Fit for duty!

Ziekteverzuim kost geld maar is wel een gegeven. Loopt het verzuim in uw organisatie uit de hand of heeft u gewoon behoefte aan goede verzuimbegeleiding? Met MediWerk als uw gecertificeerde arbodienst krijgt en houdt u grip op verzuim. Daarmee bespaart u niet alleen geld, maar verhoogt u tegelijkertijd de productiviteit en het werkplezier.

Voordelen MediWerk

  • Korte lijnen, geen callcenter
  • Vaste bedrijfsarts
  • Altijd uw eigen vaste re-integratieadviseur
  • 24/7 bereikbaar
  • Ongekend brede expertise
  • Ziek- en herstelmeldingen via ons verzuimsysteem
  • Specialistische ervaring met complexe en zware arbeidsomstandigheden
  • Specialistische ervaring met hoge veiligheidsrisico’s
Verzuimbeheersing

Ervaring met zware en complexe arbeidsomstandigheden

Onze specialisten en adviseurs helpen veel organisaties in de offshore, maritieme en energie sectoren. Deze sectoren hebben te maken met complexe en uiteenlopende arbeidsomstandigheden in combinatie met hoge arbeids- en veiligheidsrisico’s. In deze organisaties heeft verzuim een veel grotere impact, omdat cruciale mensen en functies niet altijd uitwisselbaar zijn. Snel en flexibel handelen is dan essentieel om verzuim zo kort mogelijk te laten duren. Die flexibele houding, snelheid, kennis en ervaring nemen we mee naar organisaties met minder complexe arbeidsomstandigheden. Met persoonlijke aandacht, focus op gedrag en mentaliteit gaan we op zoek naar de oorzaak van het verzuim en proberen die weg te nemen. Desnoods in stapjes.

De kern van onze aanpak

Onze aanpak begint bij een nuchtere kijk op verzuim. Iemand die zich ziekmeldt, is niet per definitie arbeidsongeschikt. In 70% van de ziekmeldingen is medisch ingrijpen of uitzieken dan ook niet de oplossing. Wij zoeken de oplossing samen met de medewerker en de leidinggevende vooral in andere hulpbronnen. Ons doel is om uw medewerkers weer zo snel mogelijk aan de slag te krijgen en om frequent en langdurig verzuim terug te dringen. In een situatie met complexe arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld offshore of op een schip, is dat een extra uitdaging. Die uitdagingen gaan wij dagelijks aan.

Hoewel iedere situatie een eigen aanpak verdient, baseren we die altijd op vier pijlers:

1. Verhogen van de meldingsdrempel.

Samen met u en uw leidinggevenden ontwikkelen we subtiele drempels, waardoor medewerkers bewuster nadenken voordat ze zich ziekmelden. Dat kunt u bijvoorbeeld al bereiken door een helder ziekmeldingsprotocol, desnoods digitaal.

2. Verlagen van de terugkeerdrempel.

Bij een griepje of andere ziekte is het meestal een kwestie van uitzieken. Ligt de oorzaak ergens anders en duurt het verzuim langer dan enkele dagen, dan wordt het risico op langdurig verzuim groter. Dat risico verkleinen we door samen met u naar mogelijkheden te zoeken om de terugkeerdrempel te verlagen.

3. Positieve beïnvloeding van het re-integratieproces.

Duurt het verzuim langer dan drie weken, dan helpen we u bij een optimaal re-integratieproces om de verzuimduur te beperken. Persoonlijke aandacht en begrip voor de medewerker spelen een sleutelrol. Daarnaast stimuleren we mensen om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Aan de werkgeverskant proberen we te zorgen voor aangepast werk en een geleidelijke terugkeer.

4. De-medicaliseren.

Wij behandelen een ziekmelding niet primair vanuit een medisch perspectief. Zo herkennen we snel niet-medische oorzaken van verzuim. Die oorzaken kan een arts niet oplossen. Daarvoor zijn de medewerker, de werkgever, de leidinggevende en eventueel andere hulpbronnen aan zet. Officieel heet dit de-medicaliseren. Wij noemen het liever een no-nonsense aanpak. Een aanpak die niet alleen in de harde offshore en maritieme sectoren werkt, maar ook in alle andere soorten organisaties.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Wij bieden voor elke situatie en elk doel verzuimbegeleiding die is afgestemd op de behoefte van uw organisatie. Daarvoor hanteren we vier verzuimpakketten als leidraad. Op basis van uw offerteaanvraag stellen we een verzuimpakket met diverse maatwerkmogelijkheden voor.

Klik hier om onze verzuimpakketten te bekijken

Bel hier