Voorkomen van verzuim: zo creëert u een gezonde werkcultuur in de maritieme sector

Geschreven door Carolien Ringma, Verzuim

Gepubliceerd op 15/06/2023

Voorkomen van verzuim en het creëren van een gezonde werkcultuur in de maritieme sector is belangrijk omdat verzuim een wissel kan trekken op de winstgevendheid en continuïteit van uw onderneming.  Het creëren van een gezonde werkcultuur speelt een essentiële rol bij het bevorderen van het welzijn van werknemers en het verhogen van de productiviteit. In dit blogartikel delen we specifieke strategieën die u als HR-professional of  werkgever kunt toepassen om verzuim effectief aan te pakken in de maritieme sector.

Creëer een gezonde werkcultuur en voorkom verzuim

Verzuim voorkomen en een gezonde werkcultuur creëren in de maritieme sector, begint met het in kaart brengen van de bedrijfsrisico’s binnen uw bedrijf. Met de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kunt u bestaande risico’s in kaart brengen en gepaste maatregelen nemen om deze risico’s tegen te gaan. Hiermee creëert u een gezonde werkcultuur en voldoet u aan de verplichtingen die de arbowet u oplegt.

De uitdagingen liggen in het aanpakken van de al bestaande oorzaken van ziekteverzuim binnen uw sector, maar ook in het vergroten van de betrokkenheid van uw werknemers bij het reilen en zeilen van uw bedrijf. Hoe creëert u een gezonde werkcultuur binnen uw bedrijf?

 • Moedig werknemers aan om zorgen en uitdagingen te delen door regelmatig te communiceren dat hun input en feedback gewaardeerd wordt.  
  • Organiseer maandelijkse teamvergaderingen waarin werknemers de gelegenheid krijgen om hun ideeën, zorgen of suggesties te delen. 
  • Creëer een feedbackcultuur waarin werknemers zich vrij voelen om openlijk te praten over eventuele problemen of obstakels die ze tegenkomen.
 • Bevorder een goede werk-privébalans: 
  • Zorg voor realistische werkschema’s en voldoende rusttijd.
  •  Stel duidelijke richtlijnen op voor werktijden en pauzes, zodat werknemers een evenwicht kunnen vinden tussen werk en privéleven. 
  • Moedig werknemers aan om hun vakantiedagen op te nemen en te ontspannen om burn-out en overwerk te voorkomen.

Opleiding en ontwikkeling voor beter perspectief 

 • Investeer in opleiding en ontwikkeling: 
  • Bied trainingen aan om vaardigheden te verbeteren en professionele groei te stimuleren.
  • Organiseer workshops of trainingssessies om werknemers te helpen nieuwe vaardigheden te ontwikkelen die relevant zijn voor hun functie in de offshore sector, zoals veiligheidstrainingen of technische vaardigheden. 
  • Bied coaching en mentorschap aan uw werknemers om individuele groei te ondersteunen en loopbaanontwikkelingsmogelijkheden te bieden.
 • Promoot een gezonde levensstijl: 
  • Faciliteer toegang tot gezonde voeding en stimuleer beweging aan boord. 
  • Zorg voor goed uitgeruste eetruimtes met gezonde maaltijdopties en snacks. 
  • Organiseer fitness- of sportactiviteiten aan boord, zoals groepstrainingen of yogalessen. 
  • Bied ook informatie en educatie over gezonde levensstijlkeuzes, zoals het belang van voldoende slaap, het verminderen van stress en het omgaan met vermoeidheid.

Voorkom verzuim en creëer een gezonde werkcultuur in de maritieme sector: Veiligheid en risicobeheer

Veiligheid en gezonde werknemers zijn de pijlers waarop arbobeleid is gestaafd. Naast de verplichting die u heeft als werkgever om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek, legt de wet u ook verplichtingen op om door middel van risicobeheer deze doelen te bereiken. Hierbij is het uitvoeren van een RI&E onmisbaar. U kunt hiermee beter risico’s vaststellen binnen uw onderneming en u kunt verzuim beter beheersen. Tenslotte kunt u verzuim voorkomen omdat u sneller ziet waar de risico’s liggen en hoe ernstig deze zijn.

 • Maak van veiligheid en risicobeheer een prioriteit: 
  • Zorg voor een veilige werkomgeving en bied de nodige training en beschermende uitrusting aan. 
  • Organiseer regelmatig veiligheidstrainingen om werknemers bewust te maken van de risico’s en hen te leren hoe ze deze kunnen beheersen. 
  • Zie toe op alle benodigde veiligheidsmaatregelen en zorg dat ze worden nageleefd.
  • Moedig werknemers aan om potentiële risico’s te melden en creëer een cultuur waarin veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid is.
 • Bied sociale ondersteuning: 
  • Organiseer teambuildingactiviteiten en sociale evenementen om de teamgeest te bevorderen en sociale relaties te versterken. 
  • Plan regelmatig teamuitjes, zoals een barbecue op het boorplatform of een gezamenlijke sportactiviteit. 
  • Moedig samenwerking en collegialiteit aan door teamwerk te stimuleren en de oprichting van werkgroepen of projectteams te bevorderen. 
  • Bied ook ondersteuning aan werknemers bij persoonlijke uitdagingen, zoals het bieden van counseling of het verwijzen naar externe hulpbronnen.

Erkenning en beloning voor een gezonde werkcultuur

 • Erkenning en beloning: 
  • Toon waardering voor de inzet en prestaties van werknemers door regelmatig positieve feedback te geven en successen te erkennen. 
  • Geef werknemers publiekelijk erkenning voor hun bijdragen tijdens vergaderingen of in nieuwsbrieven. 
  • Overweeg ook het opzetten van beloningssystemen die gebaseerd zijn op prestaties en positief gedrag, zoals bonussen of incentives voor het behalen van bepaalde doelen of het naleven van veiligheidsprocedures.
 • Monitor en evalueer: 
  • Verzamel gegevens over verzuim en werknemersbetrokkenheid om trends en patronen te identificeren. Houd gedetailleerde gegevens bij over verzuimcijfers, inclusief redenen voor verzuim, duur en frequentie. 
  • Analyseer deze gegevens regelmatig om eventuele patronen of problemen te identificeren die moeten worden aangepakt. 
  • Pas de strategieën en interventies aan op basis van de bevindingen en monitor de effectiviteit van de genomen maatregelen om verbeteringen te waarborgen.

Voorkomen van verzuim binnen de maritieme sector: nieuwe uitdagingen

Voorkomen van verzuim binnen de maritieme sector kent nieuwe uitdagingen. De verplichte reductie van de uitstoot van CO2 en de daarmee gepaard gaande zoektocht naar minder belastende brandstof, heeft de maritieme sector ertoe gebracht om ammoniak te gaan gebruiken naast de bestaande diesel. Ammoniak bevat geen koolstof waardoor er geen CO2 kan worden uitgestoten tijdens de verbranding. 

Ammoniak giftig goedje 

Met ammoniak wordt de uitstoot van koolstofdioxide vermindert maar ammoniak is een zeer giftig goedje. Daarnaast is ammoniak zeer brandbaar en tast het metaal aan. Ongelukken met ammoniak of lekkage ervan kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor zowel mensen als hun leefmilieu. Voorkomen van ongelukken met ammoniak kan helpen toekomstig verzuim binnen de maritieme sector terug te dringen omdat het er naar uitziet dat ammoniak op grote schaal gebruikt gaat worden.

Het is dan ook van levensbelang dat er strenge veiligheidsnormen komen, dat veiligheidsmaatregelen worden geïmplementeerd en dat bemanningen en crews adequate training krijgen.

Voorkom verzuim en creëer een gezonde werkcultuur binnen uw bedrijf. Lees meer in ons blog ‘De uitdagingen van ziekteverzuimbeheersing’ over het terugdringen van ziekteverzuim.

Conclusie

In dit blogartikel hebben we besproken hoe u als werkgever in de maritieme sector een gezonde werkcultuur kunt creëren en verzuim kunt voorkomen.

We hebben specifieke strategieën gedeeld die u kunt toepassen, zoals het stimuleren van open communicatie, het bevorderen van een goede werk-privébalans, investeren in opleiding en ontwikkeling, het promoten van een gezonde levensstijl, prioriteit geven aan veiligheid en risicobeheer, het bieden van sociale ondersteuning, het tonen van erkenning en beloning, en het monitoren en evalueren van verzuim en betrokkenheid.

Het voorkomen van verzuim in de maritieme sector brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee, met name de introductie van ammoniak als brandstof. Hoewel ammoniak de CO2-uitstoot vermindert, brengt het ook risico’s met zich mee, zoals toxiciteit, brandbaarheid en corrosie. Om toekomstig verzuim te voorkomen, moet u strenge veiligheidsnormen implementeren, veiligheidsmaatregelen nemen en zult u uw bemanningen en crews adequaat moeten trainen.

Take aways

 • Creëer een gezonde werkcultuur door open communicatie te stimuleren en werknemers de gelegenheid te geven om hun zorgen en uitdagingen te delen.
 • Bevorder een goede werk-privébalans door realistische werkschema’s en voldoende rusttijd te bieden.
 • Investeer in opleiding en ontwikkeling om vaardigheden te verbeteren en professionele groei te stimuleren.
 • Promoot een gezonde levensstijl door toegang tot gezonde voeding en beweging te faciliteren.
 • Geef prioriteit aan veiligheid en risicobeheer door een veilige werkomgeving te bieden en regelmatige veiligheidstrainingen te organiseren.
 • Bied sociale ondersteuning door teambuilding activiteiten en evenementen te organiseren en persoonlijke uitdagingen aan te pakken.
 • Toon waardering voor werknemers door regelmatig positieve feedback te geven en prestaties te erkennen.
 • Monitor en evalueer verzuim en werknemersbetrokkenheid om trends en patronen te identificeren en verbeteringen aan te brengen.

Download de RI&E Checklist

Ontdek waar uw bedrijf aan moet voldoen en download deze gratis checklist.

Bekijk alle downloads

Gerelateerde berichten

HR op koers: duurzame inzetbaarheid in de maritieme wereld

Beleid met zeebenen: duurzaam inzetbaarheidsbeleid in de maritieme sector

Koerscorrectie: Duurzame inzetbaarheid verbeteren in de maritieme industrie