Berichten

Maatregelen coronavirus

De regering heeft op 31 maart jl. aangegeven de periode van maatregelen omtrent corona te verlengen. Hieropvolgend willen wij graag uiteenzetten wat voor gevolgen dit heeft voor onze dienstverlening.

Zeevaartkeuringen/ Binnenvaartkeuringen/ Offshore keuringen

De periode van dispensatie is verlengd. Wij zullen hierdoor als bedrijf geen keuringen uitvoeren tot ten minste 15 mei 2020. Ná deze datum kunt u bij ons weer terecht voor de uitvoering van een van deze keuringen. U kunt hiervoor reeds een afspraak maken via het aanvraagformulier op de website, of per telefoon.

Radiologische keuringen

Indien de geldigheid van de radiologische keuring in de periode tot 15 mei 2020 verloopt en de voorgaande keuring ook bij MediWerk is uitgevoerd, kunt u in aanmerking komen voor een dispensatieregeling. Dit houdt in dat er in overleg met de arts een verlenging van de geldigheidsduur van de keuring kan worden aangevraagd voor 3 maanden. Deze verlenging wordt gebaseerd op de informatie die bekend is binnen uw dossier. U hoeft hiervoor dus geen fysiek onderzoek te laten uitvoeren. De kosten bedragen €120 (ex. Btw).

Taxipaskeuringen

Het KIWA heeft vooralsnog besloten geen dispensatieregeling toe te passen. Deze keuze is gebaseerd op de maatregelen die de Rijksoverheid heeft getroffen omtrent de maatschappelijk belangrijke beroepen en de continuïteit hiervan. De inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkt momenteel aan een gedoogbeleid dat op deze situatie inspeelt. Zodra deze regeling akkoord is zullen Kiwa Register en de overheid hierover communiceren. Wij zullen deze informatie wederom delen via de website.

Rijbewijskeuringen

Indien u een rijbewijskeuring dient te ondergaan of er staat een afspraak ingepland vóór 15 mei, dan kunt u deze in overleg met onze klantenservice inplannen na deze datum.

Het CBR heeft het rapport van een keurend arts of medisch specialist nodig voor uw medische beoordeling. Het zal hierdoor spijtig genoeg langer duren voordat u een besluit van het CBR ontvangt. Het CBR heeft de termijn waarbinnen de medische rapportages binnen moeten zijn momenteel verlengd. Dit betekent dat de rapportage nu binnen 12 weken, nadat u de verwijzing heeft ontvangen, bij het CBR moet zijn. U kunt de CBR klantenservice bellen om te voorkomen dat uw dossier wordt gesloten en om te bespreken wat de eventuele mogelijkheden zijn.

Bodemsaneringskeuring

Voor de bodemsaneringskeuring A + B geldt dat de arts bij een verlopen keuring kan inschatten of de keuring 1 of maximaal 2 jaar geldig is, mits de voorgaande keuring is uitgevoerd door MediWerk. De keuring kan voor 2 jaar geldig worden verklaard, wanneer sporadisch in vervuilde grond wordt gewerkt en geen afwijkingen zijn gevonden bij onderzoeken die eerdere herhaling nodig maken.
Indien u vermoed hier aanspraak op te kunnen maken, kunt u contact met ons opnemen.

Wilt u alvast een afspraak maken voor een keuring ná 15 mei 2020, vult u dan het aanvraagformulier in.

Maatregelen coronavirus

Aangaande de beroepsmedische keuringen hebben verschillende brancheorganisaties maatregelen getroffen. Wij willen onderstaand per type keuring voor u op een rijtje zetten wat dit voor gevolgen heeft.

Zeevaartkeuringen/ Binnenvaartkeuringen/ Offshore keuringen

Er is besloten dispensatie te verlenen voor geneeskundige verklaringen die verlopen vóór 6 april 2020. Het document verliest in deze periode zijn geldigheid niet. U kunt de keuring dus uitstellen en vooralsnog inplannen ná deze datum.

Radiologische keuringen

Indien de geldigheid van de radiologische keuring in de periode tot 6 april 2020 verloopt en de voorgaande keuring ook bij MediWerk is uitgevoerd, kunt u in aanmerking komen voor een dispensatieregeling. Dit houdt in dat er in overleg met de arts een verlenging van de geldigheidsduur van de keuring kan worden aangevraagd voor 3 maanden. Deze verlenging wordt gebaseerd op de informatie die bekend is binnen uw dossier. U hoeft hiervoor dus geen fysiek onderzoek te laten uitvoeren. De kosten bedragen €120 (ex. Btw).

Rijbewijskeuringen/ Taxipaskeuringen

Het CBR en het KIWA hebben vooralsnog besloten geen dispensatieregeling toe te passen. Deze keuze is gebaseerd op de maatregelen die de Rijksoverheid heeft getroffen omtrent de maatschappelijk belangrijke beroepen en de continuïteit hiervan.

Gebaseerd op de maatregelen die getroffen zijn door de Rijksoverheid, heeft MediWerk besloten de rijbewijskeuringen en taxipaskeuringen niet meer uit te voeren tot ten minste 6 april 2020. U kunt weer een keuring inplannen ná deze datum.

Wilt u hier alvast een afspraak voor maken, vult u dan het aanvraagformulier in.

Maatregelen coronavirus

Op 16 maart jl. zijn naast de maatregelen van 12 maart jl. door de rijksoverheid aanvullende maatregelen afgekondigd tegen de verspreiding van het coronavirus. Hieropvolgend zullen wij tot tenminste 6 april 2020 ook aanvullende maatregelen treffen tegen verspreiding van het coronavirus.

Wij blijven op de normale wijze telefonisch en per e-mail bereikbaar.

Beleid medische keuringen

Wij hebben het beleid aangepast aangaande de planning en uitvoering van de medische keuringen.

Wat betekent dit voor u?

Dispensatieregeling offshore-, bodemsanerings-, radiologische keuringen

Indien de geldigheid van een offshore-, bodemsanerings-, radiologische keuring in deze periode verloopt en de voorgaande keuring ook bij MediWerk is uitgevoerd, kunt u in aanmerking komen voor een dispensatieregeling. Dit houdt in dat er in overleg met de arts een verlenging van de geldigheidsduur van de keuring kan worden aangevraagd voor 3 maanden. Deze verlenging wordt gebaseerd op de informatie die bekend is binnen uw dossier. U hoeft hiervoor dus geen fysiek onderzoek te laten uitvoeren. De kosten bedragen €120 (ex. btw).

Locaties:

 • Er zullen geen medische keuringen worden uitgevoerd op een werkgeverslocatie;
 • Er zullen geen medische keuringen worden uitgevoerd op de MediWerk locaties (Den Helder, Hoofddorp, Schiedam, Groningen).

Er staat reeds een medische keuring ingepland:

 • De medische keuring wordt verplaatst naar een datum ná 6 april 2020, wanneer de maatregelen omtrent het coronavirus niet meer van kracht zijn. Hierover wordt persoonlijk contact opgenomen door onze klantsupport.

De medische keuring dient nog te worden ingepland:

 • Wij kunnen tot tenminste 6 april 2020 geen medische keuringen inplannen en onze MediWerk locaties zijn niet toegankelijk voor bezoekers. Indien de maatregelen niet meer van kracht zijn na deze datum, zullen wij dit communiceren en vanaf dat moment zullen er weer keuringen kunnen worden ingepland.

Beleid verzuimdiensten

Er staat reeds een afspraak voor een fysiek spreekuur ingepland:

 • Het spreekuur zal worden omgezet naar een telefonische afspraak. De betrokkenen zullen persoonlijk bericht krijgen.

Er staat reeds een afspraak voor een telefonisch spreekuur ingepland:

 • Er wijzigt in principe niets. Uw afspraak zal telefonisch gewoon doorgaan zoals gepland.

Er dient een spreekuur te worden ingepland:

 • Deze zal automatisch als een telefonische afspraak worden ingepland.

Maatregelen Rijksoverheid

Onderstaand zetten we graag alle maatregelen vanuit de Rijksoverheid voor u op een rijtje:

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
 • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
 • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen.
 • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
 • Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.

Houd de richtlijnen van het RIVM in de gaten voor de actuele ontwikkelingen omtrent het coronavirus: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19