Berichten

Beleid voor duurzame inzetbaarheid begint bij uw werknemers. Stelt u zich voor dat uw werknemers, honderden mijlen verwijderd van het vasteland, de grillen van de natuur trotseren en bijna bedolven raken onder de technologische complexiteit om uw offshore of energieproject draaiende te houden. Deze helden van de moderne industrie verdienen meer dan alleen een degelijk salaris; ze verdienen een werkomgeving die hun welzijn bevordert. In een tijd waar technologische vernieuwing en duurzaamheid niet meer zijn weg te denken, is het vitaliseren van uw personeel geen optie, maar een must. Laten we samen dieper duiken in enkele baanbrekende strategieën die echt werken , geïllustreerd met actuele voorbeelden uit de sector.

Veiligheidsbeleid, geen symptoombestrijding

Maersk heeft een health-monitoringprogramma met gebruik van wearables, zoals Fitbit-armbanden. Werknemers worden continu gemonitord op vitale functies, zoals hartslag, bloeddruk en slaapkwaliteit. Als er afwijkingen worden opgemerkt, wordt dit gemeld bij een intern medisch team dat onmiddellijk contact opneemt met de werknemer in kwestie. Vervolgens krijgt de werknemer binnen 24 uur een consult met een medisch specialist om mogelijke gezondheidsproblemen te bespreken en eventuele preventieve acties te ondernemen.

Contractarbeiders en duurzame inzetbaarheid

Na een evaluatie bij APM Terminals in 2022 heeft Maersk nauw samengewerkt met lokale bedrijven en externe leveranciers om de arbeidsomstandigheden voor contractarbeiders in haar terminals te verbeteren. Maersk zegt actie te hebben ondernomen om problemen op te lossen die tijdens het onderzoek aan het licht kwamen. Met verbeteringen op het gebied van werktijden, overuren, gezondheid, veiligheid en de huisvesting van werknemers. In 2022 heeft Maersk “Global Standards on Third-Party Labour” ontwikkeld om duidelijke richtlijnen te bieden ten aanzien van leveranciers van arbeid om zo de veiligheid en gezondheid van contractarbeiders te garanderen.

Intern medisch team voor snelle actie en duurzame inzetbaarheid

Wat u kunt doen is een intern medisch team instellen dat verantwoordelijk is voor het analyseren van de data verzameld door bijvoorbeeld wearables. Het medisch team kan bestaan uit verpleegkundigen en andere gezondheidsdeskundigen die de informatie interpreteren en snel actie ondernemen als dat nodig is. Daarnaast kunt u een programma ontwikkelen waarin richtlijnen worden opgenomen die de veiligheid en de gezondheid van uw werknemers garanderen. Ook die van contractarbeiders als daar sprake van is. Met deze interventies zet u flinke stappen naar duurzame inzetbaarheid van uw werknemers en verankert u deze in beleid.

Near miss reporting: Basis voor beleid duurzame inzetbaarheid

ExxonMobil heeft een ‘Near Miss Reporting’-systeem waarbij werknemers bijna-ongelukken rapporteren. Dit gaat verder dan een simpele melding. Elk rapport wordt geanalyseerd in een wekelijkse veiligheidsvergadering en de inzichten worden gebruikt om nieuwe veiligheidstrainingen te ontwikkelen. U kunt binnen uw bedrijf een dergelijk systeem invoeren als basis om beleid voor duurzame inzetbaarheid van uw werknemers verder vorm te geven:

 • Ontwikkel een eenvoudig te gebruiken platform voor het rapporteren van bijna-ongelukken.
 • Reserveer tijd in de weekagenda voor veiligheidsbesprekingen.
 • Implementeer bevindingen in trainingssessies en update veiligheidsprotocollen. 

Gezondheid: Een vitaal team is een productief team

Vitaliteit garandeert dat uw werknemers over langere tijd inzetbaar blijven. BP heeft een programma ontwikkeld om haar werknemers vitaal te houden. In de energierijke wereld van BP wordt bijzondere aandacht besteed aan de gezondheid en het welzijn van werknemers. Het bedrijf heeft niet gekozen voor een standaardaanpak, maar heeft een doordacht programma ontworpen dat zich richt op de unieke behoeften van elk individu binnen hun team. Laten we dit voorbeeld nader bekijken en onderzoeken wat u, als leidinggevende, hieruit kunt opsteken en implementeren.

Een stap verder in vitaliteit voor duurzame inzetbaarheid

BP’s welzijnsprogramma onderscheidt zich door niet slechts algemene fitnessmogelijkheden te bieden, maar door in te zoomen op persoonlijke voedings- en bewegingsplannen, aangevuld met de optie voor virtuele consultaties met gezondheidsexperts. Hierbij enkele stappen die u wellicht kunt overwegen om de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers te vergroten.

 • Gerichte productiviteit: Directe relatie met vitaliteit

BP heeft ingezien dat een werknemer die zich zowel fysiek als mentaal ondersteund voelt, een grotere bijdrage levert aan het team en efficiënter presteert. U kunt een programma introduceren dat is geïnspireerd door het welzijnsprogramma van BP en waarin medewerkers toegang hebben tot voedingsdeskundigen die hen helpen bij het opstellen van een op maat gemaakte maaltijdplanning bijvoorbeeld.

 • Verzuim verminderen: Proactieve aanpak

De strategie om preventieve gezondheidszorg te bieden via persoonlijke voedings- en fitnessplannen, kan bijdragen aan het verminderen van ziekteverzuim. Wellicht kunt u onderzoeken hoe uw bedrijf of organisatie kan samenwerken met lokale sportscholen of wellness-platforms om aangepaste programma’s te creëren die zijn toegesneden op de behoeften van uw team.

 • Betrokkenheid verhogen: Waardering is cruciaal

Het gevoel gewaardeerd te worden is cruciaal voor werknemersbetrokkenheid. Een initiatief zoals een maandelijks overleg waarin u de successen en inspanningen van uw team erkent, of het creëren van een erkenningssysteem, kan de betrokkenheid en retentie verbeteren.

 • Talentbehoud en -werving: Uw Bedrijf als gewenste werkplek

Een robuust vitaliteitsprogramma kan uw bedrijf positioneren als een aantrekkelijke werkgever. Dit kan u niet alleen helpen om talent te behouden, maar ook om nieuw talent aan te trekken.

Duurzame inzetbaarheid, wat doet u eraan?

BP’s initiatief biedt een waardevol inzicht in hoe een diepe betrokkenheid bij het welzijn van werknemers het algemeen functioneren van een organisatie kan versterken en specifiek hun duurzame inzetbaarheid. Terwijl u overweegt hoe u deze inzichten kunt toepassen binnen uw eigen team, kunt u erop vertrouwen dat investeren in het welzijn van uw werknemers niet alleen een positieve impact heeft op hen, maar ook op de duurzaamheid en productiviteit van uw bedrijf.

Flexibele werkschema’s en taakroulatie

Biedt uw medewerkers de mogelijkheid om hun rotatieschema’s aan te passen. Bijvoorbeeld, medewerkers kunnen kiezen voor 2 weken op en 3 weken af, of een langere cyclus van 4 weken op en 5 weken af. Daarnaast kunnen medewerkers die langer willen werken tijdens een bepaalde periode extra shifts oppakken in ruil voor extra vrije dagen later. Dit geeft meer rust voor werknemers en kan werkstress verminderen. Werkstress kan op termijn voor ziekteverzuim zorgen.

Het bedrijf Seadrill gebruikt geavanceerde planningssoftware om zo tegemoet te komen aan de behoeften van haar werknemers. Zo kan de monteur met jonge kinderen kiezen voor een vierdaagse werkweek met langere werkdagen, zonder dat dit de bedrijfsvoering hindert. Kunt u iets dergelijks realiseren binnen uw bedrijf? 

Overweeg een “shift-bidding’ systeem” waar medewerkers hun voorkeuren voor shifts kunnen aangeven. Dit kan helpen bij het opstellen van roosters die zowel aan de operationele behoeften voldoen als aan de persoonlijke wensen van uw medewerkers. Praktisch gezien dient u dan het volgende te doen:

 • Investeer in moderne planningssoftware.
 • Train teamleiders in het maken van flexibele roosters.
 • Evalueer de impact van deze veranderingen op zowel tevredenheid als productiviteit.

Opleiding en ontwikkeling bevordert duurzame inzetbaarheid

Op het Deep Blue-schip van TechnipFMC is er een speciaal ontworpen simulatorruimte aan boord. Deze ruimte bootst exact de besturingskamer van de ROV’s na. Elke nieuwe medewerker moet een 40-uur durende intensieve training voltooien, voordat hij of zij de daadwerkelijke besturingskamer mag betreden. Zorg voor voldoende tijd en middelen om uw medewerkers grondig te trainen. Door initieel meer tijd te investeren in training kunt u op termijn veel kosten besparen doordat het aantal fouten en ongevallen vermindert. Het gebruik van simulatoren is een verdere invulling van uw beleid voor duurzame inzetbaarheid.

Mentale ondersteuning en welzijn

Het is belangrijk om mentaal welzijn even serieus te nemen als fysieke gezondheid. Daarom kunt u overwegen om psychologische ondersteuning te bieden in de vorm van een app of andere gemakkelijk toegankelijke middelen. Dit kan zowel op locatie als op afstand gebruikt worden en verhoogt de mentale veerkracht van uw personeel. Een gecertificeerde arbodienst kan u helpen bij het verbeteren van het mentale welzijn van uw werknemers.   Deze heeft verschillende arbo specialisten zoals een bedrijfsarts en een arbeidspsycholoog tot zijn beschikking. In ieder geval is het betrekken van een gecertificeerde arbodienst of bedrijfsarts belangrijk. Ook de OR en uw werknemers moet u betrekken bij het realiseren van het beleid. 

Conclusie

U, als toegewijde leidinggevende, staat centraal in het waarborgen van de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers, en de voorbeelden uit de praktijk onderstrepen dit met verve. De diverse strategieën van bedrijven als Maersk Drilling, ExxonMobil en BP werpen licht op de essentiële elementen: veiligheid, gezondheid, flexibiliteit en continue ontwikkeling.

Van gezondheidsmonitoring met wearables tot flexibele werkschema’s en psychologische ondersteuning: elke actie die u neemt om het welzijn van uw team te bevorderen, is een investering in de toekomst van uw bedrijf. En met de wereld steeds meer in de greep van technologische en maatschappelijke veranderingen, is een proactieve en empathische aanpak naar uw medewerkers niet slechts een keuze, maar een imperatief. Implementeer de verstrekte tips en voorbeelden, pas ze aan naar uw unieke bedrijfscontext, en bouw zo aan een toekomst waarin uw medewerkers niet alleen overleven, maar gedijen. Het pad naar duurzame inzetbaarheid is verweven met uw leiderschapsacties; u heeft nu de middelen, de voorbeelden en de strategieën. Maak ze uw eigen en zie uw team en onderneming bloeien.

Take-aways

 • Maak gezondheid en veiligheid tot een grote prioriteit van uw team met programma’s zoals health-monitoring en ‘Near Miss Reporting’.
 • Verken de mogelijkheden van flexibele werkschema’s en pas deze aan om te voldoen aan de behoeften van werknemers, tenzij de operationele vereisten dat niet toelaten.
 • Investeer in gedegen opleiding en ontwikkelingsprogramma’s om uw werknemers voortdurend bij te scholen zodat zij mee kunnen groeien met de ontwikkelingen binnen de sector.
 • Zorg voor robuuste ondersteuningsprogramma’s voor mentaal welzijn, die net zo toegankelijk zijn als gezondheidsprogramma’s.
 • Creëer een cultuur waarin medewerkers zich gewaardeerd en erkend voelen voor hun bijdragen en inspanningen.
 • Positioneer uw bedrijf als een aantrekkelijke werkplek door een robuust vitaliteitsprogramma waardoor betrokkenheid wordt gestimuleerd.