Berichten

In de dynamische wereld van de maritieme en offshore sector speelt duurzame inzetbaarheid een cruciale rol. Het gaat hier niet alleen om het productief en gemotiveerd houden van werknemers, maar ook om hun gezondheid gedurende hun gehele carrière. Met de vergrijzing en snelle technologische vooruitgang is dit thema actueler dan ooit. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk benadrukt dat investeren in duurzame inzetbaarheid leidt tot minder ziekteverzuim en hogere productiviteit. Wat valt onder duurzame inzetbaarheid? In deze blog zetten we de belangrijkste aspecten op een rij.

Hoge kosten van niet-investeren in duurzame inzetbaarheid

Hoewel werkgevers al in 2012 een manifest ondertekenden voor duurzame inzetbaarheid, zijn niet alle werkgevers om. Niet investeren in duurzame inzetbaarheid kan uw bedrijf duur komen te staan. Rapporten van de Internationale Arbeidsorganisatie tonen aan dat kosten door werkgerelateerde ziekten en ongevallen kunnen oplopen tot 4% van het wereldwijde BBP. Vooral in sectoren zoals de maritieme sector en de offshore industrie, is aandacht voor dit aspect essentieel.

Uitdagingen rondom duurzame inzetbaarheid

De uitdagingen rondom duurzame inzetbaarheid zijn divers. Ze omvatten werkgerelateerde factoren, zoals lange werktijden en zware fysieke arbeid, maar ook persoonlijke en maatschappelijke factoren, zoals ongezonde leefstijlkeuzes en demografische veranderingen.

Wat valt onder duurzame inzetbaarheid? Fysieke gezondheid als basis

Fysieke gezondheid vormt de basis van duurzame inzetbaarheid, vooral in een veeleisende omgeving, zoals de offshore sector. Investeringen in ergonomie, veiligheidsuitrusting en gezondheidsprogramma’s zijn van vitaal belang. Een van de meest voorkomende problemen is de musculoskeletale aandoening (MSD), die gewrichten, pezen en wervels aantast. Vaak zijn rug en schouders het meest getroffen, vooral door activiteiten als tillen, duwen, trekken en sjouwen.

Symptomen van MSD:

 • Pijn in gewrichten
 • Gevoelloosheid
 • Tintelingen
 • Pijnsteken
 • Zwellingen

Onbehandelde MSD kan leiden tot blijvende handicaps, wat het belang onderstreept van tijdige herkenning en behandeling.

Muscolosketale aandoening in de offshore wereld

In de offshore sector worden MSD’s vaak geassocieerd met:

 • gladde vloeren
 • herhalende taken
 • zware ladingen
 • moeilijkheden met handling apparatuur

Opmerkelijk is dat niet alleen fysiek zwaar werk tot MSD leidt, maar ook ondersteunende taken, zoals catering en onderhoud, kunnen risico’s met zich meebrengen.

Praktische tips voor duurzame inzetbaarheid

Het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van personeel in de offshore-industrie vereist dan ook specifieke maatregelen. We geven hier een aantal voorbeelden en tips:

 • Verminder handmatige handelingen binnen werkprocessen, bijvoorbeeld door automatisering:
  • In de offshore sector kan dit betekenen dat zware onderdelen of materialen automatisch worden verplaatst met geavanceerde transportsystemen. Bijvoorbeeld, het gebruik van geautomatiseerde geleide voertuigen (AGV’s) om zware uitrustingen te vervoeren op een boorplatform, wat het fysieke werk van werknemers vermindert.
 • Herontwerp de ergonomie op plekken waar veel herhalende handelingen vereist zijn:
  • Op een offshore boorplatform kunnen bedieningspanelen en werkstations worden herontworpen om een betere houding en minder repetitieve bewegingen voor operators te bevorderen. Ergonomisch ontworpen stoelen en verstelbare bedieningspanelen kunnen helpen om fysieke belasting te minimaliseren.
 • Pas taken aan om minder fysieke belasting, zoals sjouwen, trekken en sjorren te vereisen:
  • Taken zoals het verplaatsen van zware gereedschappen of materialen kunnen worden aangepast door de inzet van hulpmiddelen, zoals heftrucks of trolleys, waardoor het fysieke werk dat nodig is voor het sjouwen en trekken aanzienlijk wordt verminderd.
 • Herontwerp ladingen om het hanteren te vergemakkelijken:
  • Het herontwerpen van de verpakking van materialen en gereedschappen om deze compacter of beter hanteerbaar te maken, kan het laden en lossen op platforms vereenvoudigen. Het gebruik van modulaire containers die gemakkelijk kunnen worden gestapeld en verplaatst, kan hier een voorbeeld van zijn.
 • Introduceer mechanische hulpmiddelen:
  • Het gebruik van geavanceerde hijs- en transportapparatuur, zoals kraanarmen en gemotoriseerde takels, kan helpen bij het tillen en verplaatsen van zware voorwerpen op boorplatforms, waardoor het risico op letsel door fysieke overbelasting wordt verminderd.

Deze voorbeelden benadrukken hoe specifieke maatregelen toegepast kunnen worden in de offshore sector om de duurzame inzetbaarheid van het personeel te verbeteren.

Duurzame inzetbaarheid is essentieel voor het welzijn van werknemers en de algehele productiviteit in de maritieme en offshore sector. Door proactief te investeren in de gezondheid en veiligheid van personeel, kunnen bedrijven niet alleen ziekteverzuim verminderen, maar ook hun werknemers motiveren en behouden. Met de juiste benadering en maatregelen kan duurzame inzetbaarheid een positieve impact hebben op zowel het individu als de organisatie.

Wat valt onder duurzame inzetbaarheid als u ver van huis bent?

Ver van huis zijn en dat voor langere tijd is een kenmerk van het werk in de offshore industrie. Stelt u zich voor, diep in de uitgestrekte blauwe oneindigheid van de Atlantische Oceaan, ligt het schip de Ocean Voyager. Het is een imposante verschijning, een thuis op zee voor een bemanning van vijftig, die maandenlang van huis zijn. Onder hen is ingenieur Sofia, een veteraan in de offshore industrie. Sofia’s leven aan boord is een microkosmos van menselijke ervaring, ver weg van de vertrouwde omhelzing van familie en de warmte van een thuis.

Ver van huis zijn en voor langere tijd brengt een bijzondere uitdaging met zich mee, vooral in de maritieme en offshore wereld waar de afstand meer is dan alleen geografisch. Voor Sofia en haar collega’s is het een realiteit die zwaar kan wegen op zowel het hart als de geest. Isolatie is niet alleen een fysiek fenomeen, veroorzaakt door de eindeloze horizon die het schip omringt, maar ook een emotionele staat die voortkomt uit de afstand tot hun geliefden.

Offshore emotionele balans bewaren: een belangrijk aspect

De Ocean Voyager is een bastion van industrie en vooruitgang, maar aan boord kan de tijd stil lijken te staan, met elk gemist moment thuis – verjaardagen, jubilea, en eenvoudige avonden samen – voelend als een verloren schat. Sofia heeft geleerd dat hoewel ze de fysieke afstand niet kan veranderen, ze wel manieren kan vinden om de emotionele kloof te overbruggen. Het schip heeft technologie aan boord die het mogelijk maakt voor bemanningsleden om te videochatten met hun families, maar de verbindingen zijn vaak traag en onbetrouwbaar, waardoor elk gesprek kostbaar én hartverscheurend kort is.

Het leven in dergelijke isolatie creëert een broederschap onder de bemanningsleden, een gemeenschap gevormd door gedeelde ervaringen en onderlinge afhankelijkheid. Ze zijn elkaars steun en toeverlaat, de familie die ze kiezen, in een wereld waar de grenzen tussen werk en privéleven vervagen. Sofia heeft een bijzondere band met haar team ontwikkeld, een die de barre omstandigheden van hun werk overstijgt. Ze leren samen te lachen, de stress te beheersen, en de waarde van stille momenten van kameraadschap te waarderen.

Wat onder duurzame inzetbaarheid valt is het welzijn van bemanningen

Echter, voor werkgevers in de maritieme en offshore sector, zoals de eigenaren van de Ocean Voyager, vereist het welzijn van werknemers, zoals Sofia, een doordachte benadering van duurzame inzetbaarheid. Het is niet voldoende om alleen te zorgen voor fysiek welzijn; er moet ook aandacht zijn voor het emotionele en psychologische aspect van isolatie. Dit betekent het bieden van betrouwbare communicatiemiddelen, het organiseren van activiteiten die de eenheid versterken en het ondersteunen van de bemanning bij hun terugkeer naar huis.

Het verhaal van Sofia en haar bemanning op de Ocean Voyager is een herinnering aan de uitdagingen die werknemers in de maritieme en offshore sector dagelijks ondervinden. Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om maatregelen te nemen die niet alleen de fysieke, maar ook de emotionele gezondheid van hun werknemers waarborgen, zodat wanneer Sofia naar de sterren kijkt, ze weet dat ondanks de afstand, ze nooit echt alleen is.

Preventie als duurzame oplossing

Preventieve maatregelen en oplossingen omvatten het aanbieden van flexibele werktijden, het stimuleren van loopbaanontwikkeling en het investeren in gezondheidsbevordering. Specifieke actiepunten voor leidinggevenden kunnen trainingen in gezondheidsmanagement en het faciliteren van een open dialoog over welzijn zijn. Uw inzet voor het welzijn van uw personeel is de sleutel tot zowel persoonlijk als zakelijk succes. Een gecertificeerde arbodienst met focus op de maritieme sector en de offshore industrie kan werkgevers optimaal ondersteunen in het behalen van dit succes. 

Conclusie

Duurzame inzetbaarheid is voor uw werknemers van cruciaal belang. Het gaat verder dan fysieke gezondheid; het omvat ook emotioneel en psychologisch welzijn. Door te investeren in ergonomie, communicatiemiddelen, en teambuilding, kunt u niet alleen de productiviteit verhogen, maar ook het ziekteverzuim verlagen. Effectieve duurzame inzetbaarheid leidt tot een win-win situatie: werknemers voelen zich gewaardeerd en zijn productiever, wat bijdraagt aan een sterkere bedrijfscultuur.