Berichten

Maatregelen coronavirus

De regering heeft op 31 maart jl. aangegeven de periode van maatregelen omtrent corona te verlengen. Hieropvolgend willen wij graag uiteenzetten wat voor gevolgen dit heeft voor onze dienstverlening.

Zeevaartkeuringen/ Binnenvaartkeuringen/ Offshore keuringen

De periode van dispensatie is verlengd. Wij zullen hierdoor als bedrijf geen keuringen uitvoeren tot ten minste 15 mei 2020. Ná deze datum kunt u bij ons weer terecht voor de uitvoering van een van deze keuringen. U kunt hiervoor reeds een afspraak maken via het aanvraagformulier op de website, of per telefoon.

Radiologische keuringen

Indien de geldigheid van de radiologische keuring in de periode tot 15 mei 2020 verloopt en de voorgaande keuring ook bij MediWerk is uitgevoerd, kunt u in aanmerking komen voor een dispensatieregeling. Dit houdt in dat er in overleg met de arts een verlenging van de geldigheidsduur van de keuring kan worden aangevraagd voor 3 maanden. Deze verlenging wordt gebaseerd op de informatie die bekend is binnen uw dossier. U hoeft hiervoor dus geen fysiek onderzoek te laten uitvoeren. De kosten bedragen €120 (ex. Btw).

Taxipaskeuringen

Het KIWA heeft vooralsnog besloten geen dispensatieregeling toe te passen. Deze keuze is gebaseerd op de maatregelen die de Rijksoverheid heeft getroffen omtrent de maatschappelijk belangrijke beroepen en de continuïteit hiervan. De inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkt momenteel aan een gedoogbeleid dat op deze situatie inspeelt. Zodra deze regeling akkoord is zullen Kiwa Register en de overheid hierover communiceren. Wij zullen deze informatie wederom delen via de website.

Rijbewijskeuringen

Indien u een rijbewijskeuring dient te ondergaan of er staat een afspraak ingepland vóór 15 mei, dan kunt u deze in overleg met onze klantenservice inplannen na deze datum.

Het CBR heeft het rapport van een keurend arts of medisch specialist nodig voor uw medische beoordeling. Het zal hierdoor spijtig genoeg langer duren voordat u een besluit van het CBR ontvangt. Het CBR heeft de termijn waarbinnen de medische rapportages binnen moeten zijn momenteel verlengd. Dit betekent dat de rapportage nu binnen 12 weken, nadat u de verwijzing heeft ontvangen, bij het CBR moet zijn. U kunt de CBR klantenservice bellen om te voorkomen dat uw dossier wordt gesloten en om te bespreken wat de eventuele mogelijkheden zijn.

Bodemsaneringskeuring

Voor de bodemsaneringskeuring A + B geldt dat de arts bij een verlopen keuring kan inschatten of de keuring 1 of maximaal 2 jaar geldig is, mits de voorgaande keuring is uitgevoerd door MediWerk. De keuring kan voor 2 jaar geldig worden verklaard, wanneer sporadisch in vervuilde grond wordt gewerkt en geen afwijkingen zijn gevonden bij onderzoeken die eerdere herhaling nodig maken.
Indien u vermoed hier aanspraak op te kunnen maken, kunt u contact met ons opnemen.

Wilt u alvast een afspraak maken voor een keuring ná 15 mei 2020, vult u dan het aanvraagformulier in.

Vitaal thuiswerken

We mogen blij zijn dat de huidige maatschappij zo ver ontwikkeld is dat thuiswerken voor een heleboel mensen tot de mogelijkheden behoort. Maar fitter worden we er niet van, en professionele werkplekken zijn niet voor iedereen weggelegd. Zitten aan de keukentafel, aan het bureau of op de bank? Graag deel ik was tips met jullie om tijdens tijden van thuiswerken toch nog zo vitaal mogelijk te blijven.

1. Zorg voor afwisseling in werk en houding. Zit niet te lang achter de laptop en zorg er bijvoorbeeld voor dat je gaat staan of lopen tijdens het bellen. Pak elk half uur iets te drinken of haal even een frisse neus en loop een blokje om.

2. Zorg voor ritme en regelmaat. Hanteer elke (werk)dag hetzelfde ritme. Sta op een vaste tijd op en bereid je voor alsof je naar kantoor gaat. Werk volgens een prioriteiten lijst, zodat je weet wat je die dag voor werkzaamheden kunt verrichten.

3. Een ergonomische werkplek is belangrijk, zeker als je voor langere tijd thuis gaat werken. Besteed hier dus ook aandacht aan en let op onder andere de volgende punten:

  • Kijkafstand tot beeldscherm (gemiddeld 70 cm).
  • Hoek boven-onderarm is optimaal als deze 90° is.
  • Voor de afstand van het toestenbord dient ongeveer 10 cm van de rand van het tafel/ bureaublad te worden aangehouden.
  • De tafelhoogte is optimaal tussen de 62 tot 82 cm.
  • Als je op je stoel zit, moeten je voeten goed op de grond staan en je benen een hoek van 90° maken.

Het voorkomt problemen en zorgt voor een betere werkhouding. Overleg eventueel met je werkgever over het gebruik van correct materiaal. Volgens de Arbowet hebben zij namelijk de plicht om te zorgen voor een goede werkplek, ook als de medewerker thuis aan het werk is.

4. Stop op tijd met werken en houd in de gaten dat je niet te lang doorwerkt. Zo zorg je voor een betere balans tussen je werk- en privétijd.

5. Zorg er in deze tijden voor dat je ook in je privé tijd nog zoveel mogelijk beweegt en oefeningen doet. Of dit nou binnen in het huis, in de tuin of rondom het huis is. Zorg goed voor jezelf en houd jezelf vitaal. Sta stil bij je eigen gezondheid en die van anderen.

Fit for Duty, Fit for Life!

Maarten van Duijn

MediWerk donatie mondkapjes

Er is momenteel materiaaltekort voor al onze zorgverleners. Vooral de mondkapjes zijn schaars, en leveranciers kunnen niet meer voldoen aan de vraag. De nood is hoog en hierdoor de vraag naar donatie van materiaal. MediWerk doet een duit in het zakje.

De directe zorgverleners zitten dicht bij de risicopatiënten, waardoor mondkapjes van absolute noodzaak zijn tijdens het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden. Maar helaas is de levering hiervan een nijpend probleem en is er een enorm tekort aan.

MediWerk beseft zich dat de donatie van de 50 mondkapjes een druppel is op een gloeiende plaat, maar hoopt hiermee een voorbeeld te stellen voor overige bedrijven of particulieren. Deze tijden vragen om zware maatregelen, maar zorgt daarnaast ook voor verbondenheid onder de mensen. Laten we de nadruk leggen op het helpen van elkaar, zowel zakelijk als privé.

“Kunt u het missen of zijn bepaalde noodzakelijke materialen voor de zorg minder benodigd binnen uw beroep, doneert u dit dan aan de directe zorgverleners. Laten wij er gezamenlijk zorg voor dragen dat zij in goede gezondheid hun werk kunnen verrichten”, aldus de oproep van Mohamed Mekkaoui (Managing partner MediWerk).

Maatregelen coronavirus

Aangaande de beroepsmedische keuringen hebben verschillende brancheorganisaties maatregelen getroffen. Wij willen onderstaand per type keuring voor u op een rijtje zetten wat dit voor gevolgen heeft.

Zeevaartkeuringen/ Binnenvaartkeuringen/ Offshore keuringen

Er is besloten dispensatie te verlenen voor geneeskundige verklaringen die verlopen vóór 6 april 2020. Het document verliest in deze periode zijn geldigheid niet. U kunt de keuring dus uitstellen en vooralsnog inplannen ná deze datum.

Radiologische keuringen

Indien de geldigheid van de radiologische keuring in de periode tot 6 april 2020 verloopt en de voorgaande keuring ook bij MediWerk is uitgevoerd, kunt u in aanmerking komen voor een dispensatieregeling. Dit houdt in dat er in overleg met de arts een verlenging van de geldigheidsduur van de keuring kan worden aangevraagd voor 3 maanden. Deze verlenging wordt gebaseerd op de informatie die bekend is binnen uw dossier. U hoeft hiervoor dus geen fysiek onderzoek te laten uitvoeren. De kosten bedragen €120 (ex. Btw).

Rijbewijskeuringen/ Taxipaskeuringen

Het CBR en het KIWA hebben vooralsnog besloten geen dispensatieregeling toe te passen. Deze keuze is gebaseerd op de maatregelen die de Rijksoverheid heeft getroffen omtrent de maatschappelijk belangrijke beroepen en de continuïteit hiervan.

Gebaseerd op de maatregelen die getroffen zijn door de Rijksoverheid, heeft MediWerk besloten de rijbewijskeuringen en taxipaskeuringen niet meer uit te voeren tot ten minste 6 april 2020. U kunt weer een keuring inplannen ná deze datum.

Wilt u hier alvast een afspraak voor maken, vult u dan het aanvraagformulier in.