals: werken met gevaarlijke stoffen, brand- en explosiegevaar en extreme weersomstandigheden. 

Veiligheidsrisico’s zijn er bij bijvoorbeeld het overstappen van schip naar windturbine of bij het vastsjorren van onderdelen bij een sterke wind. Wieken van een windturbine moeten door een heel team gelijktijdig worden gehesen waarbij er verhoogde veiligheidsrisico’s zijn. Essentiële maatregelen om de veiligheidsrisico’s te beheersen en de veiligheid van bemanningsleden te waarborgen zijn:

 • implementatie van strikte veiligheidsprotocollen;
 • regelmatige trainingen in veiligheidsprocedures;
 • gebruik van geavanceerde veiligheidsapparatuur.

Bij geavanceerde veiligheidsapparatuur kunt u denken aan: 

 • gasdetectiesystemen
 • persoonlijke beschermingsmiddelen

Uw rol in het aanpakken van verzuim in de offshore sector

Waarom sommige werknemers in vergelijkbare gevallen wel of niet verzuimen heeft deels te maken met hun verbondenheid met het bedrijf, hun collega’s en leidinggevenden. U als werkgever of HR heeft meer invloed op het verzuim dan u soms denkt. In het aanpakken van verzuim in de offshore sector is het belangrijk de mens achter de werknemer centraal te stellen. In het contact met uw werknemers over verzuim kunt u zowel zakelijk als humaan te werk gaan. 

Verzuimbeleid om verzuim effectief aan te pakken in de offshore sector

We hebben gekeken naar effectieve strategieën om verzuimbeleid aan te pakken. We hebben gesteld dat u als werkgever of HRM meer invloed heeft op verzuim dan u misschien denkt. Om te zorgen dat de strategieën om verzuim aan te pakken beklijven, is het belangrijk deze in een verzuimbeleid vast te leggen.

Stel uw verzuimbeleid zorgvuldig op en leg verzuimprotocollen vast. Verwoord helder uw visie over wat u wil bereiken en op welke termijn. Maak duidelijk hoe de rollen binnen het bedrijf zijn als het gaat om de verantwoordelijkheid voor het verzuimbeleid. Verzuimbeleid is onderdeel van arbobeleid en zoals bekend is arbobeleid cyclisch. U stelt als werkgever via PDCA (Plan, Do, Check, Act) het verzuimbeleid op, dit bestaat uit:

 • inventariseren van de risico’s die tot verzuim leiden;
 • vastleggen en uitvoeren van de bovengenoemde strategieën;
 • evalueren van de geïmplementeerde strategieën en verzuimbeleid;
 • bijstellen van beleid;
 • preventieadvies van de bedrijfsarts meenemen in uw verzuimbeleid.

Verzuimcijfers en data om verzuim in de offshore sector aan te pakken

U heeft betrouwbare verzuimcijfers en data nodig om te kunnen meten of uw verzuimbeleid werkt. Leiden de strategieën bijvoorbeeld tot het bevorderen van een gezonde werk-privé balans? U heeft verzuimcijfers van het hele bedrijf nodig maar ook uitgesplitst naar afdelingen, locaties en onderdelen binnen uw bedrijf. 

Aan de hand van verzuimcijfers over een langere periode kunt u betere conclusies trekken. Springt een onderdeel binnen uw bedrijf eruit als het gaat om ziekteverzuim? U kunt door met het afdelingshoofd te praten achterhalen of het probleem ligt bij de sfeer op de afdeling, de samenwerking tussen de collega’s of toch een te hoge werkdruk. U kunt op basis van de uitkomsten besluiten om het werk anders te organiseren. 

Hoe verzuim in kaart te brengen om deze aan te pakken?

U brengt verzuim in kaart door de aanwezige verzuimdossiers te bestuderen. Bij elk verzuimdossier kunt u de volgende vragen stellen: 

 • Wie voert de regie bij het dossier?
 • Worden de bepalingen van de Wet verbetering Poortwachter uitgevoerd?
  • risico op loonsanctie van het UWV
 • Sluiten de adviezen van de bedrijfsarts aan bij de bedrijfsvisie op verzuim?
 • Wat zijn de stappen die de casemanagers hebben ondernomen?

Op basis van de antwoorden weet u beter wat u moet doen om u verzuimbeleid bij te stellen met als doel ziekteverzuim binnen uw bedrijf aan te pakken.

Blijf op de hoogte van de nieuwste trends en ontwikkelingen in de offshore en maritieme sector om uw aanpak voortdurend te verbeteren. Lees ons blog over de rol van preventie en interventie bij de aanpak van werkstress in de offshore industrie.

Conclusie

Het effectief aanpakken van verzuim in de offshore sector vereist specifieke strategieën die rekening houden met de unieke uitdagingen van de sector. Door preventieve maatregelen te implementeren, een cultuur van welzijn en gezondheid te stimuleren, toegang te bieden tot gezondheidsprogramma’s, de communicatie en betrokkenheid te versterken, en te investeren in training en ontwikkeling, kunt u verzuim verminderen en een gezonde werkomgeving bevorderen.

Werkgevers en HR-professionals spelen een belangrijke rol bij het aanpakken van verzuim in de offshore sector door de mens achter de werknemer centraal te stellen. Zakelijk en humaan contact met werknemers over verzuim kan een positieve invloed hebben. Het is ook essentieel om een goed doordacht verzuimbeleid op te stellen, verzuimprotocollen vast te leggen en duidelijkheid te scheppen over verantwoordelijkheden binnen het bedrijf. Het gebruik van verzuimcijfers en data is belangrijk om de effectiviteit van het beleid en de strategieën te meten en eventuele aanpassingen te doen.

Take aways

 • Verzuim in de offshore sector is een belangrijke uitdaging die een negatieve invloed kan hebben op veiligheid, productiviteit en het welzijn van medewerkers.
 • Specifieke uitdagingen in de offshore sector, zoals fysieke belasting, geografische isolatie, psychosociale arbeidsbelasting en veiligheidsrisico’s, moeten worden aangepakt met doeltreffende strategieën.
 • Ergonomische richtlijnen, training in veilige tiltechnieken en het gebruik van hef- en til hulpmiddelen kunnen helpen om fysieke belasting te verminderen.
 • Het faciliteren van goede communicatiemiddelen, zoals satelliettelefoons en internettoegang, kan gevoelens van eenzaamheid en isolement als gevolg van geografische isolatie verminderen.
 • Effectieve werkplanning, het bevorderen van een goede werk-privébalans en het bieden van ontspanningsmogelijkheden aan boord kunnen psychosociale arbeidsbelasting verminderen.
 • Strikte veiligheidsprotocollen, regelmatige training en geavanceerde veiligheidsapparatuur zijn essentieel om veiligheidsrisico’s in de offshore sector te beheersen.
 • Werkgevers en HR-professionals spelen een belangrijke rol bij het aanpakken van verzuim door de mens achter de werknemer centraal te stellen en zowel zakelijk als humaan contact te onderhouden.
 • Stel een goed doordacht verzuimbeleid op, leg verzuimprotocollen vast en gebruik verzuimcijfers en data, deze  zijn cruciaal om verzuim effectief aan te pakken.
 • Evalueer regelmatig uw verzuimbeleid en pas deze aan, dit is noodzakelijk om de effectiviteit ervan te waarborgen.
 • Het in kaart brengen van verzuim en het stellen van relevante vragen over de uitvoering van regelgeving en de acties van casemanagers kan helpen bij het identificeren van knelpunten en het nemen van passende maatregelen.

Download de RI&E Checklist

Ontdek waar uw bedrijf aan moet voldoen en download deze gratis checklist.

Bekijk alle downloads

Gerelateerde berichten

HR op koers: duurzame inzetbaarheid in de maritieme wereld

Beleid met zeebenen: duurzaam inzetbaarheidsbeleid in de maritieme sector

Koerscorrectie: Duurzame inzetbaarheid verbeteren in de maritieme industrie