Berichten

Langdurig verzuim oorzaken, gevolgen en preventie in de energiesector

Langdurig verzuim is een groeiend probleem in de energiesector waar tal van bedrijven actief zijn. U bent wellicht één van de werkgevers die verantwoordelijk is voor de productie, transport, distributie en verkoop van elektriciteit en gas. Langdurig verzuim heeft ernstige gevolgen voor u maar ook voor uw werknemers.

In een krappe arbeidsmarkt zoals nu, wordt u meer dan voorheen gedwongen om langdurig verzuim tegen te gaan. In deze blogpost zullen we de oorzaken, gevolgen en preventieve maatregelen van langdurig verzuim in de energiesector bespreken. We zullen ons baseren op wetenschappelijke bronnen om gedetailleerde inzichten te bieden. 

Oorzaken van langdurig verzuim

Er zijn verschillende factoren die kunnen bijdragen aan langdurig verzuim in de energiesector. Een van de belangrijkste oorzaken is het fysieke karakter van het werk. Werknemers in de energiesector worden vaak blootgesteld aan zware fysieke belasting, zoals tillen, dragen en langdurig staan. Dit kan leiden tot blessures aan de rug, gewrichten en spieren, wat op zijn beurt kan resulteren in langdurig verzuim.

Een andere belangrijke oorzaak is de psychosociale belasting. Werknemers in de energiesector worden regelmatig geconfronteerd met hoge werkdruk, strakke deadlines en lange werktijden. Bovendien kunnen ze te maken krijgen met gevaarlijke situaties, zoals het werken op grote hoogten of met elektrische installaties. Dit kan leiden tot stress, angst en zelfs posttraumatische stressstoornis (PTSS), die het risico op langdurig verzuim verhogen.

Gevolgen van langdurig verzuim

Langdurig verzuim heeft ernstige gevolgen voor zowel werknemers als werkgevers in de energiesector. Voor werknemers kan het leiden tot financiële problemen, verminderde kwaliteit van leven en verlies van werkgerelateerde vaardigheden. Bovendien kan langdurig verzuim een negatieve invloed hebben op de mentale gezondheid van werknemers, wat kan leiden tot depressie en burn-out.

Voor werkgevers brengt langdurig verzuim hoge kosten met zich mee. Het verlies van productiviteit en de kosten voor vervanging van werknemers kunnen aanzienlijk zijn. Daarnaast kan langdurig verzuim de werksfeer en de moraal van het  team beïnvloeden. Werknemers die overwerkt raken door het opvangen van taken van zieke collega’s kunnen ook een verhoogd risico op verzuim ervaren.

Preventieve maatregelen in de energiesector

Om langdurig verzuim in de energiesector te voorkomen, zijn preventieve maatregelen essentieel. Deens onderzoek naar langdurig ziekteverzuim door gecombineerde factoren die verband houden met fysieke werkeisen, wijst naar de cruciale rol die fysieke belasting speelt bij langdurig ziekteverzuim.

Fysieke belasting 

Werknemers die werkzaamheden uitvoeren met een hoge fysieke belasting hebben een grotere kans op langdurig ziekteverzuim. De resultaten van het onderzoek zijn gebaseerd op de ervaringen van respondenten uit alle lagen van de bevolking en niet beperkt tot een sector. In het onderzoek is gekeken naar vier factoren:

 • fysieke werkeisen;
 • fysieke inspanning tijdens het werk;
 • vermoeidheid na het werk;
 • werkbeperkende pijn.

Gemiddeld heeft 10,2% van de respondenten te maken met langdurig ziekteverzuim. De algemene conclusie van het onderzoek is dat het risico op langdurig ziekteverzuim toeneemt als er sprake is van hoge fysieke werkeisen. Hiermee wordt het belang van preventieve maatregelen nogmaals onderstreept. U kunt als werkgever langdurig verzuim voorkomen door bovenstaande factoren aan te pakken. 

Wat kunt u praktisch als werkgever doen om langdurig verzuim te voorkomen? 

U kunt investeren in ergonomische aanpassingen om fysieke belasting te verminderen. Hiermee verlaagt u het risico op blessures en langdurig verzuim. U kunt denken aan:

 • het gebruik van tilhulpmiddelen;
 • het aanpassen van werkhoogtes; 
 • het aanbieden van regelmatige pauzes.

Psychosociale arbeidsbelasting

We hebben eerder gezien dat de oorzaken van langdurig verzuim naast zware fysieke belasting ook psychische arbeidsbelasting is. Over het jaar 2022 meldt het CBS dat als het gaat om Psychosociale Arbeidsbelasting(PSA) in de energievoorziening, 38,1% van de respondenten met ‘ja, regelmatig’ antwoord op de vraag ‘moet u heel veel werk doen?’. Werkdruk is een van de belangrijkste oorzaken van psychosociale arbeidsbelasting in alle sectoren, dus ook binnen de energiesector. 

Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van het jaar 2022 van TNO blijkt dat van alle werknemers 33% hoge taakeisen ervaart. 

Deens onderzoek naar gecombineerde psychosociale werkfactoren en risico’s op langdurig verzuim bij de beroepsbevolking toont aan dat de risico’s het hoogst zijn bij werknemers die slecht scoren op de volgende punten:

 • erkenning door leidinggevenden
 • werktempo
 • emotionele eisen
 • autonomie
 • rechtvaardigheid
 • rolduidelijkheid;
 • rolconflicten en steun van collega’s

Hoge taakeisen veroorzaken meer werkdruk. Te weinig erkenning voor uw werknemers, te veel rolonduidelijkheid en te weinig autonomie verhogen het risico op psychosociale arbeidsbelasting en daarmee wordt het risico op langdurig verzuim groter. Verzuim en in het bijzonder langdurig verzuim kunnen een wissel trekken op de continuïteit van uw bedrijf. Hoe kunt u deze risico’s het beste tackelen?

 • Werkgevers kunnen werkschema’s en werklasten beheren om overbelasting te voorkomen. 
 • Het bieden van voldoende training en ondersteuning aan werknemers kan hen helpen omgaan met stressvolle situaties. 
 • Daarnaast kunnen bedrijven een veilige en gezonde werkomgeving creëren door het implementeren van veiligheidsmaatregelen en het aanmoedigen van open communicatie. 

Bij een gezonde werkomgeving hoort ook dat u uw werknemers goed informeert en opleidt in verband met de risico’s op langdurig verzuim in de energiesector. In de praktijk blijkt educatie en bewustwording cruciaal te zijn bij het voorkomen van langdurig verzuim.

 • Werknemers kunnen worden opgeleid over het belang van een goede ergonomie, veiligheid op de werkplek en het herkennen van tekenen van overbelasting. 
 • Door werknemers bewust te maken van preventieve maatregelen, kunnen ze actief bijdragen aan het verminderen van langdurig verzuim.

Conclusie

Als werkgever in de energiesector is het belangrijk om het groeiende probleem van langdurig verzuim serieus te nemen. Het fysieke karakter van het werk en de psychosociale belasting vormen beide belangrijke oorzaken van langdurig verzuim. Deze problemen hebben ernstige gevolgen, zowel voor werknemers als voor de werkgevers.

Voor werknemers kan langdurig verzuim leiden tot financiële problemen, verminderde kwaliteit van leven en mentale gezondheidsproblemen zoals depressie en burn-out. Voor werkgevers brengt langdurig verzuim hoge kosten met zich mee, waaronder verlies van productiviteit en kosten voor het vervangen van werknemers. Het kan ook de werksfeer en moraal van het team beïnvloeden.

Gelukkig zijn er preventieve maatregelen die werkgevers in de energiesector kunnen nemen om langdurig verzuim te voorkomen. Het investeren in ergonomische aanpassingen, zoals het gebruik van hulpmiddelen voor tillen en het aanpassen van werkhoogtes, kan fysieke belasting verminderen en blessures voorkomen. Daarnaast is het belangrijk om werkdruk te beheren, voldoende training en ondersteuning te bieden aan werknemers, een veilige werkomgeving te creëren en open communicatie te stimuleren.

Als werkgever is het van cruciaal belang om uw werknemers goed te informeren en op te leiden over de risico’s van langdurig verzuim in de energiesector. Educatie en bewustwording zijn essentieel bij het voorkomen van langdurig verzuim. Door werknemers actief te betrekken en hen bewust te maken van preventieve maatregelen, kunnen ze bijdragen aan het verminderen van langdurig verzuim.

Take-aways

 • Fysieke belasting en psychosociale belasting zijn belangrijke oorzaken van langdurig verzuim in de energiesector.
 • Langdurig verzuim heeft ernstige gevolgen voor zowel werknemers als werkgevers, waaronder financiële problemen, verminderde kwaliteit van leven en mentale gezondheidsproblemen.
 • Preventieve maatregelen, zoals ergonomische aanpassingen, het beheren van werkdruk en het creëren van een veilige werkomgeving, kunnen langdurig verzuim helpen voorkomen.
 • Educatie en bewustwording zijn essentieel bij het voorkomen van langdurig verzuim. Werknemers moeten worden opgeleid over ergonomie, veiligheid op de werkplek en het herkennen van overbelasting symptomen.
 • Werkgevers en werknemers moeten samenwerken om langdurig verzuim te verminderen en een gezonde werkomgeving te bevorderen.