Berichten

Duurzame inzetbaarheid in de maritieme wereld vereist dat HR op koers is. Sinds september 2023 kunnen bedrijven een subsidieaanvraag doen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid op de werkvloer verbeteren. Investeren in duurzame inzetbaarheid is hiermee aantrekkelijker geworden voor werkgevers in de maritieme wereld die nog een duwtje in de rug nodig hadden. In deze blog richten we ons op de strategieën die HR-professionals kunnen helpen om niet alleen de golven van verandering te trotseren, maar ook om te zorgen dat hun bedrijf op koers blijft. Door duurzame inzetbaarheid centraal te stellen kunnen werkgevers en HR in de maritieme wereld veilig de kust bereiken.

De uitdaging van de zee: een unieke wereld

De maritieme sector, met zijn unieke werkomgeving, variërend van afgelegen boorplatforms tot internationale vrachtschepen, vereist een speciale benadering van HR. De isolatie, fysieke eisen en unieke risico’s van het zeemansleven vragen om een HR-beleid dat verder gaat dan het conventionele.

HR op koers voor duurzame inzetbaarheid

HR op koers brengen voor duurzame inzetbaarheid bij het werven én vasthouden van getalenteerde arbeidskrachten, lukt als de afdeling Human Resources binnen uw bedrijf op efficiënte wijze drie doelen weet te realiseren: 

 • werven van optimaal nodige aantal werknemers die beschikken over de benodigde kennis;
 • selecteren van werknemers op fysieke en mentale geschiktheid om te werken in bijzondere omstandigheden zoals op een boorplatform;
 • behouden van getalenteerde werknemers door het bevorderen van hun gezondheid zodat zij tot hun pensioenleeftijd kunnen doorwerken.

Bemanningen voor een LNG tanker moeten aan andere criteria voldoen dan walpersoneel voor de Rotterdamse haven bijvoorbeeld. Human Resources kiest dus potentiële werknemers uit op basis van de bedrijfsbehoeften en kijkt naar:

 • opleiding;
 • interesses;
 • motivatie;
 • gedrag;
 • fysieke en mentale competenties.

In de maritieme wereld werken veel werknemers onder tijdsdruk en op een beperkt oppervlak zoals op een binnenvaartschip. Om optimaal te presteren moeten deze werknemers samenwerken in een systeem dat bestaat uit rangen en standen waarbij zij praktisch op elkaars lip zitten. In de praktijk geeft dat veel stress en tenslotte eenzaamheid, voornamelijk vanwege de afstand tot de vertrouwde thuisomgeving en familie. Juiste selectie van werknemers is daarom belangrijk.

HR op koers om talent binnenboord te houden

Als HR op koers is dan moet de focus liggen op het binnenboord houden van talent. Na de werving en selectie zal HR werknemers blijven begeleiden om veilig en gezond de eindstreep te halen. Door middel van interventies op het gebied van fysieke en mentale gezondheid, werk en prive-balans en als klankbord te fungeren voor zowel werkgever als werknemers. Als Human Resources op koers ligt dan is het resultaat de optelsom van kennis, vaardigheden, creativiteit, motivatie en loyaliteit binnen uw bedrijf. 

War on talent en de maritieme wereld

Werven en selecteren kan een tijdrovende en kostbare aangelegenheid zijn. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt en de zogenaamde “ war on talent” wordt het voor HR een steeds moeilijkere klus om te klaren. ook in de maritieme wereld. U bent op een gegeven moment genoodzaakt zoveel mogelijk talent binnenboord te houden. HR speelt hierbij een belangrijke rol.

Gezond personeel: het hart van de maritieme wereld

Gezond personeel is het kloppende hart van de maritieme wereld. Als geen ander weet u dat de maritieme wereld van nature risico’s voor zeevarenden en offshore personeel met zich meebrengt. Zij moeten vaak een risicovolle vracht afleveren via lange reizen over oceanen en in uitdagende omstandigheden, of langere tijd in gevaarlijke omstandigheden boren naar gas of olie.

Hun werk is veelomvattend, vaak zeer technisch en arbeidsintensief, inclusief kritische operaties in de machinekamer, navigeren vanaf de brug of het uitvoeren van vracht operaties in havens. Op boorplatformen moeten roughnecks bijvoorbeeld helpen bij het boorproces, van reparaties uitvoeren tot het rondbrengen van koffie. De bemanning moet daarbij alert, betrokken en klaar zijn om te presteren. In zo’n dynamische omgeving is het fysieke en mentale welzijn van deze werknemers van cruciaal belang voor de veiligheid. 

Door onderhoud meer duurzame inzetbaarheid

Door onderhoud van de gezondheid en vitaliteit van uw werknemers creëert u meer duurzame inzetbaarheid. Net als een schip dat goed onderhouden moet worden, vereist de gezondheid van de bemanning constant aandacht. De gezondheid van uw werknemers helpen op peil te houden heeft meerdere voordelen:

Het CBS berichtte in 2017 dat gezonde werknemers tussen de 45 en 65 jaar schatten 2,5 jaar langer door te kunnen werken dan werknemers met een minder goede gezondheid. In hetzelfde jaar meldde zorgverzekeraar CZ dat werknemers graag zagen dat hun werkgever hen motiveerde om gezond te worden waarbij CZ een onderzoek uit 2015 aanhaalde van het JOGG(voorheen Convenant Gezond Gewicht). Het onderzoek wees uit dat: 

 • 71% van de werknemers gezondheid belangrijk vond;
 • 62% wilde zelfs dat hun werkgever hen zou motiveren om fit te worden en te blijven;
 • 55% vroeg om gezond eten in de kantine;
 • 1 op de 6 vond dat hun werkgever wel wat meer activiteiten mocht ontplooien.

Wat kunt u doen om de gezondheid van uw werknemers te verbeteren?

Om beter te begrijpen wat u kunt doen om de gezondheid van uw werknemers te verbeteren, maken we een uitstapje naar de Koninklijke Marine. Bij de Koninklijke Marine stellen verantwoordelijken dat door regelmatig te trainen de inzetbaarheid van het personeel wordt verhoogd. Door gericht te trainen kunnen werknemers en bemanningsleden voorkomen dat er bijvoorbeeld rugklachten ontstaan.

De praktijk blijkt weerbarstig omdat volgens sergeant van de mariniers Patrick Makaske we van een “loop-en-doe -cultuur, zijn over gegaan naar een zitcultuur”. Personeel heeft problemen met basale bewegingen zoals bukken en knielen. 

Wat u kunt doen is:

 • gerichte fysieke training organiseren;
 • voedingsadviezen geven;
 • themadagen organiseren met begeleiding van diëtisten en trainers.

Eerder schreven we al over duurzame inzetbaarheid in onze blog “Duurzaam inzetbaar personeel: hoe zorgt u voor een gezonde en motiverende werkomgeving?” Hierin treft u handvatten hoe u bijvoorbeeld de werkplek kunt inrichten en hoe u een gezonde werkomgeving kunt creëren. 

Voortdurende training voor duurzame inzetbaarheid 

In een sector die snel evolueert door technologische vooruitgang, is het cruciaal dat de bemanning up-to-date blijft. Het inzetten van digitale trainingstools, vergelijkbaar met Maersk’s e-learningplatforms, stelt bemanningsleden in staat hun vaardigheden te ontwikkelen, zelfs midden op zee.

Mentale ondersteuning: meer dan alleen een veiligheidsnet

Mentale ondersteuning is meer dan alleen een veiligheidsnet. Het mentale welzijn aan boord en op de wal is even belangrijk als fysieke veiligheid. Een rapport van de Lloyd’s Register Foundation uit 2022 benadrukt de noodzaak van structurele steun voor zeevarenden als het gaat om hun mentale welzijn. 

Chief Marketing Officer van Lloyd’s Register, Philippa Charlton, zegt hierover: “Van zeevarenden kan niet worden verwacht dat ze schepen veilig besturen zonder een omgeving die een goed psychologisch welzijn en geestelijke gezondheid bevordert. We zien enkele goede voorbeelden van vooruitgang binnen de sector in de richting van een meer ondersteunende en mensgerichte werkomgeving voor zeevarenden, maar er is nog een lange weg te gaan.”

Geef uw werknemers toegang  tot 24/7 counseling en ondersteuning, wat essentieel is voor hen die maandenlang van huis zijn.

Flexibiliteit bevordert duurzame inzetbaarheid

Flexibele werkschema’s en rotaties kunnen een aanzienlijke impact hebben op de levenskwaliteit van de bemanning. Geef werknemers inspraak in hun werkschema’s en rotaties waar mogelijk. Dit leidt vaak tot een betere balans tussen werk en privéleven. Mintra is een voorbeeld van een bedrijf dat software-oplossingen op maat aanbiedt voor bemanningsbeheer in de scheepvaart- en offshore sector. Hiermee kunt als werkgever meer flexibiliteit brengen in uw bedrijfsvoering.

Conclusie:

Duurzame inzetbaarheid in de maritieme wereld vereist een HR-beleid dat net zo dynamisch en veelzijdig is als de zee zelf. Door de fysieke en mentale gezondheid van werknemers te waarborgen, hen te voorzien van de nodige training en ontwikkelingsmogelijkheden en een evenwichtige werk-privé balans te bieden, kunnen HR-professionals ervoor zorgen dat hun bemanning én hun bedrijf koersvast blijven.

Take-aways:

 • Ontwikkel een complete en logische benadering van gezondheid en welzijn aan boord.
 • Implementeer voortdurende training en ontwikkelingsprogramma’s.
 • Biedt uitgebreide mentale ondersteuning aan.
 • Creëer flexibele werkschema’s om de werk-privé balans te verbeteren.