Berichten

De maritieme sector is een microkosmos van technologische vooruitgang, ecologische uitdagingen en menselijk kapitaal. Menselijk kapitaal dat in Europa en de VS onder druk staat door vergrijzing en sinds kort op het wereldtoneel door oorlogsgeweld. De consequenties van de oorlog tegen Gaza hebben directe impact op de mondiale maritieme sector. De Houthi rebellen hebben toegezegd “alle schepen in de Rode Zee die op weg zijn naar Israëlische havens, ongeacht hun nationaliteit” als doelwit te kiezen totdat Gaza het voedsel en de medicijnen krijgt die het nodig heeft.

Als werkgever wordt u uitgedaagd mee te deinen op de golven en dat vereist beleid met zeebenen om uw bemanning en ander personeel veilig door de woelige wateren van de actuele ontwikkelingen te loodsen, waarmee duurzaam inzetbaarheidsbeleid in de maritieme sector steeds meer een centrale plek krijgt. Hoe geeft u handen en voeten aan duurzaam inzetbaarheidsbeleid in de maritieme sector? In deze blog proberen wij samen met u de juiste koers te bepalen. 

Kerncomponenten van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid

Gezondheid en veiligheid op zee of op andere wateren zijn kerncomponenten van duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Prioriteit geven aan de fysieke en mentale gezondheid van uw bemanning is cruciaal. Dit omvat:

Gezondheidsprogramma’s onderdeel duurzaam inzetbaarheidsbeleid

Gezondheidsprogramma’s behoren een vast onderdeel te zijn van duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Een voorbeeld van zo’n gezondheids-programma is door Maersk, leider in de maritieme sector, geïmplementeerd.

Praktijkvoorbeeld van Maersk

Maersk, een leider in de maritieme sector, heeft een revolutionair gezondheids monitoringsprogramma ingevoerd. Bemanningsleden zijn uitgerust met Fitbit-apparaten, waarmee hun vitale functies continu worden gevolgd. Een daling in de slaapkwaliteit van een bemanningslid op de Noordzee kan snel worden opgemerkt, wat ruimte biedt voor vroegtijdige interventie en voorkoming van ernstige gezondheidsproblemen. 

Levenslang leren voor duurzame zeebenen 

Voortdurende opleiding en ontwikkeling zijn noodzakelijk om te garanderen dat uw bemanningen veilig zijn en veilig blijven gezien de veranderingen waar de maritieme sector mee te maken heeft. Kapiteins, stuurmannen, scheepswerktuigkundigen en marofs kunnen gebruik maken van cursussen op het gebied van Maritime Crew Resource Management (MCRM) om kennis en vaardigheden te ontwikkelen met betrekking tot management en leiderschap en menselijke factoren. Hierbij ligt de focus op veiligheid en volgen cursisten trainingen en simulaties over bijvoorbeeld:

 • hoe verschillende teams op een schip soepel kunnen samenwerken;
 • beginselen van taak- en werklast beheer.
  • hoe de planning, coördinatie en toewijzing van taken uit te voeren zonder een te zware belasting van de bemanning. 

De snelle technologische veranderingen in de maritiem sector vereisen een voortdurende scholing van de bemanning. Denk hierbij aan:

 • slimme navigatie software;
 • zonder bemanning varen;
 • slimme planning software;
 • “augmented reality” bij scheepsonderhoud op afstand.

Simulatietrainingen en online leerplatformen kunnen essentieel zijn om deze technologische veranderingen bij te kunnen benen.

Levenslang leren in de maritieme sector: ExxonMobil’s Aanpak

ExxonMobil heeft een ‘Near Miss Reporting’-systeem geïmplementeerd, waarbij werknemers bijna-ongelukken rapporteren. ExxonMobil gebruikt deze rapporten om veiligheidstrainingen te verbeteren. Zo is een bijna-ongeval op een boorplatform gebruikt om een nieuwe trainingsmodule over veiligheid bij hoogte te ontwikkelen, wat het bewustzijn en de vaardigheden van het personeel aanzienlijk heeft verbeterd.

Psychologische ondersteuning vast onderdeel duurzaamheidsbeleid 

Het isolement en de druk van het zeemansleven kunnen leiden tot mentale gezondheidsproblemen. U kunt dit oplossen door uw bemanningen toegang te verlenen tot psychologische ondersteuning. Hiermee creërt u een cultuur waarin het welzijn van bemanningsleden de erkenning krijgt die het verdiend.

Conflicten en gebrek aan familiaal contact

Bemanningen op schepen of werknemers in de offshore brengen noodgedwongen veel tijd door met collega’s. Dit geeft in de praktijk vaak conflicten. Conflicten tussen verschillende teams maar ook tussen de verschillende rangen en afdelingen. Meestal zijn bemanningsleden langere periodes van huis en van familie en vrienden, dit kan in combinatie met conflicten leiden tot eenzaamheid en heimwee.

Slechte fysieke arbeidsomstandigheden

Bemanningen zijn doorgaans geïsoleerd en werken in een fysieke omgeving die niet optimaal is voor de geestelijke gezondheid. Aan boord van een schip of op een booreiland hebben bemanningsleden en werknemers vaak te maken met:

 • hoge tonen;
 • trillingen;
 • koude periodes;
 • hoge temperaturen;
 • onstabiele vochtige omstandigheden. 

Naast deze veel voorkomende factoren hebben bemanningsleden incidenteel ook te maken met piraterij en zoals nu actueel is, een zeeblokkade waarbij rebellen met ballistische raketten schieten op koopvaardijschepen. 

Mentale ondersteuning voor betere duurzame inzetbaarheid 

Bemanningsleden en andere werknemers in de maritieme industrie kunnen behoefte hebben aan mentale ondersteuning. Mentale ondersteuning kan helpen werknemers sneller te laten herstellen wat een betere duurzame inzetbaarheid kan garanderen. Al enige tijd is sprake van mentale ondersteuning van werknemers met behulp van apps.  Apps worden onder andere gebruikt voor:

 • mindfulness;
 • zelfcompassietraining;
 • cognitieve gedragstherapie.

Onderzoek gepubliceerd in 2018, suggereert dat mobiele apps voor mentale ondersteuning effectief kunnen zijn in het verbeteren van het mentale welzijn en het verminderen van psychologische problemen bij volwassenen. De WHO schatte in 2022 dat 15% van de volwassenen in de werkende leeftijd ooit een psychische stoornis krijgt en waarschuwt dat de wereld een geestelijke gezondheidscrisis tegemoet gaat. 

Implementatie van duurzaam inzetbaarheidsbeleid

Implementatie van duurzaam inzetbaarheidsbeleid is hard nodig. Succesvolle implementatie vereist een strategische benadering, zoals uiteengezet in “Human Resource Management in Shipping”. Dit omvat: 

 • betrokkenheid van het topmanagement; 
 • duidelijke communicatie van beleidsmaatregelen; 
 • regelmatige evaluatie en aanpassing van de strategieën.

Lees meer over implementatie van duurzaam inzetbaarheidsbeleid in ons blog: ”Beleidsplan duurzame inzetbaarheid: van analyse tot implementatie in de offshore, maritieme en energiesector”. 

Conclusie

Duurzame inzetbaarheid in de maritieme sector is geen statisch doel, maar een voortdurend evoluerend proces. De wereld is constant in beweging, vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt of een zeeblokkade. U zult beleid met zeebenen moeten ontwikkelen om de golven van verandering te kunnen bedwingen. Een pas op de plaats is gewenst, inleven in het wel en wee van uw werknemers of bemanningsleden, connectie maken en het welzijn van uw werknemers vooropstellen. Door het welzijn van uw bemanning te koppelen aan innovatieve praktijken, kunnen u en andere werkgevers in de maritieme sector de huidige uitdagingen het hoofd bieden en een meer stabiele toekomst tegemoet zien.

Take-aways

 • Actief aanpakken van de effecten van vergrijzing en internationale conflicten is cruciaal voor het behoud en welzijn van maritiem personeel.
 • Geef voorrang aan de gezondheid van uw bemanning door regelmatige gezondheidschecks en innovatieve monitoring, zoals het voorbeeld van Maersk illustreert.
 • Omarm levenslang leren en technologische vaardigheidstraining om uw personeel te wapenen tegen de snel veranderende maritieme sector.
 • Bied psychologische ondersteuning aan om het mentale welzijn van bemanningsleden te waarborgen, gezien de unieke uitdagingen van het leven op zee.
 • Effectieve implementatie van duurzaam inzetbaarheidsbeleid vereist strategische betrokkenheid, heldere communicatie en regelmatige evaluatie vanuit het management.

Nederland onderscheidt zich wereldwijd door goed te scoren in maritieme nichemarkten. Denk aan de mega-jachten waar nog weleens een brug voor moet worden weggezaagd maar ook aan tankers die chemicaliën verschepen. Nederland kan in deze nichemarkten nog volop kansen verzilveren maar zal wel een koerscorrectie op het gebied van duurzame inzetbaarheid van bemanningen en andere werknemers in de maritieme industrie moeten inzetten. Duurzame inzetbaarheid verbeteren is nodig vanwege de vergrijzende beroepsbevolking en de hogere eisen aan maritiem personeel. Laten we samen deze koerscorrectie verkennen en ontdekken hoe u als werkgever in de maritieme industrie de duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie kunt verbeteren.

Gezondheid en welzijn op nummer één voor duurzame inzetbaarheid

Uw werknemers zijn uw meest waardevolle bezit. In de maritieme industrie, waar de omstandigheden vaak zwaar en veeleisend zijn, speelt het welzijn van uw personeel een cruciale rol in het succes van uw onderneming. Ziekteverzuim kan een wissel trekken op de productiviteit en dat kan consequenties hebben voor uw concurrentiepositie. Daarom moeten gezondheid en welzijn van uw werknemers op nummer één staan.

Mentale gezondheid van bemanningen maritieme industrie

Mentale gezondheid van bemanningen behoort een prioriteit te zijn bij het verbeteren van duurzame inzetbaarheid in de maritieme industrie. Bemanningen in de maritieme industrie werken vaak onder bijzondere omstandigheden. Stress is een alom aanwezige factor. Vaak werken bemanningen onder gevaarlijke weersomstandigheden. Een bemanningslid kan zich verwonden bij een val of door het gebruik van gevaarlijke stoffen. Langdurig blootstaan aan stress kan psychosociale arbeidsbelasting(PSA) opleveren. De continue aanwezige druk die door lawaai, gevaarlijk werk, te hoge of te lage werkdruk wordt veroorzaakt, kan uiteindelijk leiden tot blijvende stress. Een bemanningslid dat in 2019 werd geïnterviewd over zijn ervaringen aan boord omschreef het als volgt: ”Tussen druk, werkdruk, geen vrije dagen en je bent een biljoen mijl van huis met beperkte communicatie, wat denk je dat er gaat gebeuren?”

Bemanningen hebben met de volgende stressverhogende factoren te maken:

Professor Helen Sampson, die samen met Neil Ellis van het Seafarers International Research Centre (SIRC) in 2019 een onderzoek leidde naar mentale gezondheid van zeevarenden, zegt dat er bewijs is dat het aantal recent ontstane psychische stoornissen onder zeelieden toeneemt, maar dat 55% van de werkgevers zegt dat ze al tien jaar geen beleid hebben gevoerd om de geestelijke gezondheid te bevorderen. 

Wat kunt u doen om de mentale gezondheid van uw werknemers te verbeteren en daarmee de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers te bevorderen?

Mentale gezondheidsprogramma’s voor duurzame inzetbaarheid

U kunt investeren in uitgebreide mentale gezondheidsprogramma’s voor uw bemanning. Dit kan de toegang tot professionele counseling en psychologische diensten omvatten, zowel aan boord als aan wal.

 • Rust en recreatie: aan boord van een schip kunt u ontspanningsruimtes voor de bemanning realiseren, compleet met voorzieningen die ontworpen zijn om te ontstressen en te ontspannen. Deze ruimtes bieden een toevluchtsoord van de dagelijkse druk en geven uw bemanningsleden de kans om te herstellen.
 • Feedback en continue evaluatie: U kunt regelmatig enquêtes en feedbacksessies houden om de effectiviteit van uw welzijnsprogramma’s te beoordelen. Dit zorgt ervoor dat de programma’s relevant en effectief blijven en aangepast worden aan de veranderende behoeften van de bemanning.

Resultaten maatregelen om duurzame inzetbaarheid te verbeteren

Deze focus op gezondheid en welzijn kan leiden tot aanzienlijke verbeteringen. Welke resultaten kunt u verwachten van de maatregelen om duurzame inzetbaarheid te verbeteren, zowel op het vlak van mentale als fysieke gezondheid?

Verminderd ziekteverzuim

Door de nadruk op gezondheid en welzijn kan het ziekteverzuim onder de bemanning aanzienlijk dalen

Zelfs werknemers met chronische pijn en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid hebben baat bij bijvoorbeeld krachttraining. Onderzoek toont aan dat krachttraining verslechtering van het werkvermogen voorkomt bij werknemers die vaak hetzelfde handmatig werk moeten doen.

Verhoogde productiviteit

Een gezondere bemanning is een productievere bemanning. De verbeteringen in fysieke en mentale gezondheid kunnen leiden tot betere prestaties en meer efficiëntie aan boord. Fysieke wellnessprogramma’s hebben bewezen zowel de gezondheid als de productiviteit van werknemers te verbeteren. Onderzoek wijst uit dat de volgende verbeteringen optreden, verbetering van:

 • spierkracht;
 • spiervermogen;
 • hart-longfunctie. 

Hogere betrokkenheid

De investering in welzijns programma’s kan de tevredenheid onder uw werknemers verhogen. Meer tevredenheid is een goede basis voor een hogere betrokkenheid, waarmee u een meer positieve werkomgeving creëert. 

Lager verloop

Door te investeren in het welzijn van uw personeel, kunt u het verloop onder uw bemanning verminderen, wat leidt tot een meer ervaren en toegewijde werkkracht.

Slim investeren in gezondheid en duurzame inzetbaarheid

Investeren in de gezondheid en het welzijn van uw bemanning is niet alleen een ethische verantwoordelijkheid of een door de Arbowet opgelegde verplichting, maar ook een slimme zakelijke beslissing. Door soortgelijke initiatieven te implementeren, kunt u de duurzame inzetbaarheid van uw personeel verbeteren, wat leidt tot een sterker, veerkrachtiger en succesvoller bedrijf waarmee u de kansen kunt pakken die er liggen in de nichemarkten binnen de maritieme industrie.

We hebben meer geschreven over het belang van duurzame inzetbaarheid voor de toekomst van de maritieme industrie en sector, lees hier meer over in ons blog “Waarom duurzame inzetbaarheid belangrijk is voor de toekomst van de maritieme sector”

Bevorder voortdurende ontwikkeling

De maritieme sector evolueert snel door technologische vooruitgang. Zorg ervoor dat uw bemanning deze veranderingen kan bijbenen door hen toegang te geven tot voortdurende opleiding en training. Maersk’s benadering van e-learning en gespecialiseerde training aan boord is een uitstekend voorbeeld van hoe u uw personeel kunt uitrusten met de vaardigheden die nodig zijn in de moderne maritieme wereld.

Creëer een cultuur van flexibiliteit en respect

Een flexibele benadering van werkroosters kan het welzijn van werknemers aanzienlijk verbeteren. Respecteer de behoeften en grenzen van uw bemanning door hen controle te geven over hun werkschema’s. Dit bevordert niet alleen hun werk-privébalans, maar verhoogt ook hun betrokkenheid en productiviteit.

Versterk veiligheidsmaatregelen

Veiligheid aan boord is van cruciaal belang. Implementeer een proactief veiligheidsbeleid en zorg ervoor dat uw bemanning goed is opgeleid om mogelijke gevaren te herkennen en te beheersen. Het ‘Near Miss Reporting’-systeem van ExxonMobil is een uitstekend voorbeeld van hoe het rapporteren van bijna-incidenten kan leiden tot verbeteringen in veiligheidsprocedures en -trainingen.

Conclusie

Als HR-professional of werkgever in de maritieme industrie heeft u de verantwoordelijkheid om een koerscorrectie in te zetten. Duurzame inzetbaarheid verbeteren in de maritieme industrie is gezien de uitdagingen in de nabije toekomst noodzakelijk. De fysieke en mentale gezondheid van uw werknemers moet prioriteit krijgen, net als hun welzijn. Het is een slimme zakelijke beslissing om hun ontwikkeling te ondersteunen, flexibiliteit te bieden, veiligheid te versterken en duurzaamheid te integreren. Hiermee zet u een koers uit voor een succesvolle en duurzame toekomst.

Take-aways

 • Investeer in de gezondheid en het welzijn van uw bemanning.
 • Bied voortdurend opleidingsmogelijkheden aan.
 • Respecteer de werk-privébalans van uw werknemers door flexibele werkroosters.
 • Versterk uw veiligheidsmaatregelen aan boord.
 • Maak duurzaamheid een kernonderdeel van uw bedrijfsstrategie.
 • Duurzame inzetbaarheid geen bijzaak; het is de koers naar succes. 
 • Met deze strategieën kunt u ervoor zorgen dat uw bemanning én uw bedrijf klaar zijn voor de uitdagingen van morgen.

Navigeren naar duurzame inzetbaarheid om mogelijk de wereld te redden! Wat is er aan de hand? Volgens de CEO van het Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup, dat wereldwijd onderzoek doet naar de arbeidsmarkt en naar de bevlogenheid van werknemers op de werkvloer, moet het roer om! De manier waarop u uw werknemers aanstuurt moet anders. In Europa beperkt 72% van de werknemers zich tot het strikt uitvoeren van de noodzakelijke taken. Een zorgwekkend hoog percentage. Hoe zit het met de betrokkenheid van werknemers in de maritieme organisatie? In deze blog bieden we een diepgaande blik op het reilen en zeilen in de maritieme sector als het gaat om duurzame inzetbaarheid.

Naar duurzame inzetbaarheid navigeren

Voor we navigeren naar duurzame inzetbaarheid van uw personeel en wat dat concreet betekent voor uw organisatie of bedrijf eerst een verduidelijking van wat duurzame inzetbaarheid inhoudt.

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid is het werkzaam houden van uw personeel tot de pensioenleeftijd. Uiteraard binnen de grenzen die de arbowet stelt aan veiligheid, gezondheid en goed werkgeverschap. 

Goed werkgeverschap 

Goed werkgeverschap gaat over meer dan het garanderen van werk voor uw werknemers. In het kort gaat goed werkgeverschap over:

 • Zorg en aandacht voor uw werknemers;
 • Zorg voor het bedrijf rekening houdend met uw werknemers;
 • Voorkomen van machtsmisbruik binnen uw organisatie;
 • Veilige en gezonde werkomgeving voor uw werknemers;
 • Gelijke behandeling en het tegengaan van discriminatie;
 • Cao-conform handelen en overleg met OR;
 • Verantwoord ziekteverzuimbeleid.

Goed werkgeverschap is dus goed zorgen voor uw werknemers en hen de vereiste aandacht geven. Dat betekent dus ook nadenken over hoe u hen zo lang mogelijk veilig en gezond binnen uw bedrijf aan het werk kunt houden. Duurzame inzetbaarheid vereist dan ook:

 • stimuleren van leercultuur;
 • rekening houden met wensen en omstandigheden;
 • tussen uw werknemers staan en met hen communiceren;
 • meer autonomie voor werknemers;
 • aanpakken “quiet quitting”.

In het “State of the Global Workplace: 2023 Report” van onderzoeksbureau Gallup wordt het fenomeen”quiet quitting” of “stil opgeven” van werknemers als een gevaar voor de wereldeconomie gezien. Het kost de wereldeconomie jaarlijks 8,8 biljoen dollar volgens Gallup. Hiermee wordt in cijfers duidelijk dat er veel winst te behalen valt als u het roer omgooit. Volgens Jon Clifton, CEO van Gallup, kunt u hiermee misschien wel de wereld redden. 

Diepgaande blik op de maritieme organisatie

Voor een diepgaande blik op de maritieme organisatie of het maritieme cluster is het belangrijk helder te hebben welke rol deze in de Nederlandse economie speelt en uit welke sectoren deze bestaat. Het maritieme cluster is van groot economisch belang voor Nederland. Jaarlijks draagt de maritieme organisatie bij aan de Nederlandse economie met een toegevoegde waarde van meer dan 55 miljard euro en biedt het werk aan bijna 540.000 werknemers. De Nederlandse export die meer dan 30% bijdraagt aan het BBP gaat voor twee derde over het water. Zeevaart en binnenvaart over de grote rivieren verzorgen deze export. De maritieme organisatie in Nederland bestaat verder uit:

 • zeevaart;
 • scheepsbouw;
 • maritieme toeleveranciers;
 • binnenvaart;
 • visserij;
 • havens;
 • offshore;
 • waterbouw;
 • maritieme dienstverlening;
 • jachtbouw; 
 • marine.

Voor Nederland is een sterke maritieme organisatie van essentieel belang voor de welvaart maar ook voor de veiligheid en duurzaamheid. U als werkgever in dit maritieme cluster bent afhankelijk van gekwalificeerde werknemers en talent om uw ambities te kunnen waarmaken. Er liggen zoals eerder vermeld een aantal uitdagingen op u te wachten. “Quiet quitting”, tekort aan technisch personeel en vergrijzing van de beroepsbevolking. Duurzame inzetbaarheid van de werknemers is belangrijk.

Waarom is duurzame inzetbaarheid belangrijk?

Duurzame inzetbaarheid is belangrijk omdat de wereld in het algemeen en de maritieme organisatie in het bijzonder aan de vooravond staan van ingrijpende veranderingen. Digitalisering die in een stroomversnelling raakt, technologische vooruitgang en een energietransitie van fossiele naar meer duurzame energiebronnen. Dit naast een vergrijzende beroepsbevolking, een krappe arbeidsmarkt, de mismatch op de arbeidsmarkt en werknemers die stilletjes afhaken. Alles bij elkaar hebben deze ontwikkelingen flink wat consequenties voor bedrijven in het algemeen en op termijn ook voor u als werkgever in de maritieme organisatie. Denkt u hierbij aan:

 • invulling van banen die verandert;
 • banen die vervallen;
 • nieuwe banen die worden gecreëerd;
  • werknemers moeten flexibeler zijn 
  • werknemers moeten structureel nieuwe vaardigheden aanleren.  

Krappe arbeidsmarkt 

Er wordt al enige tijd gesproken over de zogenaamde “War on talent” die in de VS en Europa gaande zou zijn. Veel bedrijven kampen met een tekort aan gekwalificeerd personeel en moeten met elkaar de concurrentie aan om uit de krappe vijver van talent werknemers aan zich te binden. In de maritieme sector kampen bedrijven met een tekort aan technisch geschoolde werknemers. Het uitvoeren van complexe projecten vereist met de voortschrijdende digitalisering nu eenmaal andere competenties dan pakweg 20 jaar geleden. 

Mismatch

In het algemeen is er sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt.  Dit is een probleem voor u als werkgever maar ook voor werknemers die graag aan de slag willen maar niet gekwalificeerd zijn. Deze mismatch kan deels worden opgelost door bij-en omscholing van werknemers uit andere sectoren. Toch zal dit de krapte op de arbeidsmarkt niet afdoende oplossen.  U zult ook hierom zuinig moeten zijn op uw werknemers. 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de maritieme sector bij jongeren die een technisch beroep ambiëren, geen grote aantrekkingskracht heeft. Dit geldt ook voor potentiële zij-instromers die overwegen over te stappen naar een meer technisch beroep. Deze potentiële arbeidskrachten weten niet goed wat maritieme bedrijven doen. De kans dat zij bij u aanmonsteren op een van uw schepen of aan de slag gaan in een belangrijke haven als Rotterdam is niet groot. Naast het vinden van een passende manier om (technisch) talent aan te trekken, zult u de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers moeten stimuleren om de continuïteit van uw bedrijf optimaal te houden.

Navigeren naar duurzame inzetbaarheid

Navigeren naar duurzame inzetbaarheid om de continuïteit van uw bedrijf of maritieme organisatie veilig te stellen kan door de uitdagingen aan te pakken die boven zijn aangestipt.

 • stilletjes afhaken
 • tekort aan technisch personeel
 • vergrijzing van de beroepsbevolking

Stilletjes afhaken of “quiet quitting” kan ondervangen worden door erkenning van grieven en wensen van werknemers. Hiermee maakt u duidelijk aan uw werknemers dat u betrokken bent bij zowel hun zorgen op de werkvloer als ook bij omstandigheden in hun privé-situatie die hun werkprestaties beïnvloeden. 

In een onderzoek van onderzoeksbureau Gallup naar stilletjes afhaken of “quiet quitting” zijn de correlaties onderzocht tussen werknemers erkenning en werknemers resultaten. Honderden organisaties en duizenden teams in verschillende bedrijfstakken zijn meegenomen in dit onderzoek. De resultaten zijn verrassend. Als u uw werknemers erkenning voor hun inzet geeft en u slaagt erin om ongeveer de helft van uw werknemers hiermee tevreden te stellen dan mag u het volgende verwachten:

 • Een verbetering van de productiviteit met 9%
 • Een daling in veiligheidsincidenten met 22%
 • Een afname in ziekteverzuim met 22%

Gallup berekende wat dit voor een bedrijf met 10.000 werknemers zou betekenen:

 • besparing van 91,989,474 dollar aan toegenomen productiviteit;
 • besparing van 2,807,200 dollar door minder verwondingen;
 • besparing van 3,801,336 dollar door minder ongeplande afwezigheid of ziekteverzuim.

Gallup onderkent de verschillen in sectoren en dat bedrijven en organisaties uniek zijn, maar stelt toch een sterk generaliseerbaar patroon te zien tussen erkenning en de financiële consequenties ervan voor elk bedrijf.

Wilt u meer weten over hoe u planmatig duurzame inzetbaarheid kunt vergroten in uw organisatie? Lees verder in onze andere blog voor praktische strategieën en aanpakken.

Het navigeren naar duurzame inzetbaarheid is niet alleen een slimme zakelijke zet, maar het vormt ook de kern van een succesvolle, toekomstbestendige maritieme organisatie.

Conclusie

Duurzame inzetbaarheid in de maritieme organisatie en sector wordt steeds minder vrijblijvend. U heeft te maken met een vergrijzende beroepsbevolking, een krappe arbeidsmarkt en een steeds verdergaande digitalisering van de werkzaamheden. Dit dwingt u bestaand talent zo lang mogelijk te behouden omdat nieuw talent aantrekken niet eenvoudig is. Duurzame inzetbaarheid van uw werknemers garandeert meer betrokkenheid van uw werknemers bij uw bedrijf. Meer betrokken werknemers leveren een hogere productie en zijn op de langere termijn goedkoper. Tenslotte voldoet u met het duurzaam inzetten van uw werknemers aan uw arboverplichtingen en bouwt u een sterke brand op.

Take aways 

 • Duurzame inzetbaarheid is essentieel. Met de vergrijzing en veranderingen in de arbeidsmarkt, is het behouden van bestaand talent van groot belang voor de maritieme organisatie.
 • Betrokkenheid leidt tot productiviteit. Betrokken werknemers zijn productiever en dragen bij aan de langetermijndoelstellingen van uw bedrijf.
 • Financiële voordelen van erkenning. Erkenning van werknemers leidt tot verbeteringen in productiviteit, veiligheid en vermindering van ziekteverzuim, wat aanzienlijke financiële besparingen oplevert.
 • Voorsprong in arboverplichtingen. Met duurzame inzetbaarheid voldoet u aan de regels van de arbowetgeving en bouwt u aan een robuust merkimago.
offshore personeel beklimt ladder. Duurzaam personeel kan alleen in een gezonde en motiverende werkomgeving

Duurzaam inzetbaar personeel wordt met de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in onze samenleving een topprioriteit voor werkgevers. Hoe zorg je voor een gezonde en gemotiveerde werkomgeving terwijl er op de arbeidsmarkt de komende vijf jaar een ‘revolutionaire transitie’ gaat plaatsvinden volgens Geert-Jan Waasdorp, oprichter en directeur van Intelligence Group. Meer en meer gaan werknemers als ZZP’ers werken en verlaten de vastigheid van de normale baan. Momenteel is er sprake van krapte, schaarste en mismatch tussen wat werknemers bieden en dat wat werkgevers vragen op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd zijn de zorgen bij werkgevers om het ziekteverzuim erg groot. Hoe zorgt u voor een gezonde en gemotiveerde werkomgeving om uw personeel duurzaam inzetbaar te houden?

Duurzaam inzetbaar personeel

Als u duurzaam inzetbaar personeel wenst dan zult u als werkgever het welzijn en de gezondheid van werknemers centraal moeten stellen. Dit is essentieel om over langere tijd als bedrijf of organisatie optimaal te kunnen presteren. De praktijk blijkt weerbarstig en slechts een klein gedeelte van de bedrijven slaagt erin om de gezondheid en het welzijn van personeel over langere tijd centraal te stellen. Stress en burn-out zijn schering en inslag bij veel bedrijven, wat weer leidt tot ziekteverzuim en extra kosten voor vervanging van ziek personeel. 

We schreven eerder een blog over hoe u beleidsmatig duurzame inzetbaarheid van uw personeel kunt bevorderen.

Duurzaam inzetbaar personeel vitaal voor Maritieme sector

Duurzaam inzetbaar personeel is belangrijk voor vitale sectoren in de Nederlandse economie. Een daarvan is de maritieme sector of het maritieme cluster.

Het maritieme cluster: economische motor voor Nederland

Het maritieme cluster is een ware economische motor voor Nederland en behoort tot de wereldtop. In 2021 maakte het cluster een totale omzet van 79,4 miljard waarvan de directe  toegevoegde waarde voor Nederland ongeveer 22,3 miljard bedroeg. Ten opzichte van 2020 werd een toename van 13% gerealiseerd. Al met al is het maritieme cluster goed voor 3,2% (2021) van het bruto binnenlands product(bbp) van Nederland. 

Personeel in het maritieme cluster

De bedrijven binnen het maritieme cluster hadden in 2021 gezamenlijk 284.500 man aan personeel in dienst

 • Hiervan waren ongeveer 195.900 werknemers direct werkzaam voor de gezamenlijke bedrijven in het cluster. 
 • Het maritieme cluster was goed voor 2,9% van alle werkgelegenheid in Nederland.
 • Het maritieme cluster exporteerde voor een bedrag van ruim 40,6 miljard.
 • Dat betekende een groei van 7,8 miljard ten opzichte van het jaar 2020. 
 • Ten opzichte van de totale export in 2021 vanuit Nederland(587 miljard euro) betekende het een aandeel van 6,9%. 

Duurzaam inzetbaar personeel is van vitaal belang

Zoals we zien speelt de maritieme sector een belangrijke rol in de Nederlandse economie. Duurzaam inzetbaar personeel is in deze sector dan ook van vitaal belang. 

Als u uw personeel tot het pensioen inzetbaar wilt houden dan zult u een aantal maatregelen moeten nemen. Een belangrijke maatregel is het stimuleren van continue leren en trainen en begeleiden van uw werknemers gedurende hun gehele carrière bij u in het bedrijf of organisatie.  Met het stimuleren van een positieve leercultuur creëert u een omgeving waarin uw werknemers mee kunnen groeien met de veranderingen binnen uw bedrijf. Zij kunnen ook beter hun talenten ontwikkelen en werken aan hun carrière. 

Werknemers die zich niet erkend voelen door hun werkgever gaan snel op zoek naar een andere werkgever en volgens onderzoek in de VS van Gallup verliezen bedrijven hiermee juist de meer getalenteerde werknemers. 

Duurzaam leren is de toekomst 

In 2020 had 50% van de  werknemers in het maritiem cluster een gemiddelde opleiding. Dit is opvallend want het landelijk gemiddelde was maar 39%. Het aantal werknemers met een HBO- of WO opleiding maakte slechts 29% uit van alle werknemers binnen het cluster. Afgezet tegen het landelijk gemiddelde van 41% was dit laag.  Deze cijfers zijn van belang voor de nabije toekomst, omdat werknemers steeds meer te maken krijgen met complexere werkprocessen. Digitalisering van werkprocessen maakt laaggeschoold personeel overbodig en eist van gemiddeld hoog opgeleid personeel hogere competenties. Er zullen vaker hogere eisen worden gesteld aan het personeel en dat maakt een positieve leercultuur binnen de sector steeds belangrijker.

Hoe zorgt u voor een gezonde werkomgeving?

U zorgt voor een gezonde werkomgeving door in eerste instantie aan de eisen van de arbowet te voldoen. Het arbobesluit verplicht u de arbeid zo te organiseren dat de veiligheid en de gezondheid van uw werknemers niet in het geding komen door zowel fysieke als mentale belasting. Hierbij moet u letten op:

 • inrichting arbeidsplek;
 • werk-en productiemethode;
 • hulpmiddelen;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen.

Bij het inrichten van een gezonde werkplek moet u rekening houden met:

 • goede ergonomie;
 • juiste temperatuur;
 • voldoende luchtverversing;
 • juiste verlichting;
 • beperkt lawaai.

In een gezonde werkomgeving gedijen werknemers beter, ze zijn meer gemotiveerd, fysiek en mentaal gezonder en productiever.

Ergonomie voor duurzaam inzetbaar personeel

Een goede ergonomie is essentieel als u uw personeel duurzaam inzetbaar wil houden. Vitale werknemers zijn voor 83% productief, afgezet tegen werknemers met een slechte gezondheid waarvan de productiviteit 65% is, is dit een verschil van 18% wat u potentieel aan productiviteit verliest

Slijtage aan het bewegingsapparaat

Als werknemers in een verkeerde houding moeten werken omdat zij niet de juiste apparatuur hebben om mee te werken of als zij niet goed getraind en begeleidt worden in het bedienen van machines dan treedt sneller slijtage aan het bewegingsapparaat op en wordt de kans op ziekte en verzuim groter.  Zo moet op een boorplatform een Floorhand bijvoorbeeld 12 uur achtereen zwaar en gevaarlijk werk doen zoals het mixen van chemicaliën en de boormodder. De werkdruk tijdens de werkzaamheden is ook hoog. Als machines en gereedschap niet ergonomisch verantwoord zijn is slijtage onvermijdelijk.

Wat kunt u doen om de ergonomie te verbeteren?

 • Laat u adviseren door een ergonoom met ervaring in uw branche.
 • Stel apparatuur zo af dat werknemers veilig kunnen werken, waarbij de houding waarin werknemers moeten werken zo min mogelijk lichamelijk belastend is.
 • Stimuleer uw werknemers feedback te geven door regelmatig te vragen naar hun ervaringen met de ergonomie van hun werkplek. Staan bijvoorbeeld beeldscherm wel op de juiste hoogte? Is de lucht in de werkruimten wel fris? Wat zijn hun ideeën over verbeteringen betreffende de ergonomie? 
 • Adviseer u werknemers over ergonomie en geef voorlichting over het gebruik van apparatuur.
 • Stimuleer uw werknemers om regelmatig te bewegen. Maak hierbij gebruik van applicaties zoals de Stepsapp.

Betere werk-privé balans voor duurzaam inzetbaar personeel

Naast het aanbieden van betere ergonomie op de werkplek is het bevorderen van een goede werk-privé balans een must om de duurzame inzetbaarheid van personeel te verbeteren. Met een betere werk-privé balans zullen uw werknemers zich beter en vitaler voelen. Dit heeft ook flink wat voordelen voor u als werkgever:

 • vitale werknemer zijn minder vaak ziek;
 • werknemers veranderen niet snel van baan;
 • productiviteit van werknemers neemt toe;
 • versterking van uw Employer Branding.

Hoe bevordert u een goede werk-privé balans bij uw werknemers?

Om te weten of uw werknemers (potentieel) last hebben van een verstoorde werk-privé balans is het raadzaam een Preventief Medisch Onderzoek(PMO) gericht op werk-privé balans te laten uitvoeren. Met een PMO kunt u beter screenen of werknemers kampen met negatieve gezondheidseffecten door een verstoorde werk-privé balans. Met de resultaten heeft u beter inzicht in wat er speelt en kunt u maatregelen nemen voor preventie. Het aanbieden van een PMO is tevens een verplichting die de Arbowet oplegt

Maatregelen om de werk-privé balans te bevorderen: 

 • Lean werken: ga met uw werknemers om tafel over de inrichting van werkprocessen. Wat is naar hun mening gezond werken en hoe kan dat binnen de eisen van het werk? Hoe kan een werkdag het beste worden ingericht?
 • Meer inspraak met betrekking tot werkroosters: geef uw werknemers meer inspraak bij het maken van de werkroosters.
 • Herziening van ploegendiensten: betrek de ondernemingsraad(OR) bij het herzien van ploegendiensten. Zet in op een 9-urige ploegendienst voor overdag of een 8-urige ploegendienst in de nacht. Op een booreiland zal dat misschien niet lukken gezien de ploegendiensten 12 uur lang zijn, maar daar waar het kan moet u het proberen.
 • Flexibel werken: geef uw werknemers de keus om enkele dagen bijvoorbeeld thuis te werken of vanaf een andere locatie. 
 • Resultaatgericht werken: Beoordeel uw personeel op de kwaliteit van het afgeleverde werk in plaats van hun aanwezigheidsplicht op kantoor.

Conclusie

Duurzaam inzetbaar personeel is de ruggengraat van succesvolle bedrijven, vooral in vitale sectoren zoals de maritieme industrie. Met de toenemende digitalisering en de komende “revolutionaire transitie op de arbeidsmarkt” is het vasthouden van gekwalificeerd personeel een must. Investeer daarom in continue leren, stressvermindering en een gezonde werkomgeving. Deze factoren, samen met een betere werk-privé balans en flexibele werkmethoden, vormen de pijlers voor langdurige productiviteit en het creëren van een gezonde en motiverende werkomgeving. Hiermee wordt het succes van zowel uw werknemers als uw bedrijf bevorderd.